Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rapportage financiele risico's Europese banken sterk uiteen

Datum nieuwsfeit: 07-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ernst & Young

Europese bankwereld blijft achter bij verwachtingen in rapportage risico's


Ondanks de harmonisatie van wet- en regelgeving binnen Europa loopt de rapportage van financiële risicos door Europese banken sterk uiteen. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek van Ernst & Young. Van transparantie en vergelijkbaarheid is slechts in zeer beperkte mate sprake, zo constateren de onderzoekers.

Zij geven de onderzochte banken daarom een mager vijfje voor hun informatie over financiële doelstellingen en de risicos die verbonden zijn aan bancaire activiteiten zoals kredietverlening, handelsactiviteiten (inclusief handel in derivaten) en daarmee samenhangende operationele risicos.

Jaarverslagen kunnen zich niet meer beperken tot het opsommen van balanscijfers en resultaten. Aandeelhouders maar ook andere belanghebbenden zoals de consumenten en de toezichthouders willen tevens weten welke risicos een onderneming loopt en hoe de risicos beheerst worden. Dat geldt zeker voor de bancaire wereld, aangezien het hier een bedrijfstak betreft waar risico-management vanouds een uiterst belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering is. Niettemin blijven de banken in hun jaarverslagen achter in het verstrekken van gegevens op dit gebied. Dat leidt tot een gebrek aan transparantie over het gevoerde risicobeleid en de effectiviteit daarvan. Ook inzicht in de afweging tussen geaccepteerde risicos en daarmee gerealiseerde winst wordt hierdoor een moeilijke zaak.

Informatie over risicos voor verbetering vatbaar Het onderzoek van Ernst & Young onder ruim 75 banken in 16 Europese landen brengt de algemene informatie over risicomanagement in beeld, alsmede de financiële strategie zoals deze verwoord wordt in jaarverslagen en gegevens over specifieke risicos op het gebied van bijvoorbeeld kredietverlening en handelstransacties (inclusief derivaten). De kwaliteit van de verslaggeving blijkt sterk uiteen te lopen. Alhoewel de kwaliteit van de informatievoorziening omtrent risicos door diverse banken op onderdelen redelijk tot goed blijkt te zijn, blijft het over het geheel genomen onder de maat. De gemiddelde score op basis van een honderdtal indicatoren is 2.2 op een schaal van 0 tot 5. Daarbij blijkt de algemene, kwalitatieve informatievoorziening over het gevoerde risicobeleid en de risk appetite met een gemiddelde score van 3.3 van redelijk niveau, terwijl de meer kwantitatieve informatie over markt- en kredietrisicos - twee belangrijke risicogebieden voor vrijwel iedere bank - met gemiddelde scores van respectievelijk 1.5 en 1.7 vooralsnog onvoldoende te zijn. Ook op de andere onderzoeksgebieden, zoals het gevoerde risicomanagement (score: 2.2) en informatie over derivaten (score:
2.5) blijken nog voor verbetering vatbaar.

Toonaangevende voorbeelden
Een studie naar de leading practices geeft aan dat er grote verschillen bestaan tussen de toonaan-gevende banken en het gemiddelde van alle onderzochte banken, hetgeen voor de onderzoekers aanleiding is geweest om de leading practices bij wijze van illustratie te belichten in het onderzoeksrapport. Hieruit komt naar voren dat binnen Europa banken uit met name Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk de beste informatie geven over risicos. Nederlandse banken begeven zich hierbij in de Europese middenmoot, alhoewel ook enkele toonaangevende voorbeelden van Nederlandse banken afkomstig zijn.
Verschillen verklaard
Vooral de nationale context biedt een belangrijke verklaring voor de verschillen tussen de Euro-pese banken, met name door uiteenlopend beleid dat door de nationale regelgevers en toezicht-houders wordt geformuleerd. Ook de rol van aandeelhouders is van groot belang. Vooral in Zweden en in het Verenigd Koninkrijk wordt grote druk uitgeoefend om openheid van zaken te geven. Verder kunnen spraakmakende affaires de informatievoorziening over het risicomanage-ment hoger op de agenda zetten. Zo dankt Zweden zijn toonaangevende positie mede aan de bankencrisis in de jaren negentig, die de bancaire sector in problemen bracht. Voor individuele banken zijn factoren van invloed als het al dan niet hebben van een beursnotering en de eigendomsstructuur van een bank. Zo blijkt uit het onderzoek dat de kwaliteit van de risico-informatie beter is naarmate de eigendomsstructuur wijder verspreid is, zowel op nationaal als internationaal niveau.

Saillante verbeterpunten
De meest in het oog springende verbeterpunten die uit het onderzoek naar voren komen zijn het aangeven van het risicobeleid, ofwel de risk appetite, en de wijze waarop de risicos worden gemeten en beheerst. Een evaluatie van de effectiviteit van het hedge-beleid, de winst in relatie tot de gelopen risicos (risk-adjusted return on capital - RAROC), de kwaliteit van de winst (scenario-analyses en stress-simulaties) en een verdeling van het vereiste vermogensbeslag naar risico-cateogorie zal de informatiewaarde van het jaarverslag zeker doen verbeteren. Ook een onderverdeling van de uitstaande kredieten naar kredietwaardigheidsklassen op basis van zogenaamde ratings, zou de kwaliteit van de informatie verbeteren. Tot slot wordt aanbevolen om meer aandacht te besteden aan de meting van marktrisicos en daarbij gehanteerde uitgangspunten alsmede de wijze waarop operationele risicos worden onderkend, gemeten en beheerst.
Voor meer informatie belt u met Johan Feijen of Nico Warmer van Ernst & Young op tel. 020-5497389

U kunt de Ernst & Young survey Pan-European 2000 downloaden op onze Riskmanagement pagina's.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie