Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CBS: Inflatie ook in maart stabiel

Datum nieuwsfeit: 07-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

CBS

Inflatie ook in maart stabiel

De inflatie is in maart 2000 uitgekomen op 1,9 procent. Dat is ongeveer even hoog als in de eerste twee maanden van dit jaar. Ten opzichte van een maand eerder stegen de prijzen in maart gemiddeld 0,9 procent. Kleding en benzine werden duurder. Ook voedingsmiddelen werden iets duurder, vooral door een prijsstijging van verse groenten. Dit blijkt uit de consumentenprijsindexcijfers van het CBS.
In februari kende Nederland het laagste inflatiecijfer van de elf landen van de Eurozone.

Inflatie 1,9 procent
De inflatie in Nederland wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex ten opzichte van de overeenkomstige periode in het voorgaande jaar. In maart van dit jaar was de inflatie 1,9 procent. Het is voor het eerst sinds december 1998 dat de inflatie beneden de 2 procent uitkomt.
In het eerste kwartaal van dit jaar werd een lagere inflatie gemeten dan gemiddeld in 1999, toen de gemiddelde inflatie 2,2 procent bedroeg. Deze daling is vooral toe te schrijven aan de afschaffing van de omroepbijdrage. In de eerste drie maanden van dit jaar was de inflatie praktisch stabiel. In januari en februari werd 2,0 procent gemeten, in maart 1,9 procent. Dit verschil is vrijwel geheel toe te schrijven aan afrondingsverschillen.
Afgeleide consumentenprijsindex
In de afgeleide consumentenprijsindex van het CBS is het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en consumptiegebonden belastingen uit de prijsontwikkeling geëlimineerd. De afgeleide index was in maart 2000 1,7 procent hoger dan in maart 1999.

Prijzen tussen februari en maart 0,9 procent gestegen Gemiddeld zijn de consumentenprijzen tussen februari en maart met 0,9 procent gestegen.
Benzine werd deze maand wederom duurder. Ook kleding en schoeisel werden deze maand duurder, maar dat is gebruikelijk voor deze tijd van het jaar, wanneer de laatste winterkleding uit de winkels is vervangen door zomerkleding. Kleding en schoeisel zijn deze maand een procent goedkoper dan in maart vorig jaar.
Voedingsmiddelen werden deze maand iets duurder, in het bijzonder verse groenten en eieren.
De prijs van elektriciteit is deze maand iets naar boven bijgesteld, maar het CBS heeft door de gewijzigde verhoudingen op de energiemarkt en veranderingen in de prijzenstructuur nog geen definitief beeld van de energietarieven in 2000 kunnen krijgen. Mogelijk worden de uitkomsten voor energie in de komende maanden nog bijgesteld, wanneer alle tarieven beschikbaar en definitief zijn.

Geharmoniseerde consumentenprijsindex
Het CBS stelt sinds maart 1997, naast de nationale consumenten-prijsindex, ten behoeve van de Europese Unie (EU) ook de geharmoniseerde consumentenprijsindex van Nederland samen. De geharmoniseerde index dient voor vergelijkingen binnen de Europese Unie, maar is minder geschikt om de nationale inflatie weer te geven.
In februari was de gemiddelde inflatie in 15 landen van de EU 1,9 procent. In de 11 landen van de Eurozone werd gemiddeld 2,0 procent inflatie gemeten. In februari was de inflatie volgens de Europese maatstaf in Nederland 1,5 procent. Nederland had daarmee, samen met Frankrijk, de laagste inflatie van de 11 Eurolanden. In twee EU-landen die nog niet tot de EMU zijn toegetreden, het Verenigd Koninkrijk en Zweden, was de inflatie overigens lager dan in Nederland. Opmerkelijk is dat de inflatie in Europa sinds midden 1999 gemiddeld ongeveer een procent is gestegen, maar in Nederland met een half procent is gedaald.
In maart komt de inflatie in Nederland volgens de Europese maatstaf uit op 1,6 procent. Voor de andere Europese landen zijn nog geen uitkomsten over maart beschikbaar.

Technische toelichting
De consumentenprijsindex geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten, zoals dit in 1995 gemiddeld werd aangeschaft door huishoudens in Nederland. De gemiddelde prijsverandering heeft betrekking op het consumptiepakket van alle huishoudens.
De geharmoniseerde indices dienen speciaal voor het vergelijken van de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie. Zie hiervoor ook de persmededeling 'Geharmoniseerde Index van Consumentenprijzen' van 7 maart 1997.
De consumentenprijsindex voor de monetaire unie (EURO-11, CPIMU) geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer in de 11 landen die met ingang van 1 januari 1999 meedoen in de Economische en Monetaire Unie. De EURO-15 geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer van de 15 lidstaten van de Europese Unie.
Het belangrijkste verschil tussen de geharmoniseerde index en de nationale consumentenprijsindex betreft de consumptiepakketten waarop zij betrekking hebben. Wonen in een eigen huis (huurwaarde), consumptiegebonden belastingen (onroerendezaakbelasting, motorrijtuigenbelasting e.d.), uitgaven in het buitenland en contributies worden bijvoorbeeld wel meegenomen in de nationale index, maar niet in de geharmoniseerde. Anderzijds is in de geharmoniseerde index een groter deel van de kosten van de gezondheidszorg inbegrepen dan in de nationale index. Een ander verschil tussen de indices is dat de nationale index de particuliere consumptie van Nederlanders in het buitenland mede in beschouwing neemt. Daarentegen neemt de geharmoniseerde index de particuliere consumptie van buitenlanders in Nederland mee. Met ingang van januari 2000 is de dekking van de geharmoniseerde index uitgebreid. Meer informatie hierover is opgenomen in het persbericht van 11 februari 2000.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie