Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Duurzame ontwikkelingsorganisatie Novem op BouwRAI

Datum nieuwsfeit: 07-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Novem


07-Apr

Novem BouwRAI

Het thema Duurzaam Bouwen, Wonen, Werken van Novem heeft gekozen voor drie invalshoeken voor duurzaam bouwen: energie, water en materialen (incl. afval). Tezamen moeten de ontwikkelingen op die terreinen leiden naar Milieuneutraal bouwen wonen en werken. Op de stand op de Bouw RAI is dit verder uitgewerkt, en kunnen de bezoekers hun visie op dit traject inbrengen.

Novem heeft zich de laatste jaren verbreed van energieorganisatie naar een duurzame ontwikkelingsorganisatie. Daarbij wordt gewerkt binnen vier themavelden: Duurzaam Bouwen, Wonen, Werken, Duurzame Mobiliteit, Duurzame Energievoorziening en Duurzaam Produceren.
Het thema Duurzaam Bouwen, Wonen, Werken (DBWW) heeft gekozen voor drie invalshoeken voor duurzaam bouwen: energie, water en materialen (inbegrepen afval en recycling) en wil haar visie en opdrachten ook rond die drie werkvelden opbouwen en groeperen. Wat betreft energie heeft Novem altijd een richtinggevende rol in de bouwwereld gespeeld. Met nieuwe initiatieven en vooruitstrevende demonstratieprojecten is steeds aan de markt getoond wat de stand der techniek, de kennis en de toekomstige mogelijkheden zijn, om in samenwerking met alle partijen te werken aan de verbreding en implementatie daarvan (waaronder beleidsprocessen, instrumenten en producten).
Ook voor de werkvelden water en materialen is het nodig om de stand van zaken te inventariseren en te demonstreren, om vervolgens een gezamenlijk toekomstbeeld te creÙren en de richting daar naartoe i.s.m. met marktpartijen uit te werken.

De stand van Novem op de BouwRAI staat in het teken hiervan. Dat gezamenlijk toekomstbeeld moet op termijn milieuneutraliteit nastreven. Voor de aanpak en de route daar naartoe wordt de Trias Ecologica gehanteerd: Stap 1: beperk de behoefte en het gebruik. Stap 2: zet duurzame middelen in. Stap 3: de restant behoefte zo efficiënt als mogelijk inzetten.

Onderdelen van milieuneutraal bouwen wonen en werken zijn energieneutraal bouwen, waterneutraal bouwen en materiaalneutraal bouwen (of zo dicht bij als mogelijk is). Wat betreft energieneutraal bouwen werkt Novem al enige tijd aan de invoering daarvan, en die is ook in zicht. Rond 2010 moeten de meeste nieuwbouwwijken volgens deze principes worden gerealiseerd, en zal een zelfde traject voor de bestaande voorraad al duidelijke vormen hebben aangenomen. Een zelfde aanpak staat voor ogen bij water- en materiaalneutraal bouwen, waarbij ook de Trias Ecologica wordt gehanteerd. Op die manier is inzichtelijk waar het werk verzet moet worden.

Echter om dat daadwerkelijk in te vullen is een visie nodig op de manier waarop. Die wilNovem graag ontwikkelen, maar zij vraagt tevens de markt haar daarbij te ondersteunen. Deze is uitgenodigd haar visies en ambities op die terreinen aan te geven, zodat er een praktische werkbare route ontstaat voor de komende opgave.
Op de Novem stand wordt deze aanpak nog eens ge´llustreerd, en staan computers waar alle bezoekers hun visies, verwachtingen en (on-)mogelijkheden kwijt kunnen. Na de BouwRAI zal dan in de loop van dat jaar het concept verder worden uitgewerkt.

Verder zullen op de BouwRAI diverse programmas welke bijdragen aan deze doelstelling, worden gepresenteerd in 1,5 uur durende sessies van verschillende aard. Dat kunnen lezingen zijn, maar ook discussies, gezamenlijke lunches met doelgroepen etc.

Bron: Novem

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie