Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Geen wijziging coffeeshopbeleid; betere aanpak uitwassen

Datum nieuwsfeit: 07-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

RVD/DV

MINISTERRAAD: Geen wijziging coffeeshopbeleid:................
Ministerie van Justitie
Persbericht Ministerraad
7 april 2000

GEEN WIJZIGING COFFEESHOPBELEID; WEL BETERE AANPAK VAN UITWASSEN

Het bestaande coffeeshopbeleid wordt ongewijzigd voortgezet. Wel zal de handhaving behalve op de zogeheten .gedoogcriteria. vooral gericht zijn op de illegale huisteelt, op de aanvoer van buitenlandse cannabis en op de aanpak van alternatieve verkooppunten. Daarbij staan internationale verdragen een verruiming van het beleid, door middel van experimenten rond de bevoorrading van coffeeshops met nederwiet, in de weg. Dat schrijft minister A.H. Korthals van Justitie in de drugsnotitie .Het pad naar de achterdeur., waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De notitie, vergezeld van een overzicht van het beleid in de ons omringende landen, zal op korte termijn aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Het plan van de gemeente Tilburg gaat uit van dertien .erkende wiettelers.. Doel is te voorkomen dat de bonafide coffeeshophouder voor zijn producten afhankelijk blijft van criminele leveranciers en te zorgen dat de gezondheidsrisico.s voor de gebruiker zo klein mogelijk zijn. Het beoogde experiment biedt echter geen oplossing voor het feit dat ook softdrugs uit het buitenland worden geïmporteerd. Tilburg stelt voor de geïmporteerde hasj uit de coffeeshops te weren. Dat leidt dan wel tot ongewenste illegale verkooppunten van deze buitenlandse hasj. De problemen met de handhaving zullen dan aanzienlijk zijn. Niet alleen zou de .legale. teelt op kwaliteit en hoeveelheid gecontroleerd moeten worden, ook de aanvoer en verkoop van buitenlandse en illegaal in Nederland geteelde cannabis zou aangepakt moeten worden. Illegale kwekerijen en verkooppunten moeten ontmanteld respectievelijk gesloten worden en daarnaast moeten ook de normale routinecontroles op de handhaving van de gedoogcriteria doorgaan.

Het reguleren en controleren van de teelt en handel in nederwiet via een experiment, zoals door de gemeente Tilburg bepleit, gaat in tegen de uitdrukkelijke bepalingen van internationale verdragen, actieplannen en Gemeenschappelijke Optredens, waar Nederland partij bij is. In het bijzonder geldt hier art. 8 van het Gemeenschappelijk Optreden 1996 van de EU, waarbij de lidstaten zich ertoe verbinden de meest passende maatregelen te nemen ter bestrijding van de illegale teelt van planten die actieve bestanddelen met verdovende eigenschappen bevatten. Nederland heeft bij wet van
19 maart 1999 de Opiumwet gewijzigd waarbij de strafmaat op de beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt tot vier jaar gevangenisstraf werd verhoogd.

Lokale experimenten kunnen niet anders gezien worden dan als voorloper voor een wettelijke regeling. Indien het experiment zou slagen is de logische consequentie dat de teelt van nederwiet wordt gereguleerd en dus wordt toegestaan. De bezwaren tegen deze experimenten zijn in samengevatte vorm: (1) de criminaliteit wordt slechts ten dele teruggedrongen, (2) de geïmporteerde cannabis zorgt ervoor dat er een gesloten keten van productie en distributie onmogelijk is, (3) de handhavingsproblemen worden onevenredig groot en (4) de hoofdgedachte van het experiment (erkende teelt) gaat in tegen de VN-verdragen.

Het kabinet is tot de conclusie gekomen dat het huidige beleid met een intensievere controle op de gedoogcriteria moet worden voortgezet. Een experiment rond de bevoorrading van coffeeshops zal grote internationale repercussies hebben. Ons land zal een bijdrage blijven leveren aan de strijd tegen de internationale drugscriminaliteit, teelt, handel en uitvoer van nederwiet daaronder begrepen. Intensivering van de handhaving zal hiervan onderdeel uitmaken. Deze intensivering zal zich richten op de illegale huisteelt, de aanvoer van buitenlandse cannabis en de aanpak van alternatieve verkooppunten. Verkooppunten vanuit woonhuizen kunnen worden aangepakt via art. 174a van de Gemeentewet, dat de burgemeester de bevoegdheid geeft om in geval van overlast een woonhuis te sluiten. Bij verkooppunten in woonhuizen is nagenoeg altijd sprake van overlast.

Het kabinet maakt zich zorgen over de toename van het gebruik van cannabis onder jongeren. Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde leeftijd waarop jongeren beginnen met het gebruik van cannabis daalt (Nationale Drugmonitor 1999). Het aantal cannabisgebruikers wordt in
1997 geschat op 323.000. Dat is 2,5% van de bevolking van 12 jaar en ouder. De toename van het cannabisgebruik onder scholieren in het Voortgezet Onderwijs moet naar het oordeel van de regering niet via repressie, maar via gerichte voorlichtingscampagnes worden tegengegaan.

De aanzienlijke reductie van het aantal coffeeshops (van 1.200 in 1995 naar ca. 840 in 1999) en het beperkte aantal gemeenten (ca. 100) met een of meerdere van deze shops laten zien dat de gewenste beheersing van het verschijnsel vorm begint te krijgen. Wel neemt in de middelgrote steden (50.000- 100.000 inwoners) het aantal illegale verkooppunten fors toe (woonhuizen, afhaaldiensten). Deze ontwikkeling zal nauwlettend gevolgd en aangepakt worden.

RVD, 07.04.2000


07 apr 00 17:41

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie