Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaamse regering keurt habitatrichtlijn goed

Datum nieuwsfeit: 07-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 7 APRIL 2000

Habitatrichtlijn

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister voor Leefmilieu en Landbouw Vera DUA principieel een besluit goedgekeurd rond de aanwijzing en instandhouding van speciale beschermingszones in het kader van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn.

Vanuit de optiek om de vogel- en habitatrichtlijngebieden als gebiedscategorie een volwaardige juridische bescherming te verschaffen, is het ook aangewezen deze opnieuw formeel vast te leggen. Het besluit is dan ook een bevestiging van de huidige toestand: het is van toepassing op de Vlaamse vogelrichtlijngebieden (ongeveer 7 procent van de Vlaamse oppervlakte) en de door België vooropgestelde habitatrichtlijngebieden in Vlaanderen (ongeveer 3 procent van de Vlaamse oppervlakte, gedeeltelijk overlappend met de vogelrichtlijngebieden). De totale oppervlakte van het vogelrichtlijngebied bedraagt 97.580 ha, die van het habitatrichtlijngebied 69.942 ha.

Volgens de Europese Richtlijn moet de Vlaamse wetgeving het voortbestaan en de voortplanting van de vogelsoorten van bijlage I en de trekvogelsoorten verzekeren en ervoor zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale beschermingszones niet verslechtert.

Centraal in het nu principieel goedgekeurde besluit staat het natuurrichtplan, dat, zoals het Decreet Natuurbehoud bepaalt, administratieve overheden kan binden. Dit plan kan gebods- en verbodsbepalingen bevatten ten aanzien van private eigenaars en grondgebruikers. Het natuurrichtplan moet een kader vormen voor het beheer van de gebieden, dan dan verder verloopt via beheersovereenkomsten met eigenaars en gebruikers, bosbeheersplannen, beheersplannen voor natuurreservaten enz.

Alle projecten of plannen die de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kunnen aantasten, moeten onderworpen worden aan artikel 6 lid 3 en 4 van de Habitatrichtlijn. Artikel 6 lid 3 en 4 bepaalt de voorwaarde waaronder een project mag worden toegelaten of een plan dat nadelige invloed zal hebben op het gebied, mag worden goedgekeurd. Voorwaarden zijn: gebrek aan alternatieven, hoger openbaar belang, ecologische compensaties enz.

Er wordt in principe een toelating van de minister vereist voor projecten die de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kunnen aantasten, dit omdat bij besluit niet kan worden gewaarborgd dat in andere procedures (bijv. bij beoordeling van een bouwaanvraag) rekening wordt gehouden met artikel 6 lid 3 en 4 van de Habitatrichtlijn.

Het besluit bevat echter een belangrijke uitzondering: dergelijke bijkomende toelating is niet nodig als bij de andere procedure het advies van de Afdeling Natuur wordt gevraagd en artikel 6 lid 3 en 4 van de Habitatrichtlijn werd nagevolgd.

Dit ontwerp is een eerste fase, waarmee wordt geantwoord op de meest fundamentele bezwaren van de Europese Commissie rond de naleving van Habitatrichtlijn.

Het besluit zal nu voor advies worden voorgelegd aan de MiNa-Raad en de SERV.

info : Ann Bats, woordvoerder van
minister Dua - tel. (02) 553 27 81
e-mail: (persdienst.dua@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie