Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen klachten afhandeling onderzoek

Datum nieuwsfeit: 07-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over klachten over de afhandeling van een onderzoek
Gemaakt: 11-4-2000 tijd: 11:12


2

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 7 april 2000

Onderwerp:

Kamervragen

In antwoord op uw brief van 28 februari 2000, nr. 299000 7680, deel ik u mede dat de vragen van het lid Kalsbeek van uw Kamer over de klachten over een afhandeling van een onderzoek worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.

De Minister van Justitie,

Antwoorden van de Minister van Justitie op de Kamervragen van het lid Kalsbeek over de klachten over de afhandeling van een onderzoek (ingezonden 25 februari 2000, nr. 2990007680)

1. Ja. 2. In december 1994 heeft het OM Arnhem de ECD verzocht een onderzoek in te stellen inzake het faillissement van B.V. Art International Arnhem. Aanleiding hiervoor was de aangifte van de faillissementscurator wegens bedrieglijke bankbreuk vanwege het ontbreken van een deugdelijke boekhouding tegen de bestuurder van deze rechtspersoon Freddy N. Tijdens het door opsporingsambtenaren van de ECD ingestelde onderzoek maakte de faillissementscurator melding van het feit dat hij door enige particulieren was benaderd met de mededeling dat zij door Freddy N. waren benadeeld. Een aantal van deze benadeelden is in maart 1996 door opsporingsambtenaren van de ECD gehoord, waarbij deze personen alsnog aangifte deden van verduistering. In mei 1996 werd Freddy N. als verdachte aangehouden en verhoord. 3. In juni 1996 zijn de in een proces-verbaal vastgelegde resultaten van dit onderzoek ingezonden naar het OM Arnhem. Aan de in onderhavig strafdossier opgenomen aangiften wegens vermeende verduistering werd geen strafrechtelijk vervolg gegeven omdat de gerelateerde feiten naar het oordeel van het OM niet als verduistering noch als enig ander strafbaar feit te kwalificeren of te bewijzen waren. Het betrof hier veelal louter civiele kwesties. Terzake het strafbare feit bedrieglijke bankbreuk werd geen strafvervolging ingesteld gelet op het tijdsverloop (pleegdatum 1992/1993) en het feit dat de verdachte inmiddels in 1995 door het gerechtshof te Arnhem was veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf wegens fraudedelicten: `flessentrekkerij, belastingfraude en verduistering'. Nu de strafrechter blijkens artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht bij het opleggen van een straf voor feiten die gepleegd zijn vóór de veroordeling in een andere zaak rekening moet houden met die veroordeling in die andere zaak bij het bepalen van de straf, zou de resterende op te leggen straf vermoedelijk nihil of gering zijn geweest. 4. Uit het archiefexemplaar van het strafdossier blijkt niet dat de ECD van deze in november 1998 genomen vervolgingsbeslissing (sepot, recente bestraffing) door het OM middels een schriftelijk afloopbericht in kennis werd gesteld. Het OM heeft periodiek overleg met de ECD waarin de voortgang en stand van zaken van faillissementonderzoeken ter sprake komen. Niet is na te gaan wanneer de afloop van onderhavige zaak aan de orde is geweest. 5. In de zaak waarop het ECD onderzoek betrekking had, zijn zes aangevers niet door het OM ingelicht over de afhandeling van hun aangiften. Het OM betreurt dit.
Hierbij merk ik op dat terugkoppeling in dit soort situaties zeker gewenst is. Naar aanleiding van deze zaak zal ik het College vragen aandacht te geven aan terugkoppeling van beslissingen naar belanghebbenden. 6. Eén van de in het Trosprogramma met naam genoemde benadeelden is wel schriftelijk door het OM ingelicht over de afhandeling van zijn aangifte, opgenomen in een andere zaak dan het ECD onderzoek. Hierop heeft deze persoon een beklagprocedure wegens niet vervolging bij het gerechtshof te Arnhem gestart. Daarnaast heeft nog een benadeelde van Freddy N. in een andere zaak dan het ECD onderzoek bericht ontvangen van het OM over de afhandeling van zijn aangifte. Deze persoon heeft zich eveneens beklaagd bij het gerechtshof te Arnhem wegens niet vervolging. Beide beklagprocedures lopen nog.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie