Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Symposium in Nijmegen over medisch onderwijs als continuüm

Datum nieuwsfeit: 07-04-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PB00 - 56
Nijmegen, 27 maart 2000

Symposium over medisch onderwijs als continuüm:
OPLEIDINGEN BINNEN MEDISCH ONDERWIJS MEER OP ELKAAR AFSTEMMEN
De kwaliteit van het medisch onderwijs kan de komende jaren onder grote druk komen te staan. Door de wachtlijstenproblematiek en het artsentekort is er ook politieke druk om meer studenten toe te laten tot de medische opleiding. De vraag is of dat het juiste besluit is, meent prof. dr. R. Holdrinet, hoogleraar ontwikkeling van Medisch Onderwijs en voorzitter van het symposium Medisch Onderwijs als Continuüm, vrijdag 7 april te Nijmegen. Het symposium wordt georganiseerd door de het Universitair Medisch Centrum St. Radboud, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO). Aanleiding is de opening van het nieuwe Nijmeegse onderwijsgebouw.

Het symposium gaat over het gehele medisch onderwijs: de zesjarige artsopleiding, de verschillende specialistische vervolgopleidingen, en het postacademisch onderwijs. Overal in het land is de laatste tien jaar gewerkt aan vernieuwing van de basisopleiding voor artsen. Nu is de tijd daar om ook de vervolgopleidingen onder de loep te nemen. Die vervolgopleidingen zijn sterk gekoppeld aan de beroepsverenigingen. Ze zijn minder gestructureerd dan de basisopleiding en de begeleiding varieert nogal. Ook voor de vervolgopleidingen moeten leerdoelen komen: algemene en vakspecialistische. Binnen het algemene deel moet er continue aandacht zijn voor de algemeen-geneeskundige doelstellingen, en voor reflectie, training en communicatie. Deze elementen zitten nu ingebouwd in de medische basisopleiding, maar die vaardigheden moeten ook onderhouden worden. Juist in die vervolgopleidiging - en in de praktijk - is voortdurende aandacht voor deze aspecten van het vak, uitermate belangrijk, aldus Holdrinet, die ook in het landelijk overleg van medische faculteiten een rol speelt in het werken aan een samenhangende opleidingsstructuur.

Impuls geven
Met dit symposium willen de Nijmeegse faculteit en de NVMO een impuls geven voor het inhoudelijk sterker op elkaar afstemmen van de basisopleiding, de vervolgopleidingen en de nascholing. De organisatorische fusering van medische faculteiten en academische ziekenhuizen, zoals die in Nijmegen en andere unversiteiten heeft plaatsgevonden, biedt daarvoor ook nieuwe mogelijkheden. De faculteit kan meer invloed uitoefenen op de invulling van het vervolgonderwijs. En de wetenschappelijke verenigingen kunnen hun voordeel doen met de kennis en ervaring die de laatste jaren is opgedaan bij het ontwikkelen van nieuwe curricula voor het medisch onderwijs. Vier sprekers zullen vanuit onderwijskundige, praktisch klinisch en wetenschappelijke invalshoek de opleidingsthematiek belichten.
* Prof. dr. J. van Geijn, hoogleraar neurologie Universiteit Utrecht en hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Van Geijn gaat in op de betekenis en de kracht van het rolmodel in de geneeskunde.
* Prof. F. Davidoff md. FACP, hoofdredacteur Annals of Internal Medicine, en als onderwijsexpert binnen het Amerikaanse College of Physicians betrokken bij de ontwikkeling van het medisch onderwijs in de Verenigde Staten.

* Prof. T. David, kinderarts te Manchester. Davids expertise ligt op de meer praktisch klinische vaardigheden en de betekenis van volwasseneducatie.

* Mw. dr. S. Bolhuis, Nederlands expert op het gebied van ervaringsleren en volwasseneducatie.
z.o.z.

Workshops
Daarnaast zijn er vijf parallelle workshops, voorbereid en ingeleid door een panel van vijf deskundigen, die de thematiek belichten vanuit de optiek van de drie opleidingsaanbieders. De thema's zijn:

* moderne kennisontsluiting via boek, tijdschrift en computer
* het meten (toetsen) en bewaken van kennis en vaardigheden
* de dagelijkse medische praktijk als bron van blijvend leren (werkplaatsfunctie en stages)

* communicatie training en attitudevorming

* het ontwikkelen en onderhouden van praktische vaardigheden.
Symposium: Medisch Onderwijs als Continuüm
Datum: vrijdag 7 april, 2000
Plaats: Radboud Auditorium en Klinisch Trainingscentrum, Geert Grooteplein 15, Nijmegen
Tijd: 9.30 uur
Informatie: Bureau PAOG Heyendael, tel. (024) 361 72 80
Noot voor de pers:

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met

* de Dienst Communicatie van de KUN, tel. (024) 361 60 00 of met Bureau PAOG Heyendael, tel. (024) 361 72 80.

Persberichten van de Katholieke Universiteit Nijmegen kunnen ook worden geraadpleegd via Internet, in de hoofdrubriek 'Nieuws' van het campusinformatiesysteem op www: www.kun.nl/+ Bets Berntsen, Dienst Communicatie Katholieke Universiteit Nijmegen, tel. (024) 361 60 00, fax. (024) 361 60 22, email: (b.berntsen@bureau.kun.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie