Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Cursus: menselijkheid in spirituele en culturele tradities

Datum nieuwsfeit: 08-04-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

2000 THEMA: Opvattingen over menselijkheid in spirituele en culturele tradities
- Ochtend: Mens en menselijkheid in het taoïsme
- Middag: Mens en hemel in het confucianisme

CURSUSPROGRAMMA "ORIËNTATIE IN VERSCHEIDENHEID" 2000 Stichting filosofie Oost - West
Zaterdag 8 april 2000 (10.00 - 16.30 uur; toegang ƒ 50,- per dag aan de zalen te voldoen).
Adres: Vergader- en zalencentrum "Vredenburg 19", Vredenburg 19 in Utrecht.
Jan de Meyer: Als geen andere Chinese levensbeschouwing schept het taoïsme er behagen in om conventionele wijsheid op de korrel te nemen. Dit is zeker het geval wanneer het gaat over de plaats van de mens in de wereld, zijn houding t.o.v. de medemens en zijn zelfontplooiing. Wars van het normatieve confucianisme, dat het individu ondergeschikt maakt aan de samenleving en de cultivering van een aantal voor ons zeer herkenbare deugden predikt, peilen de taoïstische denkers naar wat voor hen de fundamentele dimensies van de menselijkheid zijn. Dit levert een fascinerende zoektocht op, vol schijnbare paradoxen. Zo is de Zhuangzi bijvoorbeeld terzelfder tijd een briljante lofzang op het individu én een aanfluiting van elke vorm van individualisme. En in de Laozi, een handleiding voor de wijze heerser om zo geweldloos mogelijk te heersen, wordt dan weer gesteld dat de wijze niet menslievend is en het volk beschouwt als strooien honden. Essentieel voor de taoïst, en voor ons begrip van het taoïsme, is dat de mens niet wordt beschouwd als meest nobele product van de schepping of als een wezen dat zich dient te affirmeren door zich af te scheiden van de natuurlijke wereld, maar wel als een onderdeel van het grote spontane transformatieproces van de Weg.

Aanbevolen literatuur

· Tau-Te-Tsjing, Het boek van weg en deugd, vertaling prof.dr. J.J.L.Duyvendak Uitg. Driehoek.

· Zhuang Zi, De innerlijke geschriften, inleiding en vertaling van Kristofer Schipper, Uitg. Meulenhoff.

Dr. Jan A. M. de Meyer (1961) studeerde sinologie aan de Rijksuniversiteit Gent (1979-1983) en aan de Fudan Universiteit te Shanghai (1984-1986) Hij promoveerde in 1992 op een proefschrift over de politieke filosofie van de Chinese denker en schrijver Luo Yin (833-910). Momenteel is hij als postdoctoraal onderzoeker (NWO) verbonden aan de Universiteit Leiden, waar hij onderzoek verricht naar het taoïsme tijdens de Tang-dynastie (618 -
907). Zijn interessegebied beslaat de hele ontwikkelingsgeschiedenis van het taoïsme, in al zijn facetten (filosofisch, religieus, maatschappelijk, literair) en van een aantal aan het taoïsme gerelateerde fenomenen, zoals het heremitisme en het filosofisch anarchisme.

Mens en hemele in het confucianisme
De Hemel of Tian was in oorsprong de God of voorvader van de Zhou-koningen. In het confucianisme van de oudheid (Confucius, Mencius, Xunzi) houdt de Hemel aan de ene kant de betekenis van een morele autoriteit, aan de andere kant wordt hij tot de bepaler van een lot waaraan niet te ontkomen valt. In het latere confucianisme (Dong Zhongshu) vormen Hemel en Aarde de polen van een kosmische orde waarmee de menselijke orde in harmonie moet zijn. Het naturalistische confucianisme van de eerste eeuw (Wang Chong) verbreekt juist dit beeld van een kosmische orde.

Aanbevolen literatuur:

· Defoort, C. en Standaert, N. (red.), In gesprek met Mencius, (met bijdragen van Karel van der Leeuw e.a.),
Uitgeverij Pelckmans /Kok Agora 1998

· van der Leeuw, Karel, Het Chinese denken, Uitgeverij Boom 1994
Dr. K.L. van der Leeuw studeerde filosofie met als bijvakken klassiek Chinees en Chinese filosofie. Hij is verbonden aan de afdeling Wijsbegeerte van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam als vakdidacticus en onderwijsadviseur. Karel van der Leeuw is medeoprichter van het Centrum voor kinderfilosofie en van de Europese stichting voor Kinderfilosofie Sophia.

Algemene gegevens:

1. FOW is een landelijke organisatie: de Stichting Filosofie Oost-West wil bijdragen aan de ontwikkeling van mondiaal denken op basis van begrip en respect en niet op basis van politieke macht, economisch gewin of Westerse dominantie. Zij streeft ernaar dat de verschillen in denken samen komen tot een dialoog. De Stichting is levensbeschouwelijk neutraal.
2. Op negen zaterdagen per jaar verzorgen - parallel aan elkaar - vier docenten elk vier uur colleges over een vastgelegd onderwerp.
3. Data voor 2000 zijn 22 januari, 19 februari, 18 maart, 8 april, 13 mei,
9 september, 7 oktober, 4 november en 25 november.
4. Folder en inschrijven bij: het secretariaat van Filosofie Oost - West, Zaanmarktstraat 18, 4811 BREDA of e-mail info@filosofie-oostwest.nl
5. Website www.filosofie-oostwest.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie