Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VenW inzake standpunt advies Gezondheidsraad

Datum nieuwsfeit: 10-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VenWs inzake standpunt advies van de gezondheidsr aad

Gemaakt: 12-4-2000 tijd: 16:11


3


26800 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2000

Nr. 86 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 10 april 2000

Hierbij doe ik u, mede namens mijn ambtgenoten van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mijn standpunt op het onlangs uitgebrachte advies van de Gezondheidsraad "Grote luchthavens en gezondheid" toekomen. Dit advies heb ik u bij brief van 7 september jl. (GZB/C&O/993836) reeds toegezonden.

Algemeen

Op 13 februari 1998 heb ik, mede namens genoemde bewindspersonen de Gezondheidsraad gevraagd om ten behoeve van de discussie over de toekomst van de Nederlandse luchtvaart, een korte rapportage aan te leveren over de stand van de wetenschap op het punt van mogelijke gezondheidseffecten van grote luchthavens.

Om te kunnen voldoen aan de adviesaanvraag, heeft de Gezondheidsraad, naast een omvangrijke literatuurstudie, een workshop georganiseerd met deskundigen uit binnen- en buitenland. Verder heeft de Gezondheidsraad onderzocht op welke wijze gezondheidseffecten zijn meegenomen bij de besluitvorming rond drie luchthavens in het buitenland: Londen Heathrow, de luchthaven van München en een nieuwe luchthaven bij Berlijn. Daarnaast is de Gezondheidsraad door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geïnformeerd over de laatste stand van zaken van de Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol (GES). Tenslotte zijn ongeveer 300 wetenschappelijke publicaties betrokken bij het schrijven van het rapport.

Gezondheidkundige Evaluatie

De Gezondheidsraad concludeert dat de activiteiten van een groot vliegveldsysteem de gezondheid beïnvloeden. Geluidblootstelling en luchtverontreiniging spelen daarin de belangrijkste rol. De Gezondheidsraad heeft zich in het advies gericht op het `luchthavensysteem' als geheel, d.w.z. dat niet alleen gekeken is naar activiteiten die direct zijn gerelateerd aan luchtvaart, maar ook naar bedrijfsactiviteiten die door de luchthaven worden aangetrokken, naar de benodigde infrastructuur en wegverkeer in de omgeving van de luchthaven en naar de woongebieden rondom de luchthaven.

Daardoor staat men niet alleen bloot aan de systeemspecifieke emissies als vliegtuiggeluid, kerosinegeur en risico van vliegtuigongevallen, maar ook aan de emissies die samenhangen met de aanwezigheid van een groot verstedelijkt en geïndustrialiseerd gebied. Er zijn geen mogelijkheden deze blootstelling in de dagelijkse leefomgeving te ontlopen. Derhalve kan er sprake zijn van cumulatie van effecten. Ook kunnen verschillende milieufactoren elkaar beïnvloeden (angst voor ongelukken kan hinder verergeren en andersom). Gezondheid rond grote luchthavens dient in de ogen van de Gezondheidsraad dan ook integraal benaderd te worden door middel van `gezondheidseffectrapportages'. In de internationale literatuur zijn geen publicaties bekend van resultaten van dergelijke geïntegreerde beoordelingen. De Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol (GES) die momenteel rond de Nederlandse luchthaven wordt uitgevoerd, is volgens de Gezondheidsraad een uitzonderlijk voorbeeld van gestructureerd onderzoek naar de gezondheid zoals de Gezondheidsraad dat voorstaat. De Commissie beveelt een dergelijke studie, gevolgd door een monitoringprogramma, aan voor elke grote luchthaven.

De conclusies van de Gezondheidsraad zie ik als een ondersteuning voor het thans door het RIVM, in opdracht van VROM, V&W en VWS, uitgevoerde gezondheidkundig onderzoek Schiphol. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van het Evaluatie- en Monitoringsprogramma Schiphol en Omgeving (EMSO). Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om een gezondheidsmonitoringssysteem te ontwikkelen rondom de luchthaven Schiphol. In het kader van de rapportage EMSO bent u onlangs geïnformeerd over de laatste stand van zaken en huidige resultaten van de GES.

Het monitoringssysteem zal in overleg met alle betrokken partijen worden ontwikkeld en er zal gepoogd worden draagvlak te creëren.

Strategisch beslissingen

De Gezondheidsraad is van mening dat besluiten over de luchtvaart strategische beslissingen zijn die de betrokkenheid van alle actoren in het luchthavensysteem vereisen. De aard van de beslissingen vereist tevens dat luchtvaart bediscussieerd wordt als integraal onderdeel van een duurzame mobiliteitsstrategie. De Gezondheidsraad geeft een aantal nuttige aanbevelingen voor benaderingswijzen om het conflict tussen omgeving en luchthaven in goede banen te leiden.

De Gezondheidsraad is van mening dat onder andere maatregelen die bij mensen het gevoel geven in hun eigen woonomgeving de baas te zijn, de mate van openheid van het luchthavenbedrijf en de mate waarin de overheid de milieunormen handhaaft een gunstige uitwerking kunnen hebben op het welbevinden. Daarom onderscheidt de Gezondheidsraad twee benaderingen die naar zij veronderstelt, in praktijk naast elkaar gebruikt kunnen worden. Een mogelijkheid is de aanpak van plaatsgebonden milieukwaliteitsnormen die door de overheid worden gehandhaafd. In samenhang daarmee kan een pakket van maatregelen worden ontwikkeld waarbij negatieve invloeden niet alleen worden beperkt door maatregelen maar ook gecompenseerd door verbetering van de kwaliteit van voorzieningen in de woonwijk en een open communicatie met alle betrokkenen.

De strategische besluiten, zoals die zijn neergelegd in de nota Strategische Beleidskeuze Toekomst Luchtvaart (18 december 1998), worden door de betrokken ministeries uitgewerkt. Daarbij is gekozen voor een werkwijze die een zo groot mogelijk draagvlak voor het beleid creëert. Er is actief overlegd met de partijen in het Tijdelijk Overlegplatform Schiphol (TOPS) en de regionale overheden. Bij de uitwerking van het normenstelsel zijn de luchtvaartsector, de milieubeweging, bewonersorganisaties en de werkgevers- en werknemersorganisaties geraadpleegd. Het rapport van de Gezondheidsraad heeft een rol gespeeld bij de uitwerking van het stelsel van nieuwe milieu- en veiligheidseisen. Daarbij zal de Kosten-eenheid vervangen worden door de Europese geluidmaat Lden, waarmee, met inbegrip van een goede berekeningswijze, een betere relatie met de werkelijke geluidsbelasting gewaarborgd wordt.

Op 17 december 1999 heeft binnen het kabinet verdere besluitvorming plaatsgevonden over de ontwikkeling van de nationale luchthaven op de middellange en lange termijn. Tevens heeft het kabinet een voornemen voor een nieuw stelsel voor milieu- en veiligheidsnormen vastgelegd. Dit beleidsvoornemen wordt voor advies aan het Tijdelijk Overlegplatform Schiphol, de Veiligheidsadvies Commissie Schiphol en de Commissie Geluidhinder Schiphol voorgelegd. Het definitieve besluit van het kabinet over het nieuwe milieu- en veiligheidsstelsel en de grenswaarden wordt vastgesteld nadat de adviezen zijn ontvangen.

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...