Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Actie Geen Vlinder Minder: 2 miljoen voor bedreigde vlinders

Datum nieuwsfeit: 10-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
DE VLINDERSTICHTING

2 miljoen nodig voor behoud bedreigde vlinders

2 miljoen nodig voor behoud bedreigde vlinders: Geen Vlinder Minder!

Geen Vlinder Minder!, een omvangrijk project waarmee De Vlinderstichting in april van start gaat, moet de dagvlinders weer overlevingsperspectieven geven. In hechte samenwerking tussen De Vlinderstichting,
natuurbeschermings- en natuurbeherende organisaties en vrijwilligers zal worden gewerkt aan het verbeteren van
de leefomstandigheden van de vlinders. Veel soorten dreigen te verdwijnen als er niet op zeer korte termijn
passende maatregelen worden genomen. Hiervoor is voor de komende vier jaar nog een bedrag van 2 miljoen
gulden nodig.

Dagvlinders behoren tot de meest bedreigde diergroepen in Nederland. Zowel de bedreigde en kwetsbare soorten
als een aantal meer algemene soorten zijn de laatste jaren met ongeveer 50 % achteruitgegaan. Een belangrijke
oorzaak hiervan is het verlies van geschikt leefgebied. Op dit moment krijgen dagvlinders nog weinig aandacht in het
beheer, en dat terwijl vergissingen al snel fataal zijn. Want in de huidige (te) kleine leefgebieden geldt: weg is weg. Het is dus belangrijk dat natuurgebieden zorgvuldig beheerd worden Het Herstelplan dagvlinders dat vorig jaar werd uitgebracht geeft in grote lijnen aan, wat er moet worden gedaan
om de achteruitgang te stoppen en bedreigde soorten in de toekomst duurzaam te behouden. Het project Geen
Vlinder Minder! is hier een concrete uitwerking van. Kerndoel van dit project is overleving van de huidige populaties bedreigde en kwetsbare soorten dagvlinders door het opstellen van concrete aanbevelingen op terreinniveau.
De beheerders en andere gebruikers van natuurterreinen worden door Geen Vlinder Minder! betrokken bij het
behoud van bedreigde dagvlinders. De middelen die hiervoor worden ingezet zijn informatie en voorlichting op
locatie. Zo worden er overlevingskaarten gemaakt, waarop nauwkeurig in kaart is gebracht waar het leefgebied van
de vlinders is. De eisen die de vlinders stellen zullen door De Vlinderstichting samen met de beheerders van deze gebieden op hun uitvoerbaarheid en inpasbaarheid in het beheer worden beoordeeld.
Vrijwillige veldmedewerkers zullen worden ingezet bij de monitoring van de vlinders en de evaluatie van het beheer. Voor iedere locatie worden vrijwillige veldonderzoekers opgeleid en ingezet als vlinderwacht. Mochten er problemen
zijn bij de uitvoering van het overeengekomen beheer, dan zullen zij deze signaleren. Samen met de beheerders
zullen de vlinderwachten de situatie van de bedreigde soorten bijhouden en de overlevingskaarten actualiseren.
De Vlinderstichting heeft hoge verwachtingen van deze aanpak. Er worden plannen ontwikkeld, die uiteindelijk een duurzaam herstel tot gevolg moeten hebben. De grotere kennis en betrokkenheid van beheerders en regionale
vrijwilligers bij de vlinders, hun leefgebied en de eisen die zij stellen, zullen leiden tot nieuwe overlevingsperpectieven voor de bedreigde vlindersoorten. Het project Geen Vlinder Minder, gesubsidieerd door het Ministerie van LNV,
vormt een belangrijk begin voor zes van de dertig resterende soorten bedreigde dagvlinders. Voor de overige
soorten zijn betere perspectieven alleen te verwezenlijken wanneer het ministerie van LNV - samen met de
natuurbeherende organisaties - op korte termijn met de benodigde 2 miljoen gulden over de brug komt...


Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie