Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ministerie van BZK wil geen herverdeling Gemeentefonds

Datum nieuwsfeit: 10-04-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Binnenlandse Zaken negeert wensen Tweede Kamer

Oostburg, 10 april 2000

Rijk brengt plattelandsgemeenten onder de armoedegrens

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties komt niet tegemoet aan de wensen van de Tweede Kamer op het gebied van de herverdeling van het Gemeentefonds. Dat betekent dat sommige gemeenten een belastingverhoging van 100% moeten doorvoeren.
Dit blijkt uit een brief, die het ministerie aan de Tweede Kamer heeft verzonden.

De Tweede Kamer had medio februari het ministerie indringend uitgenodigd te bezien welke wijzigingen mogelijk zijn in de herverdeling van het Gemeentefonds.

Een gemeente als Oostburg heeft in 1997 al ruim f 3 miljoen extra per jaar moeten inleveren. Daarmee leek voor de west zeeuws-vlaamse gemeente de financiële pijn voorbij.
Echter, bij de tweede tranche van de herverdeling is Oostburg aangeslagen voor een nieuwe korting van ca. f 1 miljoen.
“Oostburg wordt, evenals andere plattelandsgemeenten onredelijk behandeld”, luidde toen en nu het oordeel van B en W. In de voorgestelde herverdelingsexercitie houdt men onvoldoende rekening met uitgestrekte plattelandsgemeenten. Hier bovenop worden de kosten voor oudere ingezetenen onvoldoende vergoed.
In een commissievergadering van de Tweede Kamer (februari 2000) is duidelijk geworden dat een grote meerderheid de argumenten van de plattelandsgemeenten omarmde.

Neem bijvoorbeeld Oostburg.
Van de landelijke bevolking is ongeveer 13% ouder dan 65 jaar. In Oostburg is ruim 20% van de bevolking boven de 65 jaar. Dat betekent dat gemeenten als Oostburg aanzienlijk meer kosten hebben dan gemeenten met een “jonge” bevolking. Zo zijn de kosten in Oostburg voor uitvoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten in twee jaar tijd met f 1 miljoen gestegen. Het gaat dan om aanpassing van woningen, verstrekking van rolstoelen e.d. en het gehandicaptenvervoer. 80% van de WVG-cliënten is 65-plusser.
Het ministerie erkent in de brief aan de Tweede Kamer de problemen van plattelandsgemeenten zoals bijvoorbeeld Oostburg, maar neemt de gevalideerde argumenten van deze leden niet over. Opmerkelijk is ook dat het ministerie wel een aantal rekenvarianten aan de Kamer overlegt, die schijnbaar tegemoet komen aan oplossingen voor de financiële knelpunten van agrarische gemeenten en de kosten van vergrijzing.
Bijzonder teleurstellend is dat Binnenlandse Zaken geen extra financiële middelen hiervoor wil reserveren.

Plattelandsgemeenten vestigen nu hun hoop op de eerdere standpuntbepaling van de Tweede Kamer.
Een meerderheid heeft in februari Binnenlandse zaken gevraagd concrete oplossingen voor de voornoemde financiële knelpunten aan te reiken.
Plattelandsgemeenten als Oostburg zouden namelijk ingaande 2001/2002 de belastingtarieven voor de OZB (als Binnenlandse Zaken haar zin krijgt) met meer dan 60% moeten laten stijgen.
Dat staat haaks op eerdere pleidooien van de Tweede Kamer voor een structurele lastenverlichting op lokaal niveau.

In een tijdsbestek van 1997 tot 2002 betekent dit een verhoging van 100%. Een belastingverhoging van 100% bewerkstelligt bovendien dat de gemeente onder curatele wordt gesteld (artikel 12 van de Financiële Verhoudingswet).

Het college van de gemeente Oostburg heeft becijferd dat tariefsverhoging van 100% voor een gemiddelde doorzonwoning een jaarlijkse lastenstijging van ongeveer f 400,-- betekent.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Oostburg nogmaals benadrukt dat agrarische gemeenten door overheden ook speciale taken opgelegd hebben gekregen, die steden niet moeten uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan de investeringsproblemen voor de aanleg van kostbare rioleringssystemen in het buitengebied. Agrarische gemeenten moeten die volgens de wet aanleggen, maar daar staat geen extra vergoeding tegenover. Voor deze financiering moeten de gemeenten dus al extra belasting heffen.

Zoals genoegzaam bekend is de situatie van het openbaar vervoer in veel plattelandsgemeenten al zorgwekkend genoeg. Voor Oostburg betekent ook dit, in vergelijking met steden, extra kosten.

Aanstaande donderdag bespreekt de Tweede Kamer de nieuwe opzet voor de verdeling van het Gemeentefonds.

Voor nadere informatie:

L.H. Wille, wethouder van financiën 0117-457384 of 06-51341552 J. Suurmond, chef sectie Financieel Beleid 0117-457311 of 06-53277019

Gemeente Oostburg,
Postbus 27,

4500 AA OOSTBURG

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie