Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Geld voor de Mobimax gemeente Doetinchem in discussie

Datum nieuwsfeit: 11-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Doetinchem


Nr. 142 , maart/april 2000

Oplage: 980

Redactie: Pieter van Vemde, De Jongstraat 124, 7002 AL Doetinchem. Tel. 0314 - 333748

Geld voor de Mobimax in discussie

Mobimax is het project met die groene busjes dat ruim twee jaar geleden is opgezet door de gemeenten in de Achterhoek in samenwerking met de provincie. Het is op de eerste plaats bedoeld om goed vervoer te bieden aan mensen met een handicap en is daarnaast een aanvulling op het (uitgeklede) openbaar vervoer in de regio. De mensen die voor deze voorziening in aanmerking komen krijgen een zogenaamd mobimaxpasje. Wie geen pasje heeft, betaalt een toeslag voor vervoer van deur tot deur. Voor alle passagiers geldt een zonetarief.

Voor de Mobimax kunt u 1 uur van tevoren reserveren via 0800 - 7654321. Er is ook een nummer voor inlichtingen:

0900 - 2025261 (55 ct per min.)

Bij de oprichting van Mobimax is afgesproken om na twee jaar na te gaan hoe het werkt. Uit de evaluatie blijkt dat de klanten over het algemeen tevreden zijn en dat de zelfstandigheid van de passagiers toeneemt. Wel waren er een aantal kinderziektes. Het in- en uitstappen bleek veel meer tijd te vragen dan gedacht. Men slaagde er daardoor niet in om op tijd te rijden en de kosten werden hoger. Het werd ook duurder omdat er meer mensen voor een mobimaxpasje in aanmerking komen (vooral ouderen) en er nauwelijks gebruik gemaakt wordt van de Mobimax door mensen zonder pasje. Als aanvulling op het openbaar vervoer valt er dus wat te verbeteren. Overigens zouden de gemeenten zonder Mobimax nog duurder uit zijn geweest.

Er is ook behoefte aan verbetering. De organisatie is nogal bureaucratisch (17 gemeenten en de provincie zitten in de stuurgroep, er is een kerngroep, een stafbureau en ook nog eens de vervoerder). Het onderzoeksbureau heeft ook een aantal suggesties gedaan voor verbetering. Ze gaan vooral over verbetering van de organisatie en versterking van de rol van de vervoerder als deskundige op het gebied van vervoer. Ook stelt het bureau voor de zogenaamde forfaitaire vergoeding af te schaffen. Deze vergoeding aan een gehandicapte (in Doetinchem 600 à 900 gulden) is bedoeld voor kosten die gemaakt worden wanneer Mobimax niet rijdt, voor extra kosten buiten het gebied van Mobimax en voor de keuze van de gehandicapte zelf. In de regio hanteren de gemeenten heel verschillende vergoedingen van 0 tot 1700 gulden.

In de commissies welzijn en ruimtelijke ordening is over die afschaffing van de forfaitaire vergoeding fel gediscussieerd. Wij zijn voorstander van een gelijktrekking van de forfaitaire vergoeding in de regio, maar tegen afschaffing. De VVD geeft aan dat, als Traxx (een soort mobimax buiten de regio) eenmaal werkt, de forfaitaire vergoeding kan vervallen. Samen met de PvdA en SGP/RPF hebben we aangegeven dat zelfs als Traxx er zou komen, dan nog de vergoeding nodig is voor de momenten dat mobimax niet rijdt en voor de mobiliteit van een gehandicapte. De PvdA stelde: "gehandicapt zijn kost geld", een uitspraak waar we ons goed in kunnen vinden. Pikant was de positie van het CDA. Hoewel de vertegenwoordiger van het CDA zich tegen afschaffing van de forfaitaire vergoeding verklaarde, durfde hij na hiertoe door de wethouder Veltman te zijn uitgedaagd, zich niet definitief uit te spreken tegen de afschaffing. Veltman stelde dat het CDA het dus eens was met de VVD hetgeen de CDA-er niet ontkende.

Het gaat om aanbevelingen. Definitieve voorstellen volgen.

Op de golven mee met golfbaan

In het fractiebericht van december schreven we over het idee om een golfbaan aan te leggen op de vroegere vuilstort De Belder achteraan De Huet. Een particulier heeft hiervoor een plan ingediend bij de gemeente, omdat hij De Belder voor weinig geld kon kopen. Door deze geringe prijs zou het golfen aan de gewone man gebracht kunnen worden.

De gemeente heeft echter het plan om op en rond De Belder sportvelden te leggen en dan huizen te bouwen op Sportpark-Zuid. Dit staat in een rapport van het bureau West-8, maar het speelt pas over een jaar of tien. Het college wilde daarom het verzoek afwijzen, maar de raadscommissie wilde in meerderheid een onderzoek en de wethouder ging daar tenslotte in mee. Er wordt nu geld uitgegeven om te onderzoeken of sportvelden wel mogelijk zijn.

Wij denken dat er aan de zuidwestkant van Doetinchem een nieuw wandelgebied moet komen. Er is door De Huet en Dichteren een grote woonwijk ontstaan, waarbij over de recreatiemogelijkheden te weinig is nagedacht. Het gebied rond De Belder is uitstekend geschikt om bos aan te planten met wandelpaden. Sportvelden passen daar wel tussen. Een golfbaan die 12 hectare in beslag neemt niet. En wandelen over het golfterrein is veel te gevaarlijk. De gemeente loopt hier teveel achter leuke ideetjes aan en voor onderzoek blijkt er dan weer ineens geld genoeg.

Anne van Kuil wethouder

De huidige fractievoorzitter van de PvdA volgt de vertrekkende Alfred Veltman op als wethouder. In het verleden heeft Anne blijk gegeven van sociaal gevoel en solidariteit met de zwakkeren. Voor de portefeuille Welzijn is dat natuurlijk van belang. We hopen dat het nu zal komen tot een betere afstemming en het samen optrekken van de afdelingen onderwijs en welzijn vooral als het om jeugdbeleid gaat. We wensen haar veel succes.

Subsidie als een vast budget

Instellingen die met subsidie van de gemeente werken zouden meer vrijheid moeten krijgen om zelf de beste manier te vinden om het doel te bereiken. Geen subsidie meer voor allerlei onderdelen van het werk, maar een totaalbedrag dat de instelling naar eigen goeddunken kan besteden. Aan het eind van het jaar past de gemeente een tekort niet bij en overblijvend geld hoeft niet meteen terug naar de gemeente. Budgetsubsidiëring wordt dat genoemd. De bibliotheek is enige jaren als eerste hiermee gestart.

Maar hoe stel je de hoogte van het subsidiebedrag vast als het niet meer direct gekoppeld is aan de echte kosten, zoals het loon van een medewerker en dergelijke. En de gemeente moet natuurlijk ook controleren of het werk goed gedaan wordt. Belangrijk is dat de gemeente vooraf duidelijk vastlegt wat er wordt verwacht van de instelling. Daarbij kun je activiteiten meten (het buurtcentrum organiseert twee avonden per week) of prestaties (er komen minimaal zoveel bezoekers en daarvan is 75 % tevreden over het aanbod).

De gemeente moet geen onredelijke eisen stellen en er is dus overleg nodig met de instelling hierover. De voorwaarden moeten duidelijk zijn, maar ook weer voldoende ruimte laten om op ontwikkelingen in te spelen. Duidelijk is dat hier veel aan vast zit en de discussie loopt nog wel even.

NUON steekt ons geld in Vitesse

De steun aan voetbalclub Vitesse in Arnhem door NUON is al omgerekend naar 15 gulden per afnemer. Hebt u soms daarom gevraagd? Jaren geleden heeft Doetinchem besloten de subsidie aan De Graafschap af te bouwen en nu betalen de inwoners van Doetinchem aan de tegenpartij. GroenLinks heeft daartegen vanaf het begin geprotesteerd in de provincie. Het is onzin om reclame te maken voor een energiemaatschappij. Het duurt nog jaren voordat we zelf een energiemaatschappij kunnen kiezen en dan is NUON al lang weer gefuseerd onder een andere naam. Duidelijk is geworden dat ondertussen een aantal snelle jongens met ons geld aan het spelen zijn en er hun eigen businessclub van bouwen. Met de naamsbekendheid van de NUON zit het inmiddels wel goed. Of het imago er ook goed afkomt is een tweede. NUON NU ONdemocratisch.

Een fietsroute telt niet ?

De fietsroute vanaf de oude brug langs de jachthaven aan de Oude IJssel naar de Huet kan gerust een hoofdfietsroute worden genoemd. Hij sluit aan op de fietstunnel onder de Liemersweg. Zeker na de opening van de Energieweg is de route echter zeer gevaarlijk geworden.

De Mercuriusstraat op het industrieterrein de Huet wordt nu als sluiproute gebruikt om van de Energieweg naar de richting Wehl te komen. De nieuwe stoplichten op de Liemersweg worden zo vermeden. De fietsroute steekt de Mercuriusstraat over en de situatie is daar gevaarlijk. Dat komt ook doordat er vrachtwagens vlak naast het fietspad worden geparkeerd, waardoor er geen uitzicht is. Het komt ook voor dat de vrachtwagens pal voor de uitrit van het fietspad en dus midden op de route staan waar fietsers langs moeten. We hebben hier al eerder aandacht voor gevraagd, maar er gebeurt nog niets. Als ik mijn fiets midden op de Liemersweg zou parkeren, dan was er wel wat aan de hand.

We vinden dat er op korte termijn iets moet gebeuren. De situatie is te gevaarlijk. Op de kruisingen moet een verhoogde rode baan komen voor de fietsers met voorrang voor de fiets op deze hoofdroute. Visueel is dan heel duidelijk dat er niet geparkeerd kan worden. Tussen de fietstunnel en de Mercuriusstraat ontbreekt nu zelfs een duidelijke fietsroute en die moet daar komen. Willen we nu het fietsen bevorderen of zijn het alleen mooie woorden?

Kinderopvang uitgebreid

Er moet harder gewerkt worden om de economische groei erin te houden. Personeel is niet meer te krijgen dus is het van belang dat zoveel mogelijk vrouwen aan het werk gaan. Daarom wil de regering het aantal plaatsen voor kinderopvang flink uitbreiden. En het vergroten van de mogelijkheden voor vrouwen is op zich natuurlijk een goede zaak.

Voor extra geld moet de gemeente eind 2002 de plannen klaar hebben voor uitvoering. Er is nu een toekomstvisie opgesteld waarin het aantal opvangplaatsen over de wijken in Doetinchem wordt verspreid. De voorzieningen moeten goed bereikbaar zijn. Belangrijk is verder dat de kinderopvang meer wordt gecombineerd met buitenschoolse opvang op scholen. Situering van de nieuwe kinderopvang bij scholen is dus gewenst. Okido, de organisatie die in Doetinchem de kinderopvang verzorgt, heeft marktonderzoek gedaan waaruit blijkt dat er aan de uitbreiding behoefte is.

Asielzoekerscentrum

De discussie over het asielzoekerscentrum (AZC) in Doetinchem sleept zich voort. Er wordt landelijk al weer gesproken over tentenkampen om mensen onder te brengen, terwijl in Doetinchem de medewerking van gemeente en omwonenden duidelijk is.

De discussie gaat over het geld voor het gedeeltelijk opruimen van de vervuilde bodem. Dat die kosten er waren was vanaf het begin duidelijk. Nu stelt het COA (centrale opvang asielzoekers) dat Doetinhem op hun kosten de zaak goedkoop gesaneerd wil hebben, maar zonder AZC zou sanering niet nodig zijn. In de commissie hebben we gezegd dat het getouwtrek moet ophouden.

Nog meer wegen

Er vind nog steeds een lobby plaats om de A18 door te trekken naar Enschede en aan de andere kant naar de A15 bij Elst. GroenLinks Gelderland is tegen nog meer asfalt. Het landschap in de Achterhoek moet door een nieuwe snelweg niet verder versnipperd worden. Met het geld van zo'n weg kan de huidige Twenteroute in Eibergen gewoon helemaal onder de grond.

Ook een gratis fractiebericht iedere maand thuisbezorgd? Bel of schrijf naar het redactieadres (zie bovenaan)reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie