Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst gedeputeerde staten Drenthe

Datum nieuwsfeit: 11-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe


Besluitenlijst gedeputeerde staten d.d. 11 april 2000

Assen, 11 april 2000
Persberichtnummer 00-030
Provincie steunt verbetering bedrijventerrein Leemdijk De gemeente Midden-Drenthe krijgt 25.000 gulden van de provincie voor het maken van een verbeterplan voor het bedrijventerrein Leemdijk.
Vorig jaar heeft de provincie onderzocht hoe het staat met de kwaliteit van de Drentse bedrijventerreinen. Gedeputeerde Henk Weggemans: "We hebben dat onderzoek laten uitvoeren omdat economische ontwikkeling en werkgelegenheid sterk afhankelijk zijn van een aantrekkelijk aanbod aan bedrijventerreinen. Het leefbaar houden van het landelijk gebied staat daarbij voorop. De conclusie was dat de kwaliteit in Drenthe over het algemeen redelijk tot goed is maar dat er voor acht bedrijventerreinen een verbeterplan gewenst is. Leemdijk was daar een van."
Het verbeterplan voor Leemdijk kost 52.000 gulden. De provincie betaalt de bijdrage van 25.000 gulden uit het Economisch Structuurfonds. In het verbeterplan komt te staan welke zaken aangepakt moeten worden. Ook het thema duurzaamheid wordt daarbij betrokken. De uitvoering van het verbeterplan is straks een verantwoordelijkheid van de gemeente.
(Voor meer informatie: Marleen Dohle van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer 0592-365266)

Nieuwe steunregeling voor MKB
Er komt een nieuwe steunregeling voor het MKB in Noord-Nederland. De zogenaamde NIOF-regeling (Noordelijke Innovatie Ondersteunings Faciliteit) is gericht op het verhogen van het kennisniveau binnen het MKB. Het gaat daarbij om projecten gericht op de bevordering van export en innovaties. Bedrijven in het MKB kunnen op grond van de regeling bijvoorbeeld iemand tijdelijk inhuren die helpt met het opzetten van een exportprogramma. Uitgangspunt is dat bedrijven zoveel mogelijk samenwerken. Zo kan een individuele ondernemer voor een project maximaal 30.000 gulden subsidie krijgen terwijl er voor een cluster van bedrijven per project 375.000 gulden beschikbaar is.
NIOF is een gezamenlijke regeling van de drie noordelijke provincies. De provinciale bijdragen worden dan ook gefinancierd uit het Kompasgeld van het Samenwerkingsverband Noord- Nederland (SNN). De regeling zal in de huidige opzet gaan gelden voor de periode 2000-2001. Voor deze periode is ruim 30 miljoen gulden beschikbaar aan Kompasgeld. Daarna wordt bezien of de regeling moet worden aangepast qua thema's en/of doelgroepen. Het is de bedoeling dat de provinciale staten van Groningen, Fryslan en Drenthe de regeling in hun vergaderingen van mei vaststellen. Na deze definitieve vaststelling wordt het MKB via verschillende kanalen geattendeerd op de mogelijkheden. (Voor meer informatie: Marleen Dohle van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer 0592-365266)

Subsidies natuur en landschap
Uit het budget Krediet Natuur en Landschap subsidieert de provincie opnieuw drie initiatieven.
De werkgroep Ringslangen Westerveld ontvangt 2000 gulden voor het plaatsen van waarschuwingsborden voor overstekende padden. De borden worden langs meerdere wegen in de gemeente geplaatst. Voor het neerzetten van een ooievaarsnest ontvangt de heer Holman uit Steenbergen negentig procent van de uiteindelijke kosten. De provincie steunt met maximaal 1638 gulden. Het dal van het Groote Diep blijkt een goede leefomgeving te bieden voor ooievaars. Hierdoor is de kans op bewoning van het nest groot. De stichting Werkgroep Avifauna Drenthe ontvangt een financiële bijdrage van 30.000 gulden. De bijdrage wordt ingezet om de gegevens van vogeltellingen in de winterperiodes van 1986-1995 te verwerken tot een bruikbaar document. Dit overzicht is onder andere voor de provincie zelf van belang. Het levert bijvoorbeeld nuttige informatie bij het opstellen van beleid voor ruimtelijke ordening en recreatie. Het bedrag komt voor een deel ook uit het Fonds Relatienota tweede fase.
(Voor meer informatie: Anne de Jonge van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer 0592-365253)

Provincie subsidieert opzet Biologische Boerenmarkten De provincie draagt 111.900 gulden bij aan de opzet van drie wekelijkse Biologische Boerenmarkten en de begeleiding van een boerenmarkt in Orvelte. Haalbaarheidsonderzoeken in Assen, Meppel en Hoogeveen gingen vooraf. Hieruit bleek dat deze markten een goede kans van slagen hebben in Assen en Hoogeveen. Dat geldt ook voor Emmen, waar de gemeente zelf onderzoek deed. De markten worden gekoppeld aan bestaande warenmarkten, waardoor een nieuwe groep consumenten kennismaakt met biologische producten. Het project start vooral om de regionale afzet te vergroten en ervaring op te doen met afzet via korte lijnen. Oftewel via rechtstreeks contact tussen aanbieder en klant. In Drenthe zal AOC/Terra College de markten, en daarmee de producenten, begeleiden. Van de bijdrage komt 40.000 gulden uit het NMP-budget voor duurzame landbouw en
71.900 gulden uit het zogenaamde Krediet Duurzame Landbouw. (Voor meer informatie: Anne de Jonge van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer 0592-365253)Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: (communicatie@drenthe.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie