Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bestaand spoor Elst - Oldenzaal wordt opgeknapt

Datum nieuwsfeit: 11-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
MINVENW

11 april 2000

Persberichten 2000

BESTAAND SPOOR ELST - OLDENZAAL WORDT OPGEKNAPT

Naar aanleiding van het besluit om de Noord-Oostelijke Verbinding van de Betuweroute niet aan te leggen, hebben de ministers Netelenbos van Verkeer en Waterstaat en Pronk van VROM een aantal maatregelen getroffen. Zij hebben dit gedaan na intensief overleg met bestuurders uit de provincies Gelderland en Overijssel.

Maatregelen

Wat betreft het baanvak Elst-Oldenzaal gaat het om de volgende maatregelen:

* in verband met de verkeersveiligheid wordt de overwegbeveiliging op het gehele baanvak verbeterd;

* om hinder te beperken worden 7 overwegen vervangen door tunnels en 5 overwegen aangepast;

* in overleg met de gemeente Deventer wordt de aanleg van een derde spoor over een beperkte lengte onderzocht;

* vervanging van een aantal spoorbruggen, waardoor tevens de geluidhinder vermindert;

* tussen Arnhem en Deventer zal geen vervoer van chloor plaatsvinden en vervoer van LPG en andere gevaarlijke stoffen wordt aan een plafond gebonden. Landelijk toepasbare regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt ontwikkeld. Uiterlijk in 2005, bij de ingebruikname van het spoor voor meer goederenvervoer, dient de nieuwe regelgeving gebruiksklaar te zijn;

* versneld uitvoeren geluidsaneringsmaatregelen, zoals aanbrengen geluidsschermen en stiller maken stalen spoorbruggen;
* met prioriteit uitvoeren van groot onderhoud in de bebouwde gebieden;

* de light-rail plannen in de regio worden niet gehinderd door de extra goederentreinen;

De extra kosten voor deze maatregelen worden geraamd op circa 300 miljoen gulden.

Aan de spoorverbinding tussen Rotterdam en Noord-Nederland, waaronder de Flevo- en Hanzelijn, zijn een aantal infrastructuuraanpassingen (zoals ongelijkvloerse kruisingen en dubbele wachtsporen) en geluidmaatregelen nodig. Deze aanpassingen zullen ruim 210 miljoen gulden kosten. De investering komt de treinenloop in het algemeen ten goede, zowel goederentreinen als reizigerstreinen.

Een verdere verlaging van de geluidsoverlast van goederentreinen staat hoog op de agenda. Hierbij gaat het om ontwikkeling en toepassing van nieuwe technieken, totstandkoming van Europese emissie- en typekeuringseisen, en demonstratieprojecten. Daarnaast wordt de ontwikkeling van het goederenvervoer per spoor scherp in de gaten gehouden. Elke 5 jaar wordt daarvan een tussenbalans opgemaakt, waarvan de eerste is voorzien in 2002.

rapportage Meijerink "Milieuwinst op het spoor?"

Naar aanleiding van een verzoek van de Kamer heeft minister Netelenbos prof. drs. Meijerink gevraagd om een rapportage met een overzicht van de milieu-effecten van goederenvervoer per spoor in vergelijking met andere vervoerswijzen. Het gaat hierbij met name om de uitstoot van CO2 en NOx. Uit de rapportage blijkt dat het spoorvervoer in verscheidene scenarios redelijk tot zeer goed presteert in vergelijking tot het wegvervoer en binnenvaart. Maar er zijn tevens scenarios denkbaar waarbij spoorvervoer gelijk of lager scoort (bijv. bij veel gebruik van diesellocomotieven). Daarnaast blijkt ook dat verschuivingen van weg en water naar spoor in alle gevallen slechts een beperkte invloed hebben op de totale uitstoot van CO2 en NOx als gevolg van goederenvervoer.

Overeenkomst Duitsland - Nederland

In een gemeenschappelijke verklaring concluderen minister Netelenbos en haar Duitse collega Klimmt dat het goederenvervoer tussen 1998 en 2010/2015 zal verdubbelen. Aan Nederlandse zijde zijn de vereiste infrastructuurmaatregelen (aanleg Betuweroute en capaciteitsvergroting Havenspoorlijn) in uitvoering. Aan Duitse zijde is de uitbouw van het knooppunt Oberhausen opgenomen in het investeringsprogramma 1999-2002 en inmiddels in uitvoering.

Voor de periode vanaf 2003 wordt de verdere uitbouw van het traject Oberhausen - Emmerich in het Vijfjarenprogramma 2003-2007 opgenomen. Hiertoe behoort de aanleg van een derde spoor tussen Wesel en Oberhausen. Na het in gebruik nemen van de Betuweroute kan daarmee het verwachte volume worden verwerkt. Daarnaast besloten de ministers tot een aanpak van tijdige en regelmatige afstemming van beider toekomstplannen voor het goederenvervoer per spoor.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie