Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Marnix van Rij: CDA vitale partij in vitale democratie

Datum nieuwsfeit: 11-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA


Marnix van Rij: Een vitale partij in een vitale democratie

There is something rotten in the state of Denmark, dichtte Shakespeare in Hamlet. Een van de beroemdste dichtregels uit de wereldliteratuur. Het gaat wat ver Denemarken door Nederland te vervangen en deze zin van toepassing te verklaren op het politieke bedrijf in Nederland, maar dat er wat mis is in onze politieke cultuur mag duidelijk zijn. De kruitdampen van de oorlog om Pepers declaratiegedrag zijn nog maar net opgetrokken.

Wie terugblikt op deze affaire kan niet anders dan concluderen dat de politiek forse schade is berokkend. Maandenlang zijn de burgers getrakteerd op journalistieke primeurs over het declaratiegedrag van Peper en veel andere Rotterdamse (oud-) bestuurders. Toen het te heet onder de voeten werd, pakte Peper vervolgens zijn biezen, de gemeenteraad en de Tweede Kamer in verwarring achterlatend. Integriteit, transparantie en dan niet door de media teweeggebracht- en verantwoordingsplicht drie kernwoorden in een parlementaire democratie zijn alle met voeten getreden in deze affaire. Wederom een stevige vlek op het blazoen van de politiek. Dergelijke affaires versterken nu niet bepaald de neiging om bij verkiezingen naar de stembus te gaan of lid te worden van een politieke partij.

Politieke partijen moeten zich dit aantrekken. Burgers hebben immers recht op een vitale democratie met vitale politieke partijen. Over de vraag hoe democratie en partijen vitaler kunnen worden, discussieert het CDA op zijn Partijraad van 13 mei a.s. Er komen dan twee stukken aan de orde waarin voorstellen worden gedaan. Ik zal daar nu hier niet uitgebreid op ingaan; elders op deze Website (onder de rubriek Partij) treft u de integrale voorstellen aan.
Waar het mij om gaat, is dat de politiek weer gaat leven in de harten van de burger. Veel burgers zijn wel degelijk geinteresseerd in politieke kwesties dichtbij en ver van huis. Zij haken echter af als zij in Den Haag Vandaag de zoveelste affaire onder de kaasstolp van het Binnenhof krijgen opgedist. Politieke partijen moeten de politiek weer terug brengen naar de burgers, waar zij hoort. Daarbij zijn natuurlijk vernieuwende instrumenten nodig, maar het is allereerst een kwestie van inhoud, politieke stijl en cultuur. Het politieke debat moet meer inhoud krijgen. De Nederlandse samenleving is nog lang niet af, zoals sommigen suggereren. De welvaart neemt toe, maar tegelijk zijn er grote problemen rond de zorg, de veiligheid, de integratie van allochtonen, mobiliteit en infrastructuur etc. Ook medisch-ethische vraagstukken vragen mede als gevolg van voortschrijdende technologische mogelijkheden in toenemende mate de aandacht. Kortom, voldoende onderwerpen waar burgers en politici de tanden in kunnen zetten. Politieke partijen spelen een essentiele rol bij het debat over deze en andere vraagstukken. Zij moeten een helder geluid laten horen, en de confrontatie zoeken. Niet om zich af te zetten tegen andere partijen, maar om de burger duidelijk te maken dat er wel degelijk politieke verschillen van mening zijn.

Inhoud staat niet los van stijl en cultuur. Het politieke bedrijf moet transparanter en in een bepaalde zin democratischer worden. Besluitvormingsprocessen moeten doorzichtig zijn, burgers moeten in een vroegtijdig stadium van de beleidsvoorbereiding kunnen meepraten en niet aan het eind van het hele besluitvormingstraject als de zaak al beklonken is. Bestuurders en volksvertegenwoordigers moeten bij voortduring verantwoording afleggen voor genomen beslissingen. En last but not least: politici moeten het inhoudelijk debat niet overlaten aan ambtenaren of goed betaalde adviseurs; zij moeten zelf dat debat aangaan, daar zijn zij immers voor gekozen. Pas als aan deze voorwaarden is voldaan, is er sprake van een zinvol debat.

Het CDA staat voor een concept van reinventing democracy: versterking van politieke partijen en volksvertegenwoordiging om de politiek weer de rol te laten spelen die haar in een vitale parlementaire democratie toekomt. Politieke partijen bieden immers bij uitstek een integraal kader waarbinnen afweging van verschillende belangen plaatsvindt. Het gaat daarbij in de eerste plaats om inhoud, stijl en cultuur; structuurwijzigingen zijn daaraan ondergeschikt maar daarmee niet onbelangrijk. Vandaar dat het CDA op 13 mei onder meer ook praat over structuurwijzigingen als een gemengd kiesstelsel waarbij de band tussen kiezers en gekozenen in de regios sterker wordt. Over een sterkere gemeenteraad die het recht van informatie, initiatief, interpellatie en enquete krijgt. Over een versterking van de positie van de Eerste Kamer die wetsvoorstellen moet kunnen terugzenden naar de Tweede Kamer. Enzovoorts, enzovoorts.
En omdat bepaalde instrumenten een politieke partij ook zelf vitaler kunnen maken, wordt op onze Partijraad ook gedebatteerd over onder meer ledenraadplegingen, one-man-one-vote, nieuwe vormen van lidmaatschap, en een verdergaande inzet van Informatie- en Communicatietechnologie.

Op deze manier wil het CDA de weg inslaan naar een vitalere democratie en tegelijk de eigen verenigingsstructuur en cultuur aanpassen aan de eisen die deze tijd stelt.

Wij hopen op uw deelname aan dit voor onze democratie zo belangrijke debat.

Marnix van Rij
partijvoorzitter

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie