Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer

Datum nieuwsfeit: 11-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlemmermeer* Besluiten B&W


+ 11-04-2000

... Het college van B & W heeft besloten:


1. De slotrapportage PUMMS-projecten vast te stellen;
2. De agenda van de openbare raadsvergadering van 20 april 2000 vast te stellen;

3. In te stemmen met de aanpak voor de uitwerking van een leefbaarheidsvisie in de omgeving van Schiphol;
4. In te stemmen met het plan van aanpak Boseilanden en de voorgestelde samenwerking met het Bureau Haarlemmermeer Groen;
5. In te stemmen met het reorganisatievoorstel 'PUMMS in RWE';
6. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage 'RWE bij-de-tijd' en van de toekomstige indeling van de dienst RWE;
7. In te stemmen met de reorganisatie van de sector Realisatie bij de dienst Openbare Werken;

8. Kennis te nemen van de uitspraak van de rechtbank in de voorlopige voorziening en beroep tegen het bouwrijp maken van de 1e fase van het bedrijventerrein Lijnden-Oost;

9. Kennis te nemen van het (financieel) jaarverslag, het verslag van de kascontrolecommissie, het jaarplan 2000 en de daarbij behorende begroting van de Vereniging Oost West Kontakten Haarlemmermeer;
10. In te stemmen met het uitvoeren van een onderzoek, gericht op de beheersbaarheid van de organisatie van de sector Vergunningen en Handhaving en het vergroten van het welbevinden van de medewerkers;

11. In te stemmen met de 'regeling waardeherziening en navordering
2000';

12. Het plan voor realisatie van de 1e fase van de Nieuwe Bennebroekerweg voor de ontsluiting van de Vinex-locatie Floriande in Hoofddorp voor te leggen aan GS van Noord-Holland voor het afgeven van de benodigde verklaringen van geen bezwaar;
13. Het plan voor de uitbreiding van een tennishal aan de Oude Kruisweg in Cruquius aan GS van Noord-Holland voor te leggen voor het afgeven van de benodigde verklaringen van geen bezwaar;
14. Medewerking te verlenen aan het voeren van een artikel 19 WRO-procedure voor het bouwrijp maken van het gebied Beukenhorst-Zuid;

15. Over te gaan tot het verlenen van een parapluvergunning voor gevelreinigers onder bepaalde voorwaarden;

16. De straat Middenburg bij de aansluiting op Polderburg in Hoofddorp fysiek af te sluiten door middel van zowel vaste als afneembare paaltjes; het eenrichtingsverkeer in Middenburg, tussen Merckenburg en Nijenburg (vanaf Merckenburg) en tussen Polderburg en Nijenburg (vanaf Polderburg) in te trekken;
17. Opdracht te verlenen aan de kunstenaar Marin Kasimir om in overleg met NS Rail Infrabeheer een definitief ontwerp te maken voor een kunstwerk op de (zuidelijke) wand van de stationstraverse in Hoofddorp;

18. De groenstrook achter een aantal woningen aan De Heining in Zwanenburg te verkopen aan de bewoners tegen de gereduceerde tuinuitbreidingsprijs van 70 gulden per m²;
19. M.b.t. bouwplannen, die strijdig zijn met geldende bestemmingsplannen;

20. Het bezwaarschrift, gericht tegen de weigering van een bouwvergunning van een dakkapel op een woning aan de Florence Nightingalestraat in Hoofddorp, ongegrond te verklaren;
21. Medewerking te verlenen aan het bouwplan ' Merchants Court' van architectenbureau Hooper voor een vijftal paviljoens voor het Airport Business Park Lijnden;

22. De Raad voor te stellen het verzoek om een planschadevergoeding t.g.v. diverse ontwikkelingen in de woonomgeving ontvankelijk te verklaren en voor te leggen aan de
planschadebeoordelingscommissie;

23. De Raad voor te stellen het bezwaarschrift, gericht tegen de hoogte van een planschadevergoeding, ongegrond te verklaren;
24. In te stemmen met de wijziging van de locatie van het projectbureau voor de bouw van een hotel bij Claus Partyworld gedurende een periode van maximaal twee jaar;
25. Grond te verkopen in Getsewoud, deelplan 13 aan Stichting Woonmaatschappij De Vaart voor de prijs van 953.936,17 gulden (excl. omzetbelasting) voor de bouw van 35 sociale koopwoningen
26. In te stemmen met het starten van een artikel 19 WRO-procedure voor de bouw van een bedrijfsgebouw op bedrijventerrein Lijnden-Oost;

27. In te stemmen met de statutenwijziging van De Meerlanden Holding NV en met de toetreding van de gemeente Noordwijkerhout als aandeelhouder;

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Afke Marks; 023-5676498 of
Wim de Graaf; 023-5676239

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie