Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Groningen

Datum nieuwsfeit: 11-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen


Besluitenlijst GS van 11 april 2000

1. In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de subsidieregeling Kleine investeringen in de toeristische sector (KITS 2000) vast te stellen. Voor meer informatie, zie persbericht nr.66, d.d. 11-04-2000.

2. GS hebben de concept-statenvoordracht en het integraal advies vastgesteld over de herschikking van het Voortgezet Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO). In het kader van het proces tot vernieuwing en versterking van het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs heeft de staatssecretaris van OC en W de provincie gevraagd een advies uit te brengen over de keuzes die scholen maken om te komen tot een gezonde en levensvatbare basis voor de invoering van leerwegen.

3. In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de subsidieregeling Noordelijke Innovatie Ondersteunings Faciliteit
2000 vast te stellen. Voor meer informatie, zie persbericht nr.67, d.d. 11-04-2000.

4. GS hebben de nota "Arbeidsmarktbeleid 2000-2006, getiteld "Groningen, goed in banen" en de voordracht aan Provinciale Staten vastgesteld. Voor meer informatie, zie persbericht nr.68, d.d.
11-04-2000.

5. GS hebben de statenvoordracht over het Stimuleringsfonds zorg vastgesteld. Voor meer informatie, zie persbericht nr.69, d.d.
11-04-2000.

6. GS hebben een standpunt ingenomen over de bevoegdheden van de provincie en de gemeente in de gewijzigde Wet op de Ruimtelijke Ordening. Voor meer informatie, zie persbericht nr.70, d.d.
11-04-2000.

7. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 3.500,- toe te kennen aan de Stichting De Brug voor de organisatie van een jubileum Sport- en Speldag voor mensen met een verstandelijke handicap. Deze activiteit bevordert de integratie en participatie van gehandicapten om aan sportactiviteiten mee te doen.
8. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 1.500,- toe te kennen aan de Stichting Promotie aangepast Sporten voor het Harm Wiegman Jeugdweekend. Het weekend is bedoeld voor kinderen met een lichamelijke handicap. Het doel is de deelnemers kennis te laten maken met diverse sportactiviteiten en belemmeringen weg te nemen.
9. GS hebben besloten een subsidieverzoek van de Vrienden van de Arme Kant Winsum voor een "Er-op-uit-fonds" af te wijzen. Met dit fonds willen ze de minima in de gemeente Winsum in de gelegenheid stellen een dagje uit te gaan. De subsidie wordt afgewezen omdat minima niet als doelgroep zijn opgenomen in het beleidsplan welzijn en zorg 1996-2000 en omdat het alleen gaat om inwoners van Winsum.

10. GS hebben besloten een subsidieverzoek van de Molukse Diaconale Instelling Welzijn en Zorg, Muhabbat voor het tot stand brengen van een netwerk in de Molukse wijkgemeenschappen in de provincie Groningen af te wijzen. De aanvraag past niet binnen de subsidiecriteria en bovendien behoren de taken tot het reguliere werk van Muhabbat.

11. GS hebben besloten een subsidieverzoek van de initiatiefgroep Stad Groningen voor de administratiekosten die voortkomen uit het realiseren van een woongroep voor ouderen af te wijzen. Omdat het initiatief zeer lokaal gebonden is, ligt het niet op het terrein van de provincie.

12. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 30.000,- te verlenen aan verzorgingstehuis St. Franciscus te Veendam ten behoeve van de algemene ruimten. Het verzorgingstehuis gaat conform hetgeen is bepaald in de regiovisie ouderenzorg 1996-2001, extramuraliseren tot een woonzorgcomplex.

13. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 5.000,- te verlenen aan de studievereniging voor Management & Ondernemerschap Delphi (RUG) voor de organisatie van het symposium "Nuchter fundament: Ondernemingsklimaat in Noord-Nederland". Het symposium vindt plaats op 30 mei a.s. in het gebouw van de Gasunie.
14. GS hebben besloten het bestemmingsplan "Partiële herziening Meerwijck-Zuid 1999" van de gemeente Hoogezand-Sappemeer goed te keuren. Het bestemmingsplan heeft betrekking op gronden gelegen tussen de jachthaven en de brug in Meerwijck, een smalle strook van de jachthaven en voorziet in de bouw van een woongebouw.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie