Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA over verzameling Politieonderwerpen

Datum nieuwsfeit: 11-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Verzameling Politieonderwerpen (110400)

Den Haag, 11 april 2000

Algemene inleiding :


1.- Na het plenaire debat gisteren spreken we vandaag opnieuw met ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie.; Er zijn erg veel onderwerpen aan de orde en daarom is selectie noodzakelijk. Eigenlijk liggen er ook nog veel te veel toezeggingen aan de Kamer, een soort erfenis; Ik hoop en wens meer mondelinge antwoorden van met name de minister van BZK tijdens overleggen. Uw start gisteren in de Kamer was wat onze fractie betreft in die lijn. (NB dit is een van de eerste overleggen met Klaas de Vries als "politie-minister")
Aan de hand van de agenda zal ik een selectie maken uit de onderwerpen.


2. Aanwijzing vertrouwensfunctie en screening bij de politie. De CDA-fractie wijst op het belang van een integere en betrouwbare politie. Het belang van het screenen van personeel mag absoluut niet onderschat worden. De voorgestelde regelgeving stelt mij niet gerust. De voorliggende regels komen wat ons betreft onvoldoende tegemoet aan de doelstelling van een integere en betrouwbare politie. De voorgesteld screening van uitvoerende functies is te licht en dat gaat problemen geven. De CDA-fractie pleit ervoor dat in alle gevallen waar dat nodig is er ook een omgevings- of milieu-onderzoek moet kunnen plaatsvinden.
De ervaring is verder dat een korps dat reeds werkte volgens de voorliggende regels hier weer vanaf is gestapt en weer een antecedenten- en milieu-onderzoek doet. Antecedentenonderzoek alleen is te weinig!
Hiernaast vraag ik aandacht voor de uitspraken van de portefeuillehouders personeelsbeleid en minderhedenbeleid van de korpschefs. Zij stellen dat de screening van de allochtone agent niet waterdicht is. Hoe screen je bijvoorbeeld een Nederlander geworden Libanees uit de Beka-vallei. Vooral in de grote steden zijn de afgelopen jaren tientallen allochtone politiemensen ontslagen . Ik vraag de minister of dit te maken heeft met onvoldoende screening vooraf.
De CDA-fractie wenst een aanpassing van de voorgestelde regels en vraagt de minister hier duidelijk op te reageren, anders overweegt zij op dit punt een Kamer uitspraak.


3. DIENSTPISTOLEN.
Het rapport van de Algemene Rekenkamer komt tot onthutsende berichten:
onvoldoende zekerheid over de schietvaardigheid

bijna 1/3 wapendragenden doen schiettest niet op tijd

naleven regelgeving is onmogelijk

600 dienstpistolen zijn zoek

inspectie op wapens volstrekt onvoldoende

De CDA-fractie ziet deze feiten wel in het licht van:

tekorten aan agenten

1500 vacatures

Arbeidstijdenwet

Onvoldoende informatie van de minister via rapportages aan de aan de Kamer
Op basis van de door mij schriftelijk gestelde vragen kon ook de ernst van de situatie niet worden ingeschat. De CDA-fractie vraagt de minister of de problemen inmiddels uit de lucht zijn. Het overleg met de bonden over de nieuwe opleiding schietvaardigheid politie verloopt stroef. Hoe komt de minister uit de impasse ? Heeft de minister ervoor gezorgd dat de inspectie inmiddels voldoende toegerust is op haar taak?


4. INWINNING INORMATIE DOOR DE POLITIE VOOR OPENBARE ORDE. Tijdens het vorige overleg hebben onder andere de heer Kuijper en ikzelf gewezen op de beperking die artikel 2 Politiewet heeft als het gaat om inwinning van info ten behoeve van de openbare orde. In het debat wees de heer Kuijper de heer Nicolai op de conclusie 66 uit het rapport van de commissie Kalsbeek.
De CDA-fractie van mening dat de politie over bijvoorbeeld het inwinnen van informatie over hooligans over te weinig bevoegdheden beschikt. De effectieve uitvoering van de Wet Bestuurlijk ophouden vraagt dit te regelen.
Kan de minister aangeven of de handleiding op dit onderdeel aangepast wordt?


5.- Beleids- en beheerscyclus.
Gisteren hebben we gesproken over de landelijke themas en de doorwerking naar regionale plannen via de landelijke politiebrief en over de beleids- en beheerscyclus. Nu vraag ik aandacht voor het volgende: uitvoering opheffing bordeelverbod. In de regioplannen is de vertaling geregeld. Echter voor 1-10-2000 moeten de bevoegdheden voor de politie ook geregeld zijn. De organisatie en de prioriteitsstelling wordt of is geregeld, echter de wettelijke bevoegdheden voor de politie niet. Het gaat dan met name om de vaststelling van de identificatieplicht van prostituees. Kan de minister van Justitie toezeggen dat deze wetgeving voor 1 oktober 2000 een feit is. De CDA-fractie dringt hier sterk op aan bij de verantwoordelijk minister.

6.- PERSONEEL :

a.- De decentralisatie van arbeidsvoorwaarden. De CDA-fractie vraagt zich af of de regiokorpsen nu al niet voldoende instrumenten hebben en of de uitwisselbaarheid van politiemensen gebaat is met een forse uitbreiding van decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden. Graag de stand van zaken ; b.- Bindings en ontspanningsvereniging oud rijkspolitie ambtenaren B.O.O.R.: er zijn problemen met de Ziektekostenregeling; De CDA-fractie ziet graag dat de minister van BZK deze zaak meeneemt naar het arbeidsvoorwaarden-overleg. Een serieuze omgang met deze problemen rond de ziektekosten van oud-politiepersoneel lijkt ons op zijn plaats.

c.- De vrijwillige politie krijgt f.7,50 per uur. Dit is echt veel te weinig. De CDA-fractie vindt dat deze fooi omgezet moet worden richting redelijk salaris. Ook f. 11,- is wat ons betreft te weinig. Overigens staat in het boekje Vrijwilligheid in de openbare veiligheid wordt gesproken over 12,50. Waarom duurt het allemaal zolang, voordat de vrijwillige politie ook in salaris de waardering krijgt die het verdient?

d.- De kogelwerende vesten zijn aan vervanging toe. De CDA-fractie pleit ervoor extra geld beschikbaar te stellen om een kogelwerend vest per persoon voor blauw op straat te regelen.

7.-MAANDGELDREGELING VOOR ASPIRANTEN
Medio februari 2000 zou er meer bekend zijn. De maandgeldregeling is een belemmering voor aantrekken nieuwe medewerkers. Is reeds bekend. Teveel onderzoek lijkt overbodig. Onder het motto Van zakgeld naar salaris verdient de aspirant een hogere maandvergoeding. Wanneer komt de minister met een oplossing?


8.- ARBEIDSTIJDENWET
De CDA-fractie heeft eerder gevraagd naar een overzicht van de betaalde kosten door regio korpsen voor het overtreden van de Arbeidstijdenwet. Per korps in 1998 en 1999. In februari stond in het Nieuwsblad van het Noorden bijvoorbeeld dat de regiopolitie Groningen op grote schaal overtreedt. Ook uit andere regio krijg ik dezelfde signalen. Overweegt de minister ook de Arbeidswet aan te passen?
9- OPLEIDING.
BANENLIJN POLITIE
60.000 mensen hebben gebeld; 13.000 mensen zijn aangeboden; 207 zijn aangesteld. Hoeveel mensen zijn nog in procedure? De opleiding is van groot belang. De selectiecriteria per regiokorps schijnen verschillend te zijn. Als dit zo is, is dat geen goede zaak. Klopt dit en wat gaat de minister hieraan doen? Landelijk Centrum Veiligheid door Leefbaarheid ( LCVL ). Deze geeft Cursus wijkgericht werken naast LSOP ? Vindt de minister dat een goede ontwikkeling?

DE CDA_FRACTIE WIL EXTRA GELD VOOR SCHOLING, TRAINING EN OPLEIDING VOOR DE POLITIE MET NAME VOOR GEWELDSBEHEERSING EN BUURTGEBONDEN POLITIEZORG. GAAT DE MINISTER ZICH HIER STERK VOOR MAKEN?

REGIONALE OPLEIDINGSCENTRA : DE CDA-fractie vindt het een goede zaak, dat het LSOP inspeelt op de politieke wens te zoeken naar buneling van politie-opleiding en de regionale opleidingscentra. Er waren twee pilots in Den Haag en Zwolle. Nu is Zwolle afgevallen. Rondom Zwolle ontstaat een grote witte vlek. Waarom is dat gebeurt en waarom is Zwolle afgevallen. Ik mis deze in de toelichting. Over de aangekondigde sluiting van Heerlen heeft de minister de Kamer geantwoord. Hoever is het onderzoek ?

10.- CONFERENTIE POLITIE EN DIVERSITEIT NA 2000 In januari werd de laatste hand gelegd aan een verslag. Nu zijn we 3 maanden verder en nog steeds niets gezien;
Over het kleurrijk korps verschijnen verschillende berichten in de pers. Is er een goede analyse over allochtonen bij politie?
11. PEPPERSPRAY
Vanaf 1995 is de CDA-fractie al voor invoering. Nu onderzoek niet doorgaat had de invoering van Pepperspray al in de vorige eeuw kunnen plaatsvinden. Gelet op de tijd laat ik het hierbij.
Kamerlid: Theo Rietkerk

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie