Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage Mariëtte Hamer aan overleg over kinderopvang

Datum nieuwsfeit: 12-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid


Bijdrage van Mariëtte Hamer aan het algemeen overleg over kinderopvang
12 april 2000 PvdA

Dit algemeen overleg is op ons verzoek gepland om een aantal dringende knelpunten te spreken die zich op dit moment voordoen in de kinderopvang. Wij hopen en verwachten dat de staatssecretaris zo spoedig mogelijk komt met haar notitie over de lange termijn. Wij gaan er vanuit dat het overleg hierover nog voor de zomer plaats vindt. Wij hopen van de staatssecretaris te vernemen wanneer wij deze notitie kunnen verwachten.

De wachtlijsten
De berichten blijven komen: ouders die geen plek kunnen vinden op een kinderdagverblijf, vrouwen meestal die niet aan het werk kunnen. Wachttijden van een half jaar of langer. Dat kan echt niet. Gemeenten melden ons dat de stimuleringsmaatregel te weinig impulsen bevat om snel plaatsen te creëren. Daar moeten we echt iets aan doen. Mijn fractie is dan ook verheugd over het initiatief van de staatssecretaris om de extra stimuleringsgelden naar voren te halen. Graag willen wij weten, omdat we het ook maar uit de krant hebben, wat zij precies gaat doen. Maar we denken dat daarmee het probleem nog niet is opgelost. Een prikkel om de plaatsen direct te stimuleren ontbreekt nog. Dat geldt nog meer voor de subsidieplaatsen dan voor de bedrijfsplaatsen hebben wij begrepen. Mijn fractie wil voorstellen om gemeenten hiertoe te stimuleren door voor plaatsen die in 1999 en 2000 (en eventueel in de eerste helft van 2001) zijn of worden gerealiseerd een extra bedrag toe te kennen? Een beloning dus! Graag de mening hierover van de staatssecretaris? Tevens willen we weten hoe er nu zicht wordt gehouden op de realisatie van de plaatsen. Wat komt er terecht van de tussentijdse monitoring (nu pas wachtlijstgegevens over 1998). Kan dat niet wat sneller?

De berekeningsgrondslag
Mijn fractie heeft er al diverse malen op aangedrongen deze te verhogen. Ik hoef niet alle argumenten daarvoor te herhalen. De staatssecretaris heeft tot nu toe aangegeven daartoe geen mogelijkheden te zien. Toch neem ik aan dat met het geringe bedrag dat hiermee op het totaal is gemoeid, de komende tijd daarvoor een oplossing te vinden is. De belangrijkste redenden daarvoor zijn:
De PvdA wil flexibiliteit in de kinderopvang; dat houdt in: mogelijkheden voor ruimere openingstijden (tot 18.30-19.00 uur) en mogelijkheden om eens een dagje te ruilen. Wij horen dat de huidige berekeningsgrondslag daar té weinig ruimte voor biedt? Het is mooi dat er een extra omrekenfactor komt voor de verruimde openingstijden bij de bso. Maar is dat dus niet óók nodig voor de dagopvang? Pas als de openingstijd véél ruimer is, is er een hoger subsidie. Eigenlijk zou boven de 2800 uur een extra omrekengrens moeten worden gehanteerd! De berekeningsgrondslag heeft te maken met o.a. bezettingsgraad; het uitgangspunt van 90% bezettingsgraad is aan de (te) hoge kant? En de komende stijging van de huisvestingslasten als de personeelslasten zetten extra zwaar drukken op de berekeningsgrondslag? Indexering houdt hier onvoldoende rekening mee!

Mijn fractie wil voorkomen dat als gevolg van dit alles, zoals de VOG ook haar leden adviseert, dat men uitkomt op een hoger aantal bedrijfsplaatsen? Zal de vaststelling van het maximum per kind aftrekbare bedrag kinderopvang van 19.050 gulden (2000) gelijke tred houden met de verhogingen van de door VWS vastgestelde maximale kostprijs per kindplaats? Met andere woorden, zal het maximaal aftrekbare bedrag worden aangepast?

Conclusie: PvdA wil naar hogere berekeningsgrondslag van 22.000 gulden. Wat zijn volgens de staatssecretaris de kosten hiervan?

Kwaliteit
Dit punt is veelvuldig in de media geweest en de beeldvorming daarover baart ons zorgen. De staatssecretaris heeft aangegeven dat de kwaliteit in het algemeen moet worden verbeterd. Wat gaat zij daaraan op de korte termijn doen en hoe wordt het toezicht beter gecoördineerd. Terecht maken ouders zich daarover grote zorgen.
Grote steden
In het vorige overleg hebben wij specifieke aandacht gevraagd voor de grote steden. Hoe loopt het overleg daarmee. Wij krijgen nog steeds ernstige signalen van bijvoorbeeld de ouderorganisaties. Is het denkbaar dat daar specifieke actie op wordt gevoerd?
Nieuwe belastingplan en de prijzen
Wij krijgen veel brieven over klachten ten aanzien van de belastingaftrek. De prijs zou ver boven het plafond uit gaan. Ouders met echt niet al te hoge inkomens komen niet voor belastingaftrek in aanmerking terwijl ook de werkgever niet subsidieert en zij ook niet voor een subsidieplaats in aanmerking komen. Kent de sts.s deze klachten, zijn ze terecht en gaat zij er iets mee doen?

Is het overleg met de VOG al geweest over de specifieke positie van de gastouders. De nieuwe belastingmaatregel zou heel ongunstig voor hen uitpakken, graag meer informatie hierover.

Wij horen regelmatig dat de prijzen blijven stijgen. Is de staatssecretaris bekend met deze tendens. Klopt dat en welke mogelijkheden heeft zij om hier wat aan te doen?

Bestemmingsplannen
Te vaak horen wij nog dat gemeenten geen plek hebben voor de kinderopvang, Ruimte is nog steeds een groot probleem. Dat heeft ook veel te maken met bestemmingsplannen (voorbeeld Aalsmeer). Heeft de staatssecretaris overleg hierover met gemeenten?
20 miljoen extra voor de onderwijssector: weliswaar regelt het ministerie de uitvoering hiervan maar heeft de staatssecretaris er ook zicht op of deze extra gelden vooralsnog voldoende zijn voor deze sector (teneinde meer leerkrachten voor de klas te halen).

Interculturalisering Kinderopvang
Vorig jaar is er een rapport verschenen (JEWEL) waaruit bleek dat het aantal allochtone medewerkers zou afnemen; dat het aantal instellingen dat intercultureel beleid voert, afneemt, en dat er behoefte zou zijn aan ondersteuning bij de instroom van allochtone medewerkers. Vraag: is er in feite sprake van een stimuleringsbeleid in deze en wie is daar feitelijk verantwoordelijk voor? Moet er niet meer gebeuren
Peuterspeelzalen
Vorige week spraken wij over de noodzakelijke professionaliseringsslag in de peuterspeelzalen. De staatssecretaris had toen niet de kans om te reageren op welke wijze wij nu daarover verder worden geïnformeerd en welke acties zij daarop gaat ondernemen.

De toekomst: de Wet basisvoorziening kinderopvang? Vandaag spreken wij over prangende punten. Wij horen van gemeenten echter steeds vaker dat zij maar niet op het toekomstig beleid vooruit lopen en daardoor hun inspanning verminderen. Met name de onduidelijkheid over de rol van de gemeenten in de nieuwe wet zou veel spanningen opleveren. Kan de staatssecretaris haar positie hierin aangeven en herkent zij dit beeld? Tenslotte een laatste vraag. Bekend dat mijn fractie voorstander is van een fonds waarin werkgevers gestimuleerd worden een bijdrage te leveren via premieafdracht. Betrekt de staatssecretaris dit in haar verdere plannen?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...