Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief buitenlandse zaken over internationale bananenregeling

Datum nieuwsfeit: 12-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

brief sts buza de notitie bananen

Gemaakt: 18-4-2000 tijd: 10:17


6

Aan de Voorzitter van de algemene commissie voor Europese Zaken

's-Gravenhage, 12 april 2000

Onderwerp:

Notitie bananen

Zeer geachte Voorzitter,

De Algemene Commissie voor Europese Zaken heeft mij bij brief van 16 februari jl. (kenmerk 1-2000-EU) verzocht om een notitie over de internationale handelspolitieke en ontwikkelingssamenwerkingsaspecten van de bananenregeling. De Algemene Commissie verzocht deze notitie te mogen ontvangen voorafgaand aan de behandeling in de Algemene Raad van het Commissievoorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Marktordening in de sector bananen.

Omdat geen duidelijkheid bestaat over het moment waarop het Commissievoorstel besproken zal worden door de Algemene Raad heb ik bij brief van 1 maart 2000 (kenmerk DIE-113/2000) mijn voornemen kenbaar gemaakt de betreffende notitie toch nu reeds aan de Algemene Commissie toe te zenden en de Commissie via de geannoteerde agenda van de Raad waarop deze kwestie aan de orde zal komen te informeren over de stand van zaken op dat moment.

Het doet mij genoegen u deze notitie mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Staatssecretaris van Economische Zaken te kunnen aanbieden.

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Notitie inzake de gemeenschappelijke marktordening bananen :

handelspolitieke en ontwikkelingssamenwerkingsaspecten

Inleiding

Bij brief van 16 februari 2000 (kenmerk 1-2000-EU) heeft de Algemene Commissie voor Europese Zaken, naar aanleiding van het fiche inzake het Voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 404/93 houdende een gemeenschappelijke marktordening der markten in de sector bananen, verzocht om voorafgaand aan de desbetreffende behandeling in de Algemene Raad een notitie te mogen ontvangen over de internationale handelspolitieke en ontwikkelingssamenwerkingsaspecten van de bananenregeling. Ofschoon geen duidelijkheid bestaat over het moment waarop het het Commissievoorstel besproken zal worden door de Algemene Raad, meen ik dat het opportuun is u te informeren over de huidige stand van zaken in het bananendossier. Er zijn immers verschillende ontwikkelingen te melden.

In de eerste plaats hebben sedert de presentatie van het eerdergenoemde voorstel door de Commissie aan de Raad (Algemene Raad en Landbouwraad, beide d.d. 15 november 1999) op technisch niveau besprekingen tussen de lidstaten plaatsgevonden en heeft de Commissie consultaties gevoerd met de belanghebbende externe partijen. Hierover is door resp. het Voorzitterschap en de Commissie aan de Landbouwraad van 20 maart jl. verslag uitgebracht. Een belangrijke ontwikkeling is voorts dat in het kader van het nieuwe partnerschapsaccoord tussen de EU en de ACS-landen (Afrika, Caraïben, Stille Zuidzee), overeenstemming is bereikt over een nieuw bananenprotocol. In de derde plaats heeft een WTO-arbitragepanel op verzoek van Ecuador op 24 maart jl. uitspraak gedaan over de hoogte van de schade die Ecuador lijdt ten gevolge van het huidige, door de WTO veroordeelde, bananenregime van de EU. Op basis hiervan zou Ecuador over kunnen gaan tot retaliatie tegen de EU.

Hieronder zal ik op deze zaken nader ingaan. De notitie sluit af met een appreciatie.


1. Samenvatting Commissievoorstel

Met haar voorstel van 10 november 1999 kiest de Commissie voor een zuiver tariefsysteem ("tariff only") dat echter pas na een overgangsperiode zal worden ingevoerd. In de overgangsperiode is een tariefcontingentenstelsel van toepassing. Aan het eind van deze periode, uiterlijk per 1 januari 2006, zal automatisch een zuiver tariefsysteem in werking treden.

In de overgangsperiode zouden het huidige, in de WTO geconsolideerde, contingent van 2,2 mln ton ("contingent A") en het autonome contingent van 353.000 ton ("contingent B") worden gehandhaafd tegen een douanerecht van 75 euro/ton. Voor ACS-landen is een nulrecht van toepassing. Een derde contingent van 850.000 ton ("contingent C") zou eveneens open staan voor alle bananenleveranciers. In dit contingent zou voor ACS-bananen, afhankelijk van de hoogte van het douanerecht, een preferentie van maximaal 275 euro/ton van toepassing zijn. Voor de verdeling van de invoerlicenties - noodzakelijk in een tariefcontingentenstelsel - doet de Commissie het volgende voorstel: voor de contingenten A en B een geschikte variant van de zogenoemde "wie het eerst komt, het eerst maalt"-regeling; voor contingent C het "striking price tendering system". Volgens dit laatste systeem wordt, gerekend vanaf het hoogste bod, het laagste tarief waarbij het contingent wordt opgebruikt, toegepast voor alle gelijk en hoger biedende handelaars en voor de hoeveelheden waarvoor zij een bod hebben uitgebracht.

De overgangsperiode moet er toe dienen om a) de bananenproducenten in ACS- en EU-landen voor te bereiden op een tariefsysteem, en b) om onderhandelingen te voeren met bananenproducerende landen buiten de EU over het toepasbare tarief na de overgangsperiode.

Met de twee fasen benadering poogt de Commissie aan de posities van alle betrokken partijen tegemoet te komen. Een aantal EU-lidstaten en de meeste bananenproducerende landen buiten de EU hebben immers aangegeven bij voorkeur een tariefcontingentensysteem te handhaven. Vandaar het voorstel voor handhaving van dit stelsel gedurende een zekere periode. Met het vooruitzicht van een tariefsysteem wordt tegemoetgekomen aan de wens van die EU-lidstaten die juist voor dit systeem hun voorkeur hebben uitgesproken. Ook de VS zou, onder bepaalde voorwaarden, een tariefsysteem steunen.


2. Nederlandse positie

Nederland staat in beginsel positief tegenover het Commissievoorstel, omdat dit de instelling van een zuiver tariefsysteem beoogt. Nederland is traditioneel voorstander van dit systeem, maar kan accepteren als dit via een overgangsregime wordt ingevoerd ofschoon de duur van die periode wat Nederland betreft korter zou kunnen zijn dan door de Commissie voorgesteld.

Nederland meent dat de nieuwe regeling WTO-conform dient te zijn of in elk geval geen der partijen aanleiding mag geven opnieuw een geschillenbeslechtingsprocedure aan te spannen tegen de EU. Een aantal van de elementen van de overgangsfase roept wat dat betreft vragen op (zie hieronder, bij 3.). Voorts hecht Nederland aan een regeling die de budgettaire kaders respecteert die de Europese Raad van Berlijn (24 en 25 maart 1999) heeft vastgelegd, rekening houdt met de problematiek van vooral de zwakste bananenproducerende ACS-partners en tevens voldoende mogelijkheden biedt voor de afzet van zgn. 'fair trade' bananen.

Nederland wordt niet geraakt door de handelssancties die de Verenigde Staten per 3 maart 1999 heeft ingesteld tegen 13 EU-lidstaten. Ook Ecuador is voornemens Nederland buiten de sfeer van eventuele retaliatiemaatregelen te houden.


3. Stand van zaken EU-intern

Het voorstel van de Commissie is, sinds de presentatie ervan in de Raden van 15 november 1999, diverse keren besproken in de Raadswerkgroep bananen, in het handelspolitieke Comité-133 en in het Speciaal Comité Landbouw (CSA). Op basis daarvan kan het hierna volgende beeld worden geschetst.

De verschillen van inzicht concentreren zich met name op de duur van de overgangsperiode en op de verdeling van de licenties in de overgangsperiode.

Met betrekking tot het eerste punt, de duur van de overgangsperiode, lopen de meningen ver uiteen. Een aantal lidstaten, waaronder Nederland, ziet liever helemaal geen overgangsperiode en ziet in elk geval geen dringende noodzaak voor een overgangsperiode tot 2006. Een aantal andere lidstaten meent echter dat de periode juist flink langer dient te zijn, teneinde EU- en ACS-bananenproducenten meer tijd te geven zich voor te bereiden op een tariefsysteem. Een gering aantal lidstaten is tegenstander van een automatische overgang naar een tariefsysteem en meent dat na een fors aantal jare

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...