Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

VNO-NCW directeur: Samenwerken waar het kan

Datum nieuwsfeit: 12-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Vereniging VNO-NCW

Samenwerken waar het kán

DEN HAAG, APRIL 2000 NIEK JAN VAN KESTEREN, ALGEMEEN DIRECTEUR VNO-NCW

'Onze organisatie is salonfähig geworden.' Jos Jacobs, die per 1 februari 1999 afscheid nam als algemeen directeur van VNO-NCW, zei het in zijn laatste interview met Forum. VNO-NCW is in de loop der jaren salonfähig geworden. ‘Niet omdat wij veranderd zijn, maar omdat de omgeving is veranderd en de waardering voor het ondernemerschap is toegenomen. ’

Jacobs gaf in vogelvlucht een terugblik op de afgelopen 25 jaar: ‘Het is bijna niet te geloven dat een samenleving in een relatief korte tijd zo drastisch kan veranderen. In de jaren zeventig stonden we op de drempel van een sociale economie, die ver van de markt stond. Met enige overdrijving: we waren bijna rijp om ons bij Joegoslavië aan te sluiten, als je kijkt naar de pogingen van de vakbeweging om tot arbeiderszelfbestuur te komen. ’ Maar de kentering kwam: ‘Ondernemers zijn nu gerespecteerde leden van de samenleving geworden met een status die haast vergelijkbaar is met die van sporthelden en artiesten. Ze worden gezien als brengers van welvaart en werkgelegenheid. ’

1999 was een jaar waarin veel werd teruggekeken. Honderd jaar eerder was de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers (VNW) opgericht, de eerste voorloper van VNO-NCW. Met een jubileumcongres onder de titel ‘Balans’ en een feest in Den Haag vierde VNO-NCW daarom op vrijdag 5 november 1999 het 100-jarig bestaan van de centrale werkgeversorganisaties in Nederland. Er waren meer dan 2.000 leden van VNO-NCW bijeen die dag. De ministerraad was een uur eerder begonnen om diverse bewindslieden in staat te stellen op tijd bij de jubileumviering aanwezig te zijn. Aanwezig was ook koningin Beatrix, die het eerste exemplaar in ontvangst nam van het jubileumboek ‘Ondernemers verbonden’ van de auteurs Jan Bruggeman en Aart Camijn. Ter gelegenheid van het jubileum had PTT Post een speciale postzegel laten verschijnen. En in Maliebeeld, de expositieruimte van VNO-NCW in de Malietoren, werd onder de titel 100 Beelden een speciale tentoonstelling van plastieken afkomstig uit Nederlandse bedrijfscollecties gehouden.

Vrijdag 5 november was ook de dag van het afscheid van VNO-NCW-voorzitter Hans Blankert, die bij die gelegenheid werd benoemd tot Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, en de officiële start van zijn opvolger, Jacques Schraven, de voormalig president- directeur van Shell Nederland.

Het jubileumjaar kende overigens niet alleen vreugde. Enkele malen werden we opgeschrikt door het overlijden van personen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan onze organisatie( s). Ik denk daarbij onder anderen aan Gerrit van Dam, die eind jaren zestig, begin jaren zeventig algemeen secretaris was van het toenmalige NCW. Hij overleed in januari 1999 op 76- jarige leeftijd. Ik denk ook aan Jan de Wit, van 1975 tot 1979 voorzitter van het NCW, die in juli 1999 is gestorven. Hij werd 80 jaar.

Het jubileumjaar 1999 werd verder gekenmerkt door, opnieuw, een groei van het aantal leden. Dat gold voor de centrale organisatie, maar ook voor de aan VNO-NCW gelieerde regionale werkgeversverenigingen en voor Jong Management. Groei was er ook door ledenaanwas in het midden- en kleinbedrijf. Logisch dus dat het Platform MKB in onze vereniging een prominente rol vervult. Het platform, dat in januari 1999 werd ingesteld, toonde zich op diverse fronten actief, onder meer bij activiteiten gericht op het verminderen van de loodzware administratieve- lastendruk op Nederlandse ondernemingen. Groei was er ook in het Kantoor Brussel van VNO-NCW. Daar werd in 1999 de basis gelegd voor een uitbreiding, die per 1 januari 2000 is gerealiseerd. In het Kantoor Brussel hebben enkele Europese vertegenwoordigingen van bij VNO-NCW aangesloten branche- organisaties (Verbond van Verzekeraars en EnergieNed) en van Syntens en het Economisch Instituut voor het Midden- en kleinbedrijf (EIM) hun intrek genomen.
De voortgaande groei van VNO-NCW zorgt ook voor een gezonde financiële basis, waardoor het de afgelopen jaren al enkele keren mogelijk was de contributie eenmalig te verlagen. Vorig jaar kon het bestuur besluiten de contributie per 1 januari 2000 structureel met 4 procent omlaag te brengen.
Groei dus in 1999. Groei vanuit een duidelijke visie op de positie van VNO-NCW in de Nederlandse verhoudingen. Hans Blankert, in 1992 begonnen als voorzitter van het NCW en sinds 1995 voorzitter van VNO-NCW, had een duidelijke opvatting over de rol en de plaats van ‘zijn’ organisatie. Hij begreep dat je het in deze tijd niet alleen kunt. Samenwerking met anderen is nodig en – waar het kán – bondgenootschap met andere partijen om zo tot werkbare resultaten te komen.
‘Onverstoorbaar, onvermoeibaar en gewapend met de kracht van de humor zocht je naar ‘balans’ in de maatschappelijke verhoudingen’, zei Jacques Schraven bij het afscheid van Hans Blankert. Om meteen ook zijn eigen visitekaartje af te geven: ‘Ik wil hier graag mee doorgaan. VNO-NCW is een organisatie die de belangen van ondernemend Nederland behartigt en dat bij voorkeur doet in samenspraak met anderen. Wat mij betreft blijft dat zo. ’

En samenwerking wás er in 1999. Met een groot aantal partijen. Sommige waren vertrouwd, andere nieuw. Natuurlijk was er de vakbeweging, met wie we één lijn trokken in het verzet tegen kabinetsplannen voor een nieuwe, sterk gecentraliseerde uitvoering van de sociale zekerheid. En met wie we het erover eens werden dat een deel van het geld dat de Carl Bertelsmann Preis (een Duitse prijs voor het Nederlandse ‘poldermodel’) ons twee jaar geleden opleverde, geen betere bestemming kon krijgen dan noodhulp aan het getroffen Kosovo. Ook werd samengewerkt met het Nederlands Centrum voor Directeuren en Commissarissen (NCD). Samen met het NCD werden aanbevelingen opgesteld met betrekking tot het hanteren van optieregelingen in het beloningsbeleid van ondernemingen.

Natuurlijk was er ook de rijksoverheid, de partij die door een belangenorganisatie als VNO-NCW traditiegetrouw kritisch wordt gevolgd, maar waarmee je soms ook goed afspraken kunt maken. In beider belang. Een hoogtepunt was in april 1999 het convenant ‘benchmarking’, dat de ministers Pronk (VROM) en Jorritsma (Economische Zaken) afsloten met VNO-NCW en met brancheorganisaties van energie- intensieve bedrijven. De industrie belooft in het convenant qua energieeffeciency tot de wereldtop te gaan behoren; de overheid ziet af van aanvullend specifiek beleid op het gebied van CO 2 -uitstoot en energiebesparing.

Maar ook op andere terreinen werd samengewerkt. Bij het grote- stedenbeleid bijvoorbeeld, een onderwerp dat veel ondernemers direct raakt. Samen met onder andere het ministerie van Binnenlandse Zaken werden acht werkconferenties belegd rond het thema De ondernemende stad. De regionale werkgeversverenigingen waren er actief bij betrokken, evenals MKB Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het waren inspirerende bijeenkomsten, waarin de praktische problemen en vooral ook de mogelijkheden van de grote steden centraal stonden. Ook op het gebied van onderwijs werden via samenwerking resultaten geboekt. Op initiatief van VNO-NCW is drie jaar geleden al de Stichting Computerbemiddeling Onderwijs opgericht. Deze stichting maakt gebruikte computers, die door ondernemingen beschikbaar worden gesteld, geschikt voor een tweede leven, dat zich meestal in het onderwijs afspeelt. Vanwege het succes van de stichting heeft het kabinet het bestuur vorig jaar gevraagd om behalve het onderwijs ook andere maatschappelijke sectoren te gaan bedienen, zoals buurthuizen, bibliotheken, instellingen voor buitenschoolse opvang, gevangenissen en dergelijke. Het bestuur heeft positief gereageerd op dit verzoek. De stichting kreeg een nieuwe naam: stichting Furbie computers en het bestuur werd breder van samenstelling. Inmiddels is de 100.000 ste gebruikte computer opgeleverd.

Een bijzondere vorm van samenwerking kreeg gestalte in het project Een technische les, een actie die erop was gericht kinderen éérder belangstelling voor techniek bij te brengen. Jonge mensen kiezen immers nog veel te weinig voor technische of exacte opleidingen. Onder het motto Maak een lesplan, win je droomreis werd leraren basisonderwijs en studenten van pabo’s gevraagd een les of een lessenserie te bedenken rond een technisch thema, maar inpasbaar in een regulier vak. De beste lesplannen werden bekroond door een jury onder leiding van Hans Blankert en gepubliceerd in een praktisch werkboek, dat aan alle Nederlandse basisscholen werd gestuurd. De prijsvraag Een technische les is het resultaat van samenwerking tussen VNO-NCW, diverse aangesloten organisaties (AVBB, AWVN en FME- CWM), het Opleidingsfonds voor de Procesindustrie (OVP), Hoogovens, DSM en de KPC Groep.

En dan wordt sinds enige tijd ook samengewerkt met het leger. Tijdens een van zijn laatste optredens als voorzitter van VNO-NCW, ondertekende Hans Blankert een overeenkomst met staatssecretaris Henk van Hoof van Defensie. Bedrijfsleven en Defensie gaan meer samenwerken en hebben daartoe een adviserend platform opgericht. De samenwerking betreft thema’s als arbeidsmarkt, opleidingen, uitwisselingsprojecten en civiel- militaire samenwerking bij vredesoperaties. Het platform gaat ook onderzoeken hoe de krijgsmacht een breder draagvlak in de samenleving kan krijgen, onder meer om de werving van beroepsmilitairen te verbeteren. Opnieuw geldt: in beider belang. Verdere verbetering van de service aan onze leden, was in 1999 één van de doelstellingen van VNO-NCW. Onderzoek onder de lezers van ons opinieblad Forum wees uit dat de formule aanslaat, maar dat structuur en vormgeving voor verbetering vatbaar waren. De nieuwe lay-out kon op 1 januari 2000 geïntroduceerd worden.

Nieuw was ook dat in 1999 internet écht is doorgedrongen tot het bureau van elke Nederlandse ondernemer. Steeds meer informatie van VNO-NCW wordt via dit medium ontsloten. Zo kunnen leden voorlichtingsbrochures niet alleen telefonisch opvragen (via de speciale Brochurelijn VNONCW), maar ook razendsnel via internet in huis krijgen.
In het streven naar verdere verbetering van de service aan de leden past ook de intensivering van de samenwerking tussen VNO-NCW en AWVN, waartoe kort voor de eeuwwisseling door de besturen van beide verenigingen werd besloten. Het vergroten van de doelmatigheid van onze gezamenlijke activiteiten op sociaal- economisch terrein is het doel. De organisaties hebben veel gemeenschappelijke leden, voor wie de samenwerking moet leiden tot méér kwaliteit tegen lagere kosten. Als uitgangspunt is gekozen dat beide verenigingen hun autonomie behouden en blijven werken vanuit hun eigen kantoren (VNO-NCW in Den Haag; AWVN in Haarlem).
En zo bracht de eeuwwisseling voor onze organisatie meteen ook weer een nieuwe uitdaging voor de nabije toekomst. Ik heb er alle vertrouwen in dat we ook die uitdaging aankunnen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...