Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zwangerschapsverlof mag tijdens vakanties openbaar onderwijs

Datum nieuwsfeit: 12-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Algemene Onderwijsbond


Uitspraak van rechter in Zwolle kan tot grotere vraag naar leraren leiden

Zwangerschapsverlof tijdens vakanties in openbaar onderwijs moet worden gecompenseerd

Utrecht, 12 april - Vrouwen die werken in het openbaar onderwijs moeten compensatie in de vorm van vrije dagen krijgen als hun zwangerschapsverlof samenvalt met vakanties. Dit is de strekking van een uitspraak van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, in Zwolle.

De rechter deed uitspraak in een proefproces dat namens een lerares aan een openbare basisschool in Lelystad werd aangespannen door de Algemene Onderwijsbond. Zij verzocht het gemeentebestuur de vakantiedagen die in het voorjaar van 1999 samenvielen met haar zwangerschapsverlof op een later tijdstip te mogen inhalen. Het gemeentebestuur verwierp dat verzoek, omdat er in het onderwijs geen regeling voor compensatie bij samenvallen van vakantie- en zwangerschapsverlof bestaat.

Volgens de rechter is het in strijd met de wet Gelijke behandeling en de Europese richtlijn 76/207 over hetzelfde onderwerp dat er geen compensatieregeling bestaat. Doordat vrouwen wel en mannen niet zwanger kunnen zijn, verkeren vrouwen in een arbeidsvoorwaardenpositie die nadeliger uitpakt dan voor hun mannelijke collega's. Het gemeentebestuur heeft de lerares daarom ten onrechte niet in de gelegenheid gesteld haar misgelopen vakantiedagen op een later tijdstip in te halen.

In eerdere proefprocessen, vorig jaar, hebben rechters al uitgesproken dat in het bijzonder onderwijs (in tegenstelling tot het openbaar onderwijs privaatrechtelijk) het ontbreken van een compensatieregeling in strijd is met het Burgerlijk Wetboek. Deze strijdigheid geldt ook voor ziekte van zowel mannen als vrouwen. Deze rechters lieten zich niet uit over eventuele strijdigheid met de regels over gelijke behandeling. In het bijzonder onderwijs is het BW van toepassing en is toetsing aan de wet Gelijke behandeling niet eens nodig.

Alle nu gedane uitspraken komen van lagere rechters. Ze worden in hoger beroep aangevochten door de betrokken school- en gemeentebesturen.

De AOb is verheugd over de jurisprudentie. Tot nu toe is het onderwijs de enige sector waar ziekte- en zwangerschapsverlof tijdens vakanties niet wordt gecompenseerd. De bond ziet wel een probleem bij de effectuering van het recht op compensatie. Het leidt tot een groter beroep op de arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel, waar zoals bekend al een groot tekort heerst. Volgens de AOb zal de gelijkstelling die er nu aan lijkt te komen het beroep echter aantrekkelijker maken. Op langere termijn draagt de ontwikkeling dus bij aan verbetering van de concurrentiepositie van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie