Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Stimuleringsfonds GS Groningen steunt vernieuwing in de zorg

Datum nieuwsfeit: 12-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 12 april 2000 Persbericht nr. 69

Stimuleringsfonds steunt vernieuwing in de zorg

Gedeputeerde Staten hebben vandaag besloten het "Stimuleringsfonds zorg" in te stellen. Hiermee zal ieder jaar (vanaf 2000 tot en met
2003) ƒ 750.000,- beschikbaar zijn voor het stimuleren van zorgvernieuwing op het gebied van jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenbeleid en ouderenbeleid.
Wat wel en wat niet?

De middelen uit het "Stimuleringsfonds Zorg" zijn bestemd voor de ontwikkeling en realisatie van concrete activiteiten, waarvan het effect waar te nemen is door de zorggebruiker zelf. Activiteiten die vallen onder regulier gefinancierd aanbod of takenpakket van een instellingen, komen niet in aanmerking voor een bijdrage. Een provinciale subsidie uit het Stimuleringsfonds zorg is eenmalig (incidenteel).

Relatie met regiovisies

Een belangrijk criterium voor een bijdrage uit het fonds is dat de activiteiten, aansluiten bij de doelstellingen van de 4 provinciale regiovisies zorg (jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenbeleid en ouderenbeleid):

* het realiseren van vraaggerichte zorg;

* de zorggebruiker centraal stellen;

* het realiseren van zorgvernieuwing;

* samenhang aanbrengen in het aanbod van verschillende voorzieningen (de zogenaamde ketenzorg);

* werken aan vermaatschappelijking van de zorg.
Co-financiering

Het stimuleringsfonds voor de zorg gaat uit van co-financiering van activiteiten (door bijvoorbeeld bijdragen van gemeenten, zorgverzekeraars of zorginstellingen). Een bijdrage van de provincie bedraagt hooguit 50% van het gevraagde subsidiebedrag.

Lange termijn effect

Wanneer een organisatie besluit om na een incidentele stimuleringsbijdrage van de provincie de activiteit(en) voort te zetten, betekent dit meestal dat er structurele financiering vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) nodig is. Om ook op de lange termijn zoveel mogelijk resultaat te halen uit de incidentele subsidies, zal de provincie de aanvragen voor subsidie bespreken met het Zorgkantoor Groningen (de uitvoerder van de AWBZ).

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de afdeling Bestuurscontacten, Joske Kluvers, 050 - 316 41 39.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie