Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provincie Flevoland sluit 1999 af met positief resultaat

Datum nieuwsfeit: 12-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 2000-022
DATUM: 12 april 2000

Provincie sluit 1999 af met positief resultaat

De provincie Flevoland heeft het jaar 1999 afgesloten met een positief rekeningresultaat van 8,4 miljoen. In dit resultaat zijn begrepen: de per saldo voordelige afwikkelingsverschillen met betrekking tot voorgaande jaren 1,8 miljoen, de meevallende opbrengst motorrijtuigenbelasting 1,6 miljoen en een hogere uitkering uit het provinciefonds 0,7 miljoen. Verder is de dividenduitkering van het afvalverwerkingsbedrijf Het Friese Pad 1 miljoen hoger uitgevallen dan in de begroting was voorzien. Indien genoemde elementen worden verdisconteerd resteert er een geschoond rekeningresultaat van 3,2 miljoen. Uitgedrukt in procenten van de totale begroting is dat ongeveer 1,6%. Het totaal van de baten en lasten bedroeg in 1999 206 miljoen (inclusief het rekeningresultaat 1999). Het merendeel van de baten was afkomstig uit de opcenten van de motorrijtuigenbelasting SU
24 miljoen en uit het provinciefonds 84 miljoen. De provinciale middelen 1999 zijn met name besteed in de sfeer van verkeer en vervoer
66 miljoen, welzijnszaken 50 miljoen, milieubeheer 23 miljoen en economische zaken 18,3 miljoen. Overigens zijn er in 1999 ook middelen in het kader van de Europese programma's verstrekt. Ten laste van de Europese structuurfondsen en derden is bijna 33 miljoen versterkt en ten laste van de provinciale reserve co-financiering is ruim 6 miljoen verstrekt. De financiële positie van de provincie Flevoland is goed te noemen. Het jaar 1999 is net als voorgaande jaren positief afgesloten en op de balans staat een eigen vermogen van 140 miljoen. Het eigen vermogen bestaat uit bestemmingsreserves 112 miljoen, de saldireserve
20 miljoen en het nog te bestemmen rekeningresultaat 1999. Ten laste van de middelen in de bestemmingsreserves zijn een aantal oormerken en verplichtingen vastgelegd tot een totaal bedrag van 77 miljoen. Daarnaast heeft de provincie voor 15 miljoen aan voorzieningen gevormd. De middelen in de voorzieningen zijn met name bestemd voor het niet jaarlijks onderhoud van de wegen, de vaarwegen en de gebouwen. Als sluitstuk in de interne- en externe informatievoorziening brengt de provincie jaarlijks een jaarrekening en een jaarverslag uit. De jaarrekening geeft per product inzicht in de financiële resultaten en de outputgerichte informatie per product. Het jaarverslag legt meer de nadruk op de beleidsevaluatieve informatie per beleidsveld. Deze jaarstukken zullen ter inzage worden gelegd in het provinciehuis, de gemeentehuizen (in Flevoland) en de plaatselijke bibliotheken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie