Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over Tsjetsjeense vluchtelingen

Datum nieuwsfeit: 12-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over tsjetsjeense vluchtelingen in ingoesjetie
Gemaakt: 19-4-2000 tijd: 10:41


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 12 april 2000

Onderwerp:

Kamervragen

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 5 april
2000 kenmerk 2990009340, waarbij gevoegd waren de door de kamerleden overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.
De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van de leden Van Dijke en Van Middelkoop

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van de berichten dat Tsjetsjeense vluchtelingen in Ingoesjetië de laatste dagen geen brood meer krijgen uitgedeeld omdat daar geen geld meer voor beschikbaar is?

Vraag 2

Deelt u de mening dat hier sprake is van een aanzienlijke verslechtering in vergelijking met twee weken geleden?

Vraag 3

Bent u voornemens bij uw Russische ambtgenoot te informeren hoe deze situatie kon ontstaan en of de acute noodsituatie aanleiding kan zijn voor een wijziging in de Russische opstelling ten aanzien van buitenlandse (nood)hulp totnogtoe?

Antwoord

Voedseldistributie aan ontheemden uit Tsjetsjenië in Ingoesjetië wordt verzorgd door Russische federale en regionale overheidsinstanties zoals de immigratiedienst en het Ministerie voor Noodsituaties. Ook zijn diverse internationale organisaties en NGO's daarbij betrokken zoals het World Food Programme, de Danish Refugee Council, het European Union Food Aid Programme, UNHCR, ICRC, World Vision, Action contre la Faim en een aantal kleinere internationale en lokale NGOs.

De wijze waarop dit geschiedt, de frequentie van de distributie, de doelgroep en het soort voedsel variëren al naar gelang de aard en de bereikbaarheid van de locatie waar de ontheemden zich bevinden. Het is derhalve mogelijk dat tijdelijk bepaalde voedingsmiddelen niet beschikbaar zijn voor bepaalde groepen. De Russische overheid heeft toegezegd brood en warme maaltijden te zullen blijven uitdelen aan vluchtelingen in Ingoesjetië. Internationale organisaties en NGO's streven naar een zo adequaat mogelijke distributie maar in het licht van de slechte veiligheidssituatie en logistieke beperkingen (slechte conditie van de wegen) kan deze niet altijd worden gegarandeerd.

Vraag 4

Welke mogelijkheden ziet u via de NGO's, de VN-organisaties of via de EU om hulp aan de Tsjetsjeense vluchtelingen op korte termijn te vergroten?

Vraag 5

Bent u zelf bereid, gezien de verslechterde situatie, om middelen vrij te maken om in de acute noodsituatie van de Tsjetsjeense vluchtelingen tegemoet te komen?

Antwoord

Buitenlandse waarnemers die recent de regio hebben bezocht constateren dat de voedselsituatie weliswaar slecht is, doch dat er vooralsnog geen reden is voor acute zorg. Wel laat de medische toestand van de ontheemden te wensen over. Nederland overweegt momenteel aanvullende bijdragen aan het recent uitgebrachte UN Interagency appeal, het nieuwe Plan of Action van het ICRC en enkele voorstellen van NGOs.

Vraag 6

Bent u bereid om deze vragen met spoed te beantwoorden?

Antwoord

Ja.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie