Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

D66 over antifileplan

Datum nieuwsfeit: 12-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
D66


12 april 2000

D66 OVER ANTIFILEPLAN

Francine Giskes

De besluitvorming over het antifile-plan gaat in twee etappes. Eerst zijn de fracties van PvdA, VVD en D66 het eens geworden over een aanpassing van het regeerakkoord. Vervolgens moet het kabinet die nieuwe opdracht uitvoeren en beoordelen de fracties in de Kamer of dat goed genoeg is gebeurd

Regeerakkoord
Het regeerakkoord van 1998 spreekt alleen over de introductie van rekeningrijden. Inmiddels is er behoefte aan meer mogelijkheden om mobiliteit te kunnen 'beprijzen': kilometerheffing (waaronder spitstarieven), betaalstroken, tolwegen e.d.. De huidige wetgeving laat dat niet toe. In de nieuwe regeerakkoordtekst is dan ook opgenomen dat het kabinet met spoed zo'n algemene beprijzingswet moet maken en dat er experimenten komen met spitstarieven en betaalstroken. Na twee jaar worden die experimenten geëvalueerd. Op grond daarvan wordt besloten omtrent al dan niet verder toepassen van spitstarieven en betaalstroken. Ook D66 vindt dat de verschillende mogelijkheden van beprijzen in een wet moeten worden vastgelegd. Wat daarvan ook echt wordt benut hangt af van de effectiviteit en zal per project moeten worden beoordeeld. Dat geldt dus ook voor tolwegen. Het regeerakkoord moet ook worden aangepast omdat er fors meer geld beschikbaar is gekomen voor investeringen ten behoeve van de mobiliteit. Over de besteding van die middelen zijn nieuwe afspraken nodig.
D66 is van mening dat voor een afdoende aanpak van de fileproblematiek er zwaar moet worden ingezet op alternatieven voor het individuele autogebruik. D66 neemt de klacht serieus van degenen die protesteren tegen rekeningrijden omdat ze geen alternatief hebben. Knelpunten in de weginfrastructuur moeten zeker worden opgelost, maar het zonder meer uitbreiden van het wegennet leidt slechts tot nieuwe files over een aantal jaren. Bovendien kunnen de steden de toevloed van nog meer auto's niet aan. Een dichtbevolkt gebied als de Randstad maakt een goed en aantrekkelijk openbaar vervoersysteem mogelijk. Daar wordt momenteel wel aan gewerkt, maar de nu beschikbare financiële middelen zijn niet toereikend om echt tot een volwaardig alternatief te komen. Het belang van investeren in het openbaar vervoer is tot tevredenheid van D66 alsnog nadrukkelijk opgenomen in de nieuwe regeerakkoord-tekst. Expliciet wordt daarbij genoemd dat, bovenop de tenminste fl. 8 miljard die evenwichtig aan openbaar vervoer en wegen zal worden besteed, het kabinet zich verplicht om nog deze kabinetsperiode voldoende middelen beschikbaar te stellen om een snelle treinverbinding tussen de 4 grote steden in de Randstad tot stand te brengen. Ook betere benutting van de bestaande railinfrastructuur staat nu in het regeerakkoord.
Bereikbaarheidsoffensief Randstad
D66 is van mening dat met deze aanpassing van het regeerakkoord een goede stap is gezet. Nu zal moeten blijken of het kabinet de nieuwe opdracht goed weet uit te voeren. Dat wordt in de Tweede Kamer beslist. Het vandaag gepresenteerde Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR) van minister Netelenbos bevat een flink aantal plannen op het gebied van openbaar vervoer. Daarnaast wordt ruimte gecreëerd voor het oplossen van een aantal knelpunten in de wegen. D66 is verbaasd dat het plan ook concrete voorstellen voor betaalstroken bevat, terwijl een evaluatie van de proeven met betaalstroken moet uitwijzen of en waar die vorm van beprijzen gewenst is. Daarnaast heeft D66 de indruk dat de financiële inzet voor het openbaar vervoer in het BOR wordt geflatteerd met geld dat al in 1998 was uitgetrokken (Infrafonds), zodat de feitelijke intensivering relatief beperkt blijft. Op dit soort vragen moet D66 eerst duidelijkheid hebben, alvorens een definitief oordeel over het BOR te kunnen geven. D66 acht zich dus niet gebonden aan het Bereikbaarheidsoffensief voor de Randstad.
Lees hier een achtergrondartikel over D66 en auto-gebruik

Francine Giskes
Woordvoerder Verkeer en Vervoer
E-mail:(F.Giskes@tk.parlement.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie