Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Nieuwegein heeft veertien miljoen nodig

Datum nieuwsfeit: 12-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Nieuwegein

Gemeente heeft veertien miljoen nodig
(12 april)

Het college van B en W heeft een kleine veertien miljoen gulden nodig voor de financiële operatie 'R U I M T E maken'. Dit geld is nodig om de financiële huishouding van Nieuwegein weer gezond te maken. Het college wil niet alleen uit de rode cijfers, ook moet voorkomen worden dat er in de toekomst nieuwe problemen ontstaan. Daarnaast willen B en W meer financiële armslag hebben om de stad met haar tijd mee te laten groeien. Het benodigde bedrag moet opgebracht worden door deels ombuigingen en deels door inzet van de reserves.

Begin februari besloot het college de financiële herstructureringsoperatie RUIMTE maken uit te voeren. Dat er financiële problemen waren was voor iedereen duidelijk. Hoe groot deze problemen precies waren, was echter tot op heden niet bekend. De afgelopen weken is dan ook hard gewerkt om, zoals dat heet, een duidelijke taakstelling te krijgen. Deze taakstelling is bepalend voor de mate waarin de organisatie moet bezuinigen. Waar het geld precies vandaan moet komen is nog niet bekend. B en W streven ernaar in mei daar een besluit over te nemen.

Bij het bepalen van de taakstelling heeft de gemeente onderzocht voor welke voorzieningen geen geld voor onderhoud of vervanging was gereserveerd. Daarnaast is onder meer gekeken welke ontwikkelingen de komende jaren op Nieuwegein afkomen om te voorkomen dat de gemeente binnen afzienbare tijd opnieuw in een dezelfde ongewenste situatie komt. Tenslotte is het de afgelopen jaren duidelijk geworden dat het jaarlijkse geld voor de ontwikkeling van nieuw beleid niet toereikend is om aan de wensen te voldoen. De financiële gevolgen van deze aspecten en het bestaande tekort in het meerjarenperspectief vormen samen de taakstelling van 13,8 miljoen gulden.

Ombuigingen
Een deel van de taakstelling moet gedekt worden door 8,4 miljoen gulden aan bestaande diensten of producten van de gemeente om te buigen. De afgelopen maanden is de hele gemeentelijke organisatie kritisch doorgelicht. Ambtenaren binnen de sectoren hebben hun eigen werk systematisch op een aantal punten doorgelopen. Kan het werk goedkoper? Kan de dienstverlening minder? Is het werk wel nodig? Kan misschien een ander dit werk goedkoper doen? Het beantwoorden van deze en andere vragen heeft inmiddels al een aantal ombuigingsvoorstellen opgeleverd. Wanneer dit proces is afgerond maken B en W een keuze uit de voorstellen en zullen deze voorleggen aan de gemeenteraad.
Reserves
De gemeente Nieuwegein heeft in haar groeifase geld gespaard om de stad te kunnen onderhouden wanneer deze af was. Een deel van dit geld is gereserveerd voor geplande voorzieningen, de zogenaamde bestemmingsreserves. De rente over het resterende bedrag, de algemene reserve, wordt momenteel gebruikt om jaarlijkse begrotingstekorten te dekken. B en W willen nu ook een deel deze algemene reserve zelf inzetten om het begrotingsprobleem op te lossen. B en W zullen op 27 april de taakstelling ter advisering voorleggen aan de raadscommissie FRA. Deze vergadering is openbaar, vindt plaats in het gemeentehuis van Nieuwegein aan de Raadstede en begint om 20.00 uur.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie