Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Regiovisie Gehandicapten provincie Friesland

Datum nieuwsfeit: 12-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Agenda


12 april 2000 17.00 uur Statencommissie Welzijnszaken
Plaats: Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden Seretaris: C.G.Venema, tel.: 058 – 292 54 29

Hoofdpunten:


-Regiovisie Gehandicaptenzorg
De Regiovisie Gehandicaptenzorg geeft de hoofdlijnen weer voor de aantrekkelijkste kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingen in het zorgaanbod, gerelateerd aan de bestaande behoefte. Hierbij geeft de regiovisie een gemeenschappelijk kader voor de betrokken partijen in de zorgregio Fryslân aan voor het maken van goede keuzes. De regiovisie is opgesteld in overleg met betrokken partijen en geldt voor de periode 2000 – 2005.
De ontwerp-regiovisie wordt nu aan Provinciale Staten ter vaststelling voorgelegd en daaraan voorafgaand aan de commisie voor advies.

-Subsidiering antidiscriminatiebureau
Provinciale Staten hebben december 1999 besloten om een initiatief van de Stichting Partoer en het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (COS) tot het oprichten van een antidiscriminatoebureau te steunen. Er wordt nu voorgesteld om al in 2000 een bedrag van f 80.000,-- beschikbaar te stellen en de begroting 2000 daarvoor te wijzigen.

-Subsidieaanvraag Rudolf von Laun Instituut Voorgesteld wordt om het verzoek van het “Rudolf von Laun Instituut voor toegepaste metafysica” tot het toekennen van een structurele subsidie af te wijzen.


-Regeling Beeldende kunst en vormgeving.
Door Gedeputeerde Staten is de Regeling beeldende kunst en vormgeving vastgesteld. De regeling heeft tot doel om als juridische basis te dienen voor besluiten over de verdeling van geld uit de Rijksbijdrageregeling Beeldende Kunst. De regeling wordt nu voor advies aan de commissie voorgelegd, waarna de regeling definitief door GS vastgesteld zal worden. In de regeling zijn een aantal criteria opgenomen om de aanvragen te beoordelen die door de adviescommissie beeldende kunst worden ingediend.

Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune In vergaderingen van Statencommissies hebben burgers de gelegenheid om, maximaal 5 minuten, over een punt van de agenda mee te praten. Verzoeken daartoe moeten voor het begin van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend worden met opgave van de punten waarover men wat wil zeggen.

Voor informatie over de openbare vergaderingen kunt u terecht bij het Informatiecentrum provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden. Tel. 058- 292 55 24

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie