Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Informatiemarkt over project Rotterdam Centraal

Datum nieuwsfeit: 12-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rotterdam


Gemeente Rotterdam start samenwerking met marktpartijen

Alsop & Stormer ontwikkelt masterplan Rotterdam Centraal

De gemeente Rotterdam, de Nederlandse Spoorwegen, Amvest Vastgoed en ING Vastgoed willen op basis van Publiek Private Samenwerking een gebiedsontwikkelingsmaatschappij oprichten voor de herontwikkeling van het gebied rondom Centraal Station Rotterdam. Dit hebben de partijen vastgelegd in een startovereenkomst. Het Engelse stedebouwkundig bureau Alsop & Störmer ontwikkelt een masterplan voor het gebied op basis van een gezamenlijk vastgesteld programma van uitgangspunten. Het masterplan is naar verwachting eind oktober klaar en bestaat zowel uit een ruimtelijke studie als een financiële analyse, inclusief faseringsplan. Parallel aan het masterplan worden gezamenlijke uitgangspunten en spelregels voor een gebiedsontwikkeling uitgewerkt. De gemeenteraad van Rotterdam beslist 11 mei over de samenwerking met de marktpartijen en het programma van uitgangspunten voor het masterplan Rotterdam Centraal.

Het station Rotterdam Centraal voldoet wat betreft capaciteit en kwaliteit bij lange na niet meer aan de huidige vervoersvraag. Het station is straks de belangrijkste halteplaats van de Hogesnelheidslijn (HSL) in Nederland. Om te kunnen voldoen aan de eisen die zo'n internationale halteplaats stelt is de bouw van een nieuw station hard nodig. Ook het gebied rond het station is dringend aan vernieuwing toe. Omdat de ontwikkeling van het HSL-station en de herontwikkeling van het stationsgebied van nationaal belang is heeft het Rijk het project Rotterdam Centraal bestempeld tot sleutelproject. De ontwikkelingsruimte van het sleutelproject beslaat ongeveer 20 hectare (van de noordzijde van het station tot aan het Kruisplein, en van de Statenweg tot aan het Pompenburg, inclusief station).

Drie ambities
Voor het project Rotterdam Centraal zijn drie ambities geformuleerd. Het nieuwe station wordt een terminal: een hoogwaardig mobiliteitsknooppunt dat functioneert op het schaalniveau van Europa, Nederland, de Randstad, de regio en de stad. Het gebied rondom het station wordt ruimtelijk en functioneel als een integraal onderdeel van de stad ontwikkeld, zodanig dat een maximale economische spin-off wordt gecreëerd die mede ten goede komt aan de aangrenzende wijken.Tenslotte wordt in het gebied een krachtig stedelijk programma gerealiseerd.

Programma van uitgangspunten
De drie ambities zijn vertaald in het programma van uitgangspunten. Het stedebouwkundig bureau Alsop & Störmer gaat op basis van het programma van uitgangspunten een masterplan voor het gebied Rotterdam Centraal ontwikkelen. In het programma van uitgangspunten is onder meer vastgelegd dat de terminal voorziet in alle vormen van openbaar vervoer volgens het alles onder-een-dak- principe. Het samenspel tussen openbaar vervoer en niet-openbaar vervoer is daarbij van belang. Integratie van vervoersvormen moet bijdragen aan een versterking van het gebruik van milieuvriendelijke vervoersvormen.
Het plangebied Rotterdam Centraal zal zowel programmatisch als ruimtelijk volledig onderdeel vormen van de stad, zodat ook een wijdere omgeving van het station kan meeprofiteren van de stedelijke impuls. Rotterdam Centraal zal straks naadloos aansluiten op de Coolsingel, de Lijnbaan en het Schouwburgplein. De hoofdentree van het nieuwe station komt aan de zijde van het Stationsplein. Ook de noordzijde van het station, grenzend aan de Provenierswijk, krijgt een volwaardig entreegebied. Uitgaande van de bestaande bebouwing zal de Provenierswijk in het nieuw te realiseren stedelijk gebied verder worden ontwikkeld tot een attractieve buurt met kleinschalige publieksfuncties. Ook het Zomerhofkwartier zal straks optimaal kunnen profiteren van de ontwikkelingen in het Hofpleingebied.

Voor de realisatie van het beoogde stedelijk programma moeten in het masterplan de mogelijkheden van de ligging, de omvang en de bereikbaarheid van het plangebied zo goed mogelijk worden benut. Voor het stedelijk programma wordt indicatief uitgegaan van 700 woningen, 200.000 m2 bruto vloeroppervlak kantoren en een ruimtereservering van 100.000 m2 voor winkels en urban entertainment. In het masterplan worden verschillende varianten uitgewerkt. Het masterplan zal tevens een antwoord geven op de vraag hoe de parkeervoorzieningen voor een gedifferentieerde parkeerbehoefte zo goed mogelijk kunnen worden georganiseerd. Uitgangspunt is dat het straatbeeld zoveel mogelijk autovrij is en dat er gebouwde parkeervoorzieningen komen, die zo efficiënt mogelijk kunnen worden gebruikt.

Rijksparticipatie
De Rijksoverheid is door de samenwerkende partijen gevraagd mee te doen aan de publiek-private samenwerking. Na ampele overwegingen heeft het Rijk besloten geen partij te worden in de PPS. Wel wil het Rijk actief betrokken zijn in de planvorming. Voor de realisatie van Rotterdam Centraal zijn grote investeringen van de gemeente, de marktpartijen en van de Rijksoverheid nodig. De samenwerkende partijen spreken het Rijk nadrukkelijk aan op haar primaire verantwoordelijkheid voor de zware infrastructuur. Het Rijk moet de fact finding-fase nog afsluiten en essentiële financiële beslissingen nemen. Daarna hopen de samenwerkende partners een overeenkomst te sluiten met het Rijk voor de realisatie van Rotterdam Centraal.
Communicatie en inspraak
De leden van de deelgemeenteraad Noord, de Adviesraad voor het Centrum en het dagelijks bestuur van de deelgemeente Delfshaven worden uitvoerig geraadpleegd voordat de Gemeenteraad op 11 mei een beslissing neemt over de voortgang van het project. De informatiekrant Rotterdam Centraal Journaal wordt op ruime schaal huis aan huis verspreid. Voor geïnteresseerden vindt op 12 april een informatiemarkt over het project Rotterdam Centraal plaats in de centrale bibliotheek aan de Hoogstraat. Op 25 april bespreken de leden van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken en de raadscommissie Verkeer en Vervoer het programma van uitgangspunten en de startovereenkomst voor de samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en de marktpartijen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie