Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Milieuconvenant rubber- en kunststofindustrie naar Parlement

Datum nieuwsfeit: 13-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE VROM

www.minvrom.nl

MIN VROM: Milieuconvenant voor Rubber- en Kunststofindustrie

Milieuconvenant voor Rubber- en Kunststofindustrie naar Parlement

De milieubelastende emissies naar lucht, water en bodem afkomstig van de rubber- en kunststofverwerkende industrie zullen in het jaar 2010 aanzienlijk zijn afgenomen. Dat beoogt het ontwerp-convenant .rubber- en kunststofverwerkende industrie. dat minister Pronk (VROM) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Als het parlement binnen de gebruikelijke termijn akkoord gaat, kan in samenwerking met de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (Federatie NRK) de overeenkomst nog voor de zomer van kracht worden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is met de coördinatie van de uitvoering van het convenant belast.

Met het convenant zullen de ledenondernemingen van de Federatie NRK, actief in de rubber- en kunststofverwerkende industrie de eigen verantwoordelijkheid voor het milieu actief oppakken. De toegetreden bedrijven geven in de vierjaarlijkse bedrijfsmilieuplannen aan welke investeringen zij in het milieu willen doen. Het bevoegd gezag, veelal de gemeente, bespreekt deze voorstellen met de ondernemingen tegen het licht van de milieuvergunning. Jaarlijks rapporteren de bedrijven over de voortgang van hun milieubeleid. Indien de voortgang onvoldoende is, overleggen overheid en bedrijf om de milieuresultaten op peil te brengen.

Rubber- en kunststofverwerkende industrie
Het convenant Rubber- en kunststofverwerkende industrie is gemaakt voor de ruim 1100 bedrijven die zich bezighouden met blazen, extrusie, spuitgieten, schuimen, open en gesloten maltechniek, vezelspuiten of overige verwerkingstechnieken. Het convenant kent vanwege de diversiteit binnen de bedrijfstak een twee-sporen aanpak. Enerzijds het spoor van bedrijfsmilieuplannen voor de ca. 100 ondernemingen die in belangrijke mate verantwoordelijk zijn voor de bedrijfstakemissie anderzijds via het invoeren van een 'standaardpakket' van maatregelen en voorzieningen door de overige ca. 1000 MKB-bedrijven. De Federatie NRK is niet de eerste bedrijfstak die een integrale milieutaakstelling zal tekenen. Negen andere gingen hem voor in deze, door de industrie en de overheid als succesvol gewaardeerde aanpak.
Ondertekening
Minister Pronk zal, na goedkeuring door de Tweede Kamer, dit convenant tekenen samen met de minister Jorritsma (Economische Zaken) en de staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat). Verder zijn ondertekenaars van overheidszijde het Interpro-vinci-aal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW). Namens de bedrijfstak tekent de Federatie NRK en zullen de circa 100 uit milieu-oogpunt belangrijkste bedrijven en het bij die ondernemingen betrokken bevoegd gezag expliciet verzocht worden toe te treden tot het convenant.

Ministerie van VROM Federatie NRK persvoorlichting milieu

Joost Kehrer dhr. W.F. de Ruijter
070 339 3970 070 444 0671

faxnummer

070 339 13 52


13 apr 00 11:07

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie