Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag vergadering Raad voor het openbaar bestuur

Datum nieuwsfeit: 13-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Raad voor het openbaar bestuur

Op donderdag 13 april vergaderde de Raad voor het openbaar bestuur. De door het secretariaat opgestelde plannen voor de wijze van de wettelijk voorgeschreven evaluatie en de plannen voor de organisatie van een symposium samen met de Rfv over Rekenschap geven werden door de Raad goedgekeurd.

Uitvoerig sprak de Raad over het concept van het advies over decentralisatie dat door de vorige minister van BZK aan de Rob en de Rfv was gevraagd. De Raad was van oordeel dat een meer duidelijke keus voor het decentralisatie principe gewenst werd geacht, maar dat de maatschappelijke schaalvergroting dat principe danig in de weg kon zitten. Dat dilemma moest nog duidelijker worden verwoord. Waar de maatschappelijke schaalvergroting vraagt om een grensoverschrijdende aanpak is een aantal bestuurlijke modellen denkbaar, waarbij het niet vanzelfsprekend is dat dan altijd direct de aangrenzende bestuurslaag in beeld komt. De bevindingen van de vele gesprekken die zijn gevoerd ter voorbereiding op dit advies kunnen naar het oordeel van de Raad nog beter in de tekst worden verwerkt.

Verder nam de Raad kennis van de adviesaanvraag over het te verschijnen Nationaal Verkeers -en Vervoers Plan. Deze vraag is gericht aan Rob en Rfv gezamenlijk. De planning voorziet in het uitbrengen van dit advies aan het eind van de zomer. Ook was binnen gekomen een adviesaanvraag van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de nieuwe nota Emancipatiebeleid. De Raad vond de nota en de vraagstelling weinig vernieuwend en wilde met name de meer algemeen culturele aspecten van de politieke besluitvorming aan de orde stellen in de relatie tot de betrokkenheid van vrouwen.

Tot slot besprak de Raad een tweede startnotitie over een mogelijk advies over integratiebeleid. Het werkprogramma 2000 bevat het voornemen van de minister van BZK over dit onderwerp advies te vragen. De adviesaanvraag is nog niet ontvangen, maar de Raad oriënteert zichzelf ook vast op dit onderwerp.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie