Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meeste vissersvrouwen nemen deel in familiebedrijf

Datum nieuwsfeit: 13-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

LEI-DLO

persbericht 1620

De meeste vissersvrouwen hebben naast gezinstaken ook taken binnen het visserijfamiliebedrijf. Zij voeren vaak de administratie en boekhouding van het bedrijf. De arbeidsinzet van vissersvrouwen is meestal informeel geregeld en daardoor officieel onzichtbaar. Dit blijkt uit een recent onderzoek van het LEI dat in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij uitgevoerd is .

Het LEI rapport geeft een overzicht van de rol en positie van vrouwen binnen het visserijfamiliebedrijf en de werkzaamheden en activiteiten buiten het familiebedrijf. Daarnaast levert het inzicht in enkele obstakels die vissersvrouwen ervaren bij het verwezenlijken van bepaalde ambities. Van de echtgenotes van Nederlandse kottereigenaren in de zeevisserij werkte 60% mee aan een schriftelijke enquête, daarnaast zijn er intensieve interviews gevoerd met enkele vissersvrouwen. Naar aanleiding van het rapport wordt op 13 april in de Agora te Lelystad een vissersvrouwensymposium gehouden. Het rapport zal daar aan Mevrouw G.H. Faber overhandigd worden, staatssecretaris van LNV.
Gezinstaken
Vissersvrouwen hebben belangrijke taken en verantwoordelijkheden binnen het gezin. De vissersvrouw is de spil van het gezin, zij zorgt voor de kinderen en het verdere reilen en zeilen van het huishouden, waaronder het beheer van de financiën. Voor de vissersvrouw zijn deze taken zwaarder dan voor een 'gewone' huisvrouw omdat de echtgenoot en vader van het gezin (gemiddeld) 4 of 5 dagen en nachten per week afwezig is.
Werk voor het bedrijf
Binnen het familiebedrijf vervult 91% van de vissersvrouwen één of meer taken. Dertig procent besteedt hier meer dan 8 uur per week aan. Het zijn bijna altijd taken aan de wal, of op het schip als het in de haven ligt. Slechts één geënquêteerde werkt als visser, en vijf vissersvrouwen vallen wel eens in als er een tekort aan bemanning is. Uit de interviews blijkt dat het werk van vissersvrouwen vaak niet vermeld wordt op de jaarrekening. De waarde van de arbeid van vissersvrouwen blijkt meestal indirect, namelijk door middel van kostenbesparing voor het bedrijf. De meeste vissersvrouwen hebben plezier in het werk en vinden het belangrijk betrokken te zijn bij het familiebedrijf. Het familiebedrijf en de visserij bepalen een belangrijk deel van hun leven, dit is de meest bepalende factor waardoor vrouwen zo betrokken willen zijn. Werk buitenshuis
Meer dan 25% van de vissersvrouwen heeft een baan buitenshuis. Contacten met anderen en zelf een inkomen hebben, zijn de belangrijkste redenen om buitenshuis te werken. Thuis zijn voor de kinderen wordt het vaakst genoemd als reden om niet buitenshuis te werken. Er wordt door werkende moeders weinig gebruikgemaakt van professionele kinderopvang (4%). Positie
Veertien procent van de vrouwen is mede-eigenaar van het bedrijf. Zestig procent van de vrouwen denkt mee of beslist mee over de bedrijfsvoering. De positie van vrouwen binnen het familiebedrijf is vooral als informeel te omschrijven. De arbeidsinzet van echtgenotes is in de meeste gevallen informeel geregeld en daardoor officieel onzichtbaar. De positie van vrouwen met eigen vermogen in het bedrijf of vrouwelijke aandeelhouders/medefirmanten/vennoten is wel formeel geregeld. Vrouwen werden waarschijnlijk vooral via vererving aandeelhouder/mede-eigenaar. Dit is bij modernere bedrijfsvormen (bijvoorbeeld bij BV's) in plaats van de vroeger veel voorkomende eenmansbedrijfsvorm, niet meer vanzelfsprekend. Dit zou kunnen betekenen dat het percentage vrouwen dat mede-eigenaar is (nu 14%), af zal nemen in de toekomst. Vissersvrouwen zijn niet georganiseerd in een eigen organisatie en hebben nauwelijks toegang tot (zee)visserijorganisaties, niet als lid of als representant van het bedrijf en ook niet als bestuurslid. Hun positie op dit terrein is als zwak te omschrijven. De verklarende factoren voor de zwakke positie van vrouwen binnen organisaties en de informele positie van vrouwen binnen het bedrijf moet gezocht worden in het voortduren van 'traditionele man/vrouw rollen en verhoudingen' in deze sector. Tot voor enkele decennia geleden werkten Nederlandse getrouwde vrouwen niet vaak buitenshuis, zij hadden vooral de zorgtaken op zich genomen. Toch is Nederland altijd rijk aan familiebedrijven geweest (winkels, bakkerijen, boerenbedrijven enzovoort), waarin de vrouw een belangrijke, maar vaak niet officiële rol, vervulde. In de statistieken ontbrak vrouwenarbeid, omdat dit 'onzichtbaar' was. Deze situatie duurt voort in de visserij. Ambities
Vrouwen hebben, vooral bij de kleinere bedrijven, belang bij een kostenbesparing binnen het bedrijf. Voor vrouwen van grotere bedrijven lijkt wat extra persoonlijk inkomen niet zo belangrijk te zijn. De veel voorkomende informele positie van vissersvrouwen binnen het bedrijf lijkt hen ogenschijnlijk niet te storen. De ambitie van de meeste vissersvrouwen is actief betrokken te zijn bij het familiebedrijf, zij ambiëren meer dan alleen zorgtaken. Een kleine groep, naast de groep die al werk heeft, ambieert betaald werk buiten het familiebedrijf. Vrouwen hebben verder vooral ambities hun kennis te vergroten. Met name computervaardigheden op het gebied van boekhouden en administratie, en kennis over visserijbeleid worden genoemd. Een andere opvallende ambitie van een belangrijk deel van de vissersvrouwen is het meer betrokken willen worden bij visserijorganisaties. Zij lijken de heersende 'mannencultuur' te willen doorbreken. Een belangrijk deel van de visservrouwen heeft belangstelling voor een vissersvrouwenorganisatie.
Bestellen door overmaking van 44,20 op postbanknummer 412235 van het LEI te Den Haag onder vermelding van 'rapport 1.00.05'.

19 April 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie