Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

SER-jaarverslag: investeren in kwaliteit

Datum nieuwsfeit: 13-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
SER13 april 2000

SER-JAARVERSLAG: INVESTEREN IN KWALITEIT

Het afgelopen jaar stond voor de SER in het teken van Investeren in kwaliteit. Dat blijkt uit het jaarverslag van de SER over 1999. SER-voorzitter Wijffels stelde bij zijn installatie op 19 maart van dat jaar dat het een van de belangrijkste uitdagingen is om met werknemers, werkgevers en deskundigen van verschillende achtergronden in SER-verband te werken aan de vormgeving van een duurzame economische ontwikkeling voor een kwalitatief sterke samenleving.

In 1999 resulteerde dit in adviezen over ondermeer het investeren in jongeren (Advies Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan) en het blijven investeren in ouderen (Advies arbeidsparticipatie door ouderen), over uitbreiding van de Europese Unie en over duurzame ontwikkeling en ruimtelijke inrichting en bereikbaarheid. Bij de laatstgenoemde onderwerpen werden voor het eerst deskundigen uit de kring van de natuur- en milieuorganisaties betrokken.

Bestuurlijke taak

De bestuurlijke taak van de SER richtte zich in 1999 mede op de verdere modernisering van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Het aantal schappen wordt teruggebracht van 38 in 1997 naar 18 in 2000. Daarnaast vervulde de SER een initiërende rol bij het doorlichten en opschonen van de autonome regelgeving van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. De Bestuurskamer van de SER heeft in het verslagjaar het beleggingsbeleid van de schappen onderzocht. De Bestuurskamer zag in de resultaten van dit onderzoek geen aanleiding tot ingrijpen. Wel wil de Bestuurskamer de schappen gaan verplichten hun beleggingsbeleid te formuleren en bekend te maken.
De raad heeft het functioneren van de twaalf provinciale advies- en overlegorganen, die de SER voor een deel subsidieert, geëvalueerd. Op grond hiervan heeft het dagelijks bestuur van de SER besloten de subsidiëring te continueren.
In het verslagjaar is grote vooruitgang geboekt in het proces van hergroepering van bedrijfscommissies. Het is de bedoeling het aantal van 68 bedrijfscommissies te reduceren tot zon 25. Het is de verwachting dat hierdoor de kwaliteit van het functioneren van deze commissies zal verbeteren.

Financiën bedrijfslichamen

De financiële gegevens van de publiekrechtelijke bedrijfslichamen worden apart gepubliceerd in een speciale editie van het PBO-blad. Deze is gratis te bestellen bij de afdeling Verkoop, tel. 070-3499505.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie