Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verkoop agrarische domeinen voorlopig opgeschort

Datum nieuwsfeit: 13-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE FIN

www.minfin.nl

MIN FIN: VERKOOP AGRARISCHE DOMEINEN VOORLOPIG OPGESCHORST

PERSBERICHTNR. 00/083 Den Haag 13 april 2000

VERKOOP AGRARISCHE DOMEINEN VOORLOPIG OPGESCHORT

Met ingang van heden is de verkoop van agrarische domeinen voorlopig opgeschort. Dit schrijft staatssecretaris Bos in een brief van 12 april aan de Tweede Kamer. De redenen voor de voorlopige verkoopstop zijn de lage verkoopprijzen van agrarische domeingronden in verpachte staat en de wens van de overheid om rekening te houden met ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening. Hiermee wordt het verkoopbeleid van agrarische domeingronden in lijn gebracht met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening, de ecologische hoofdstructuur en het pachtbeleid.

Koopverzoeken van (erf)pachters worden met onmiddellijke ingang niet meer in behandeling genomen. Koopverzoeken die voor dit moment ontvangen zijn bij Domeinen worden volgens het geldende verkoopbeleid afgehandeld. De continuïteit van de in pacht en erfpacht uitgegeven domeinbedrijven is met deze maatregel niet in het geding. Het gebruiksrecht van de betreffende grondgebruikers blijft intact.

Om te voorkomen dat gronden die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van publieke doelstellingen worden verkocht, verkoopt de Staat vanaf heden voorlopig geen agrarische domeingronden meer aan zittende (erf)pachters. Als de overheid agrarische domeingronden blijft verkopen, kan dit leiden tot inefficiënties, bijvoorbeeld omdat grond later moet worden teruggekocht. Bovendien kan verkoop nu toekomstige planologische ontwikkelingen bemoeilijken. De departementen van VROM, LNV en V&W hebben voor de realisering van hun beleidsdoelen een grote behoefte aan tijdige beschikbaarheid van grond. Daarbij valt te denken aan beleid dat voortvloeit uit de Structuurschema Groene Ruimte en de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening die in voorbereiding is. Alhoewel de inhoud van de genoemde nota.s nog niet uitgekristalliseerd is in concrete ruimteclaims, moeten de betrokken departementen een beroep kunnen doen op aanwending van de volledige voorraad agrarische domeinen, al dan niet als ruilobject. Ook moet de overheid rekening houden met het toekomstige pachtbeleid, waarover de staatssecretaris van LNV op dit moment een kabinetsstandpunt voorbereidt (zie de nota van de Commissie Pachtbeleid van januari 2000).

De Staat heeft op dit moment ca. 88.000 ha landbouwgrond in bezit, dat is uitgegeven in pacht (ca. 55.000 ha) en in erfpacht (ca. 33.000 ha). Tot nu toe werd aan zittende (erf)pachters verkocht op basis van vrijwilligheid. Het besluit om over te gaan tot verkoop van de agrarische domeingronden is in 1984 genomen omdat die gronden geen publieke functie meer hadden en derhalve overtollig waren voor het Rijk. Daarnaast werd agrarisch grondbeheer niet meer als een overheidstaak gezien. Na het instellen van het verkoopbeleid van de agrarische domeingronden is circa 48.000 ha verkocht. Het verkochte areaal bestaat voornamelijk uit grond die in pacht was uitgegeven. In de periode 1998/1999 is ca. 20.000 ha agrarische domeinen verkocht.

De prijsontwikkeling van de domeingronden in verpachte staat blijft achter bij de sterk stijgende prijzen van vrije agrarische grondprijzen. Het gemiddeld prijsniveau van domeingronden in vrije staat in 1999 bedroeg f 100.000,- per ha tegen f 43.000,- per ha in verpachte staat. De pachtdruk is hiermee opgelopen van 40% in 1997 tot ruim 55% op dit moment.

De integrale versie van deze brief staat op de internetsite van financiën: www.minfin.nl.

Persvoorlichter: mw. drs. M.M. Stegeman
tel.nr.: 070-342 8308


13 apr 00 10:02

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie