Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanpassing bestemmingsplan buitengebied Prinsenbeek, Breda

Datum nieuwsfeit: 13-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda


ONTWERP BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PRINSENBEEK AANGEPAST

Het ontwerp bestemmingsplan voor het buitengebied van Prinsenbeek is op een aantal punten gewijzigd naar aanleiding van de inspraakreacties en advies van de provincie. In totaal zijn er 64 reacties binnengekomen. Vanaf 17 april ligt het gewijzigde ontwerp bestemmingsplan ter visie.

In het aangepaste ontwerp bestemmingsplan is een aantal regels met betrekking tot glastuinbouw gewijzigd. In het nieuwe plan is het niet meer mogelijk om in het agrarisch gebied binnen de stadsregio vollegronds groenteteeltbedrijven om te zetten naar glastuinbouwbedrijven. Dit gebied gaat in de toekomst steeds meer verstedelijken (volgens het stadsregionaal uitwerkingsplan) waarbij glastuinbouw ongewenst is. In een aantal andere agrarische gebieden is nieuwe vestiging van glastuinbouw ook niet meer mogelijk. Dit zijn de gebieden ten oosten van de Weimersedreef, het gebied tussen Hooglaagsestraat en Strijpenseweg en het gebied dat gedeeltelijk ten oosten van het Korenpad ligt. Ook zijn er nadere eisen gesteld aan de situering van nieuwe kassen. Zo moet een kas minimaal 20 meter van de weg afstaan, 3 meter van de zijkant van de perceelsgrens en 4 meter van watergangen. Op deze wijze krijgen de kassen een goede landschappelijke inpassing en blijft het lintenpatroon (lanenstructuur) goed behouden.

De maximale oppervlakte van glastuinbouwbedrijven in de agrarische gebieden is verruimd van 3,5 hectare naar maximaal 4 hectare. Voor het agrarisch gebied met landschappelijke waarden geldt een maximale maat van 2,5 hectare.

Het toegestane bebouwingsoppervlakte voor intensieve veehouderij als nevenactiviteit van boeren is verruimd van 1250 m2 naar 2000 m2. Deze nevenactiviteit is niet toegestaan in het agrarische gebied met landschappelijke waarden en in de kernrandzone.

De mogelijkheid om te kamperen bij de boer is verruimd. Tussen 1 april en 1 oktober mag er maximaal op 10 plaatsen bij de boer gekampeerd worden. In de zomermaanden juli tot en met september is dat op 15 plaatsen.

Het stichten van een landgoed in het buitengebied van Prinsenbeek is alleen met een bestemmingsplanwijziging mogelijk.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 17 april 2000 gedurende 4 weken ter visie. Men kan dan schriftelijke zienswijzen indienen bij de gemeenteraad en deze toelichten tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Ordening van mei of juni. In augustus 2000 stelt de raad het bestemmingsplan vast. Daarna is er in september de mogelijkheid om schriftelijke bedenkingen in te dienen bij GS van Noord Brabant.

Breda, 12 april 2000

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie