Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Financien inzake beleidsplan douane

Datum nieuwsfeit: 13-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief Financien inzake beleidsplan douane

Gemaakt: 25-4-2000 tijd: 11:6


2


26800 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2000
nr. 29 Brief van de staatssecretaris van Financiën

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 april 2000

In het Algemeen Overleg van de vaste commissie voor Financiën op 11 april 2000 is gesproken over nut en noodzaak van een beleidsplan Douane. Alles afwegende, stel ik mij voor uw commissie in het najaar van 2000 een beleidsplan te doen toekomen. Met dat beleidsplan beoog ik aan te geven welke keuzes de Douane maakt (en waarom) met betrekking tot de inzet van mensen, middelen en methoden om de haar opgedragen taken adequaat te kunnen uitvoeren. Die taken betreffen zowel de uitvoering van de fiscale wetgeving als die van de zogeheten niet-fiscale-douanetaken (NFD).

Die keuzes worden verwoord in doelstellingen en normen, waarbij tevens de normen die uit de Europese wet- en regelgeving voortvloeien -en waar mogelijk uit de andere beleidssectoren-, worden meegenomen.

Mijn keuze voor toezending van het beleidsplan in het najaar maakt bespreking in uw commissie effectiever, gelet op mijn toezegging u op datzelfde moment een voortgangsrapportage met betrekking tot de uitvoering van mijn voornemens uit de brief van 19 januari 2000 te doen toekomen. Gelijktijdige behandeling van beide stukken in uw commissie zal, naar ik verwacht een vruchtbare discussie opleveren.

Zo spoedig mogelijk zal ik u separaat een brief toezenden met betrekking tot de relatie controle -en opsporingsactiviteiten bij de Douane.

De Staatssecretaris van Financiën,

W. Bos

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie