Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Provinciale Staten Limburg

Datum nieuwsfeit: 14-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Agenda Provinciale Staten voor 14 april 2000

boven AGENDA voor de vergadering van provinciale staten op 14 april 2000


1. Opening (aanvang 10.00 uur).

2. Mededelingen

3. Notulen
Vaststelling van de notulen van de vergadering van
4 februari 2000.

4. Ingekomen stukken
C.1/1 Brief van de Westlandse Planten Kwekerij Grubbenvorst bv te Grubbenvorst, ingekomen d.d. 21 maart 2000, betreffende de voorgenomen realisering van een windmolenpark in het tuinbouwgebied Siberië te Maasbree.

Voorstel: Deze brief ter afdoening in handen te stellen van gedeputeerde staten.

G.1/1 Brief van de Stichting Vogelringstation Menork te Lippenhuizen, ingekomen d.d. 3 april 2000, betreffende de vaststelling van raaptijden van kievitseieren op grond van de Flora- en faunawet.

Voorstel: Deze brief ter afdoening in handen te stellen van Gedeputeerde Staten.


5. Mondelinge vragen

6. Te behandelen voorstellen
G AGRARISCHE ZAKEN, NATUUR, BOS EN LANDINRICHTING

G - 37 Voorstel betreffende het bestuurlijk afsprakenkader "ruimte voor ruimte"

Commissiebehandeling: VC FAZ (met VC R+G en VC M+AZ) (07.04.00)

H ARBEID EN MAATSCHAPPELIJKE ZORG

H - 281 Voorstel om het verslag inzake het budget welzijn, zorg en cultuur 1999 voor kennisgeving aan te nemen; met ontwerpbesluit

Commissiebehandeling: VC WZC (31.03.00) en VC FAZ (07.04.00)

H - 282 Voorstel betreffende het vervolgtraject "Herpositionering bibliotheekwerk Limburg"; met ontwerpbesluit

Commissiebehandeling: VC WZC (31.03.00)

A BESTUUR DER PROVINCIE

A - 209 Voorstel betreffende de uitwerking van de één-loket gedachte; met ontwerpbesluit

Commissiebehandeling: VC FAZ (07.04.00)

A - 210 Aanpassing "Reglement van Orde voor provinciale staten" en "Reglement voor de vaste commissies uit provinciale staten"; met ontwerpbesluiten

Commissiebehandeling: VC FAZ (07.04.00)

B PERSONEEL DER PROVINCIE

B - 84 Voorstel om het sociaal jaarverslag provincie Limburg
1999 voor kennisgeving aan te nemen; met ontwerpbesluit
Commissiebehandeling: VC FAZ (07.04.00)

J FINANCIEN DER PROVINCIE

J - 779 Voorstel betreffende het opvangen van exploitatiefluctuaties bij AVL Nazorg bv door de provincie Limburg; met ontwerpbesluit

Commissiebehandeling: VC FAZ (07.04.00)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie