Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Afgestudeerde KUN wint PRC Bouwcentrum prijs voor scriptie

Datum nieuwsfeit: 14-04-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PB 00-63
Nijmegen, april '00

AFGESTUDEERDE KUN WINT PRC BOUWCENTRUM PRIJS VOOR SCRIPTIE

Judith Maatje, oud-studente planologie aan de Faculteit der Beleidswetenschappen, heeft voor haar scriptie Herstructurering van naoorlogse wijken; meer dan fysieke vernieuwing alleen de PRC Bouwcentrum Prijs 2000 gewonnen, ter waarde van 5000 euro. Ze behandelt hierin de ontwikkeling van het rijksbeleid ten aanzien van de herstructurering en de gevolgen van dit beleid voor de desbetreffende stadswijken en hun inwoners. De jury prijst de scriptie om het uitstekende overzicht dat hiervan wordt gegeven. Er waren drie vrouwelijke genomineerden, twee afkomstig van de Technische Universiteit Delft en een van de Katholieke Universiteit Nijmegen.

De problemen bij de herstructurering van oudere nieuwbouwwijken zijn veelzijdig. Het gaat om een verouderde en eenzijdige woningvoorraad en een eenzijdige bevolkingssamenstelling en de daarmee samenhangende sociaal-economische aspecten. Ook het afnemende draagvlak voor voorzieningen en een verouderde stedenbouwkundige structuur zijn een probleem. Leegstaande, onaantrekkelijke flatcomplexen en sociaal-economische segregatie van achterstandsgroepen zijn hier uitingen van.

Tijdens haar stage bij de Adviesgroep Stedelijke Ontwikkeling bij Arcadis Heidemij Advies in Arnhem heeft Judith Maatje onderzocht hoe effectief de huidige herstructureringsplannen zijn en aan welke andere maatregelen gedacht kan worden. Ze analyseerde het stadsgerichte rijksbeleid en zoomde in op de lokale praktijk in acht middelgrote Nederlandse gemeenten. Daarvoor heeft ze ook buitenlandse projecten bestudeerd. Hoewel Judith geen oplossingen biedt, temeer omdat elke lokale situatie anders is, komt ze toch tot belangrijke conclusies. De belangrijkste die ze trekt is dat fysieke maatregelen alleen en een eenzijdige topdown benadering onvoldoende zijn om de leefbaarheid in oudere nieuwbouwwijken op peil te houden. Een open-planproces bij her-structurering is geboden, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor bewoners en andere belanghebbenden. De deskundige inbreng die zij hebben, kan niet gemist worden.

De genomineerde scripties behandelden technisch bouwkundige en sociaal-ruimtelijke gebieden. In een reactie op het winnen van de prijs zegt Judith het verrassend te vinden dat ze met haar sociaal-ruimtelijke scriptie gewonnen heeft, omdat de prijs juist uitgereikt wordt door een bouwmaatschappij.

Elke twee jaar reikt de Dinkelaar Stichting de PRC Bouwcentrum Prijs uit. De prijs wordt uitgereikt aan een student of recent afgestudeerde die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van het vakgebied waarop het PRC Bouwcentrum zich begeeft.

Noot voor de pers:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. drs. N. Muller, Afdeling Planologie van de KU Nijmegen, email: (N.Muller@bw.kun.nl), tel: (024) 361 29 88/ 361 19 25 (secretariaat), fax: (024) 361 18 41 of met PRC Bouwcentrum BV, tel: (0172) 61 93 44

Persberichten van de Katholieke Universiteit Nijmegen kunnen ook worden geraadpleegd via Internet, in de hoofdrubriek 'Nieuws' van het campusinformatiesysteem op www: www.kun.nl/

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie