Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenten krijgen beschikking over Fonds Werk en Inkomen

Datum nieuwsfeit: 14-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

MINSZW: Fonds Werk en Inkomen voor gemeenten

Nr. 00/064

14 april 2000

Gemeenten krijgen beschikking over Fonds Werk en Inkomen

De gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2001 de beschikking over een Fonds Werk en Inkomen. Hierin worden de middelen voor de bijstandsuitkeringen en de inschakeling van werkzoekenden gebundeld. Het gemeentelijk aandeel in de uitkeringslasten van de Algemene Bijstandswet wordt verhoogd van 10% naar 25%. Geld dat gemeenten overhouden in het uitkeringsdeel (door bijvoorbeeld succesvol uitstroombeleid uit de bijstand) moet worden ingezet om werkzoekenden aan een baan te helpen. Door meer evenwicht aan te brengen tussen de beleids- en financiële verantwoordelijkheid van gemeenten zal de uitvoering van de Bijstandswet effciënter worden. Daarnaast kunnen de kansen op werk voor mensen die in de bijstand zitten, worden vergroot.

Dit blijkt uit het wetsvoorstel Financiering Abw, IOAW en IOAZ dat minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag heeft ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is een uitwerking van het regeerakkoord.

Voor het gemeentelijk aandeel in de bijstandslasten (25%) zullen gemeenten een budget ontvangen. De 10% van de bijstandsuitgaven die gemeenten nu nog voor hun rekening nemen, wordt betaald uit het gemeentefonds. Bij de invoering van het FWI zal de vergoeding aan de gemeenten niet langer uit het gemeentefonds, maar uit de begroting van het ministerie van SZW worden verstrekt. Deze vergoeding vindt voor 75% op declaratiebasis plaats.

De uitkeringslasten die ten laste komen van het budget worden vooraf geraamd. Eventuele meevallers ten opzichte van het totale budget hoeven de gemeenten niet terug te betalen. Tegenvallers, bijvoorbeeld als gevolg van de economische ontwikkeling, komen voor rekening van het Rijk. Hierdoor worden gemeenten geprikkeld de bijstandswet effectief en efficiënt uit te voeren.

Het Fonds Werk en Inkomen wordt naar verwachting gevoed met ruim tien miljard gulden per jaar (ruim acht miljard voor het inkomensdeel en ruim twee miljard
gulden voor het werkdeel). Het fonds kan in de toekomst verder worden uitgebouwd. In 2002 wordt de eerste stap geëvalueerd. Met de gemeenten is afgesproken dat op basis van de evaluatie in 2003 wordt bekeken hoe een volgende stap kan worden gezet.

Gemeenten krijgen in mei een eerste indicatie van de omvang van het uitkeringsbudget in het jaar daarop. In september volgt de definitieve toekenning daarvan. Bij wijze van .ingroei. in een nieuw systeem wordt in het begin aangesloten bij de lasten in het verleden. Daarna wordt geleidelijk (binnen drie jaar) overgeschakeld op een verdeling op grond van objectieve factoren, zoals demografische ontwikkelingen en specifieke arbeidsmarktkenmerken.

Voor die gemeenten die individueel financieel nadeel ondervinden van het systeem kiest het kabinet ervoor om dit risico te beperken tot 15% van het toebedeelde budget. Voor gemeenten met een hoge bijstandsdichtheid wordt het eigen risico begrensd tot een bedrag van
15 gulden per inwoner. Als de uitgaven boven deze grenzen uitkomen, compenseert het rijk de meerkosten. De extra uitgaven voor het rijk worden geraamd op tien tot twintig miljoen gulden per jaar. Een eventueel voordeel dat gemeenten behalen, dienen zij - uiterlijk in het volgende jaar - in te zetten voor extra
reïntegratie-inspanningen.

Het werkdeel van het Fonds Werk en Inkomen zal bestaan uit de gelden voor de Wet inschakeling werkzoekenden, de gemeentelijke middelen voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapten en voor de sluitende aanpak (het beleid om nieuwe werklozen binnen een jaar een aanbod te doen voor werk, werkervaring of scholing). Het kabinet is van plan om binnen het gemeentelijk werkfonds te komen tot stroomlijning en vereenvoudiging. Nog voor de zomer zal de Tweede Kamer hierover nader worden geïnformeerd.


14 apr 00 16:17

MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

MINSZW: Fonds Werk en Inkomen voor gemeenten

Dit is een origineel persbericht.
Niet het ANP, maar de afzender van dit bericht is verantwoordelijk voor de inhoud.

Nr. 00/064

14 april 2000

Gemeenten krijgen beschikking over Fonds Werk en Inkomen

De gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2001 de beschikking over een Fonds Werk en Inkomen. Hierin worden de middelen voor de bijstandsuitkeringen en de inschakeling van werkzoekenden gebundeld. Het gemeentelijk aandeel in de uitkeringslasten van de Algemene Bijstandswet wordt verhoogd van 10% naar 25%. Geld dat gemeenten overhouden in het uitkeringsdeel (door bijvoorbeeld succesvol uitstroombeleid uit de bijstand) moet worden ingezet om werkzoekenden aan een baan te helpen. Door meer evenwicht aan te brengen tussen de beleids- en financiële verantwoordelijkheid van gemeenten zal de uitvoering van de Bijstandswet effciënter worden. Daarnaast kunnen de kansen op werk voor mensen die in de bijstand zitten, worden vergroot.

Dit blijkt uit het wetsvoorstel Financiering Abw, IOAW en IOAZ dat minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag heeft ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is een uitwerking van het regeerakkoord.

Voor het gemeentelijk aandeel in de bijstandslasten (25%) zullen gemeenten een budget ontvangen. De 10% van de bijstandsuitgaven die gemeenten nu nog voor hun rekening nemen, wordt betaald uit het gemeentefonds. Bij de invoering van het FWI zal de vergoeding aan de gemeenten niet langer uit het gemeentefonds, maar uit de begroting van het ministerie van SZW worden verstrekt. Deze vergoeding vindt voor 75% op declaratiebasis plaats.

De uitkeringslasten die ten laste komen van het budget worden vooraf geraamd. Eventuele meevallers ten opzichte van het totale budget hoeven de gemeenten niet terug te betalen. Tegenvallers, bijvoorbeeld als gevolg van de economische ontwikkeling, komen voor rekening van het Rijk. Hierdoor worden gemeenten geprikkeld de bijstandswet effectief en efficiënt uit te voeren.

Het Fonds Werk en Inkomen wordt naar verwachting gevoed met ruim tien miljard gulden per jaar (ruim acht miljard voor het inkomensdeel en ruim twee miljard
gulden voor het werkdeel). Het fonds kan in de toekomst verder worden uitgebouwd. In 2002 wordt de eerste stap geëvalueerd. Met de gemeenten is afgesproken dat op basis van de evaluatie in 2003 wordt bekeken hoe een volgende stap kan worden gezet.

Gemeenten krijgen in mei een eerste indicatie van de omvang van het uitkeringsbudget in het jaar daarop. In september volgt de definitieve toekenning daarvan. Bij wijze van .ingroei. in een nieuw systeem wordt in het begin aangesloten bij de lasten in het verleden. Daarna wordt geleidelijk (binnen drie jaar) overgeschakeld op een verdeling op grond van objectieve factoren, zoals demografische ontwikkelingen en specifieke arbeidsmarktkenmerken.

Voor die gemeenten die individueel financieel nadeel ondervinden van het systeem kiest het kabinet ervoor om dit risico te beperken tot 15% van het toebedeelde budget. Voor gemeenten met een hoge bijstandsdichtheid wordt het eigen risico begrensd tot een bedrag van
15 gulden per inwoner. Als de uitgaven boven deze grenzen uitkomen, compenseert het rijk de meerkosten. De extra uitgaven voor het rijk worden geraamd op tien tot twintig miljoen gulden per jaar. Een eventueel voordeel dat gemeenten behalen, dienen zij - uiterlijk in het volgende jaar - in te zetten voor extra
reïntegratie-inspanningen.

Het werkdeel van het Fonds Werk en Inkomen zal bestaan uit de gelden voor de Wet inschakeling werkzoekenden, de gemeentelijke middelen voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapten en voor de sluitende aanpak (het beleid om nieuwe werklozen binnen een jaar een aanbod te doen voor werk, werkervaring of scholing). Het kabinet is van plan om binnen het gemeentelijk werkfonds te komen tot stroomlijning en vereenvoudiging. Nog voor de zomer zal de Tweede Kamer hierover nader worden geïnformeerd.

ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

Dit is een origineel persbericht.
Niet het ANP, maar de afzender van dit bericht is verantwoordelijk voor de inhoud.

Nr. 00/064

14 april 2000

Gemeenten krijgen beschikking over Fonds Werk en Inkomen

De gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2001 de beschikking over een Fonds Werk en Inkomen. Hierin worden de middelen voor de bijstandsuitkeringen en de inschakeling van werkzoekenden gebundeld. Het gemeentelijk aandeel in de uitkeringslasten van de Algemene Bijstandswet wordt verhoogd van 10% naar 25%. Geld dat gemeenten overhouden in het uitkeringsdeel (door bijvoorbeeld succesvol uitstroombeleid uit de bijstand) moet worden ingezet om werkzoekenden aan een baan te helpen. Door meer evenwicht aan te brengen tussen de beleids- en financiële verantwoordelijkheid van gemeenten zal de uitvoering van de Bijstandswet effciënter worden. Daarnaast kunnen de kansen op werk voor mensen die in de bijstand zitten, worden vergroot.

Dit blijkt uit het wetsvoorstel Financiering Abw, IOAW en IOAZ dat minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag heeft ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is een uitwerking van het regeerakkoord.

Voor het gemeentelijk aandeel in de bijstandslasten (25%) zullen gemeenten een budget ontvangen. De 10% van de bijstandsuitgaven die gemeenten nu nog voor hun rekening nemen, wordt betaald uit het gemeentefonds. Bij de invoering van het FWI zal de vergoeding aan de gemeenten niet langer uit het gemeentefonds, maar uit de begroting van het ministerie van SZW worden verstrekt. Deze vergoeding vindt voor 75% op declaratiebasis plaats.

De uitkeringslasten die ten laste komen van het budget worden vooraf geraamd. Eventuele meevallers ten opzichte van het totale budget hoeven de gemeenten niet terug te betalen. Tegenvallers, bijvoorbeeld als gevolg van de economische ontwikkeling, komen voor rekening van het Rijk. Hierdoor worden gemeenten geprikkeld de bijstandswet effectief en efficiënt uit te voeren.

Het Fonds Werk en Inkomen wordt naar verwachting gevoed met ruim tien miljard gulden per jaar (ruim acht miljard voor het inkomensdeel en ruim twee miljard
gulden voor het werkdeel). Het fonds kan in de toekomst verder worden uitgebouwd. In 2002 wordt de eerste stap geëvalueerd. Met de gemeenten is afgesproken dat op basis van de evaluatie in 2003 wordt bekeken hoe een volgende stap kan worden gezet.

Gemeenten krijgen in mei een eerste indicatie van de omvang van het uitkeringsbudget in het jaar daarop. In september volgt de definitieve toekenning daarvan. Bij wijze van .ingroei. in een nieuw systeem wordt in het begin aangesloten bij de lasten in het verleden. Daarna wordt geleidelijk (binnen drie jaar) overgeschakeld op een verdeling op grond van objectieve factoren, zoals demografische ontwikkelingen en specifieke arbeidsmarktkenmerken.

Voor die gemeenten die individueel financieel nadeel ondervinden van het systeem kiest het kabinet ervoor om dit risico te beperken tot 15% van het toebedeelde budget. Voor gemeenten met een hoge bijstandsdichtheid wordt het eigen risico begrensd tot een bedrag van
15 gulden per inwoner. Als de uitgaven boven deze grenzen uitkomen, compenseert het rijk de meerkosten. De extra uitgaven voor het rijk worden geraamd op tien tot twintig miljoen gulden per jaar. Een eventueel voordeel dat gemeenten behalen, dienen zij - uiterlijk in het volgende jaar - in te zetten voor extra
reïntegratie-inspanningen.

Het werkdeel van het Fonds Werk en Inkomen zal bestaan uit de gelden voor de Wet inschakeling werkzoekenden, de gemeentelijke middelen voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapten en voor de sluitende aanpak (het beleid om nieuwe werklozen binnen een jaar een aanbod te doen voor werk, werkervaring of scholing). Het kabinet is van plan om binnen het gemeentelijk werkfonds te komen tot stroomlijning en vereenvoudiging. Nog voor de zomer zal de Tweede Kamer hierover nader worden geïnformeerd.

ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.


14 apr 00 16:17

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...