Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenten krijgen beschikking over Fonds Werk en Inkomen

Datum nieuwsfeit: 14-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

MINSZW: Fonds Werk en Inkomen voor gemeenten

Nr. 00/064

14 april 2000

Gemeenten krijgen beschikking over Fonds Werk en Inkomen

De gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2001 de beschikking over een Fonds Werk en Inkomen. Hierin worden de middelen voor de bijstandsuitkeringen en de inschakeling van werkzoekenden gebundeld. Het gemeentelijk aandeel in de uitkeringslasten van de Algemene Bijstandswet wordt verhoogd van 10% naar 25%. Geld dat gemeenten overhouden in het uitkeringsdeel (door bijvoorbeeld succesvol uitstroombeleid uit de bijstand) moet worden ingezet om werkzoekenden aan een baan te helpen. Door meer evenwicht aan te brengen tussen de beleids- en financiële verantwoordelijkheid van gemeenten zal de uitvoering van de Bijstandswet effciënter worden. Daarnaast kunnen de kansen op werk voor mensen die in de bijstand zitten, worden vergroot.

Dit blijkt uit het wetsvoorstel Financiering Abw, IOAW en IOAZ dat minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag heeft ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is een uitwerking van het regeerakkoord.

Voor het gemeentelijk aandeel in de bijstandslasten (25%) zullen gemeenten een budget ontvangen. De 10% van de bijstandsuitgaven die gemeenten nu nog voor hun rekening nemen, wordt betaald uit het gemeentefonds. Bij de invoering van het FWI zal de vergoeding aan de gemeenten niet langer uit het gemeentefonds, maar uit de begroting van het ministerie van SZW worden verstrekt. Deze vergoeding vindt voor 75% op declaratiebasis plaats.

De uitkeringslasten die ten laste komen van het budget worden vooraf geraamd. Eventuele meevallers ten opzichte van het totale budget hoeven de gemeenten niet terug te betalen. Tegenvallers, bijvoorbeeld als gevolg van de economische ontwikkeling, komen voor rekening van het Rijk. Hierdoor worden gemeenten geprikkeld de bijstandswet effectief en efficiënt uit te voeren.

Het Fonds Werk en Inkomen wordt naar verwachting gevoed met ruim tien miljard gulden per jaar (ruim acht miljard voor het inkomensdeel en ruim twee miljard
gulden voor het werkdeel). Het fonds kan in de toekomst verder worden uitgebouwd. In 2002 wordt de eerste stap geëvalueerd. Met de gemeenten is afgesproken dat op basis van de evaluatie in 2003 wordt bekeken hoe een volgende stap kan worden gezet.

Gemeenten krijgen in mei een eerste indicatie van de omvang van het uitkeringsbudget in het jaar daarop. In september volgt de definitieve toekenning daarvan. Bij wijze van .ingroei. in een nieuw systeem wordt in het begin aangesloten bij de lasten in het verleden. Daarna wordt geleidelijk (binnen drie jaar) overgeschakeld op een verdeling op grond van objectieve factoren, zoals demografische ontwikkelingen en specifieke arbeidsmarktkenmerken.

Voor die gemeenten die individueel financieel nadeel ondervinden van het systeem kiest het kabinet ervoor om dit risico te beperken tot 15% van het toebedeelde budget. Voor gemeenten met een hoge bijstandsdichtheid wordt het eigen risico begrensd tot een bedrag van
15 gulden per inwoner. Als de uitgaven boven deze grenzen uitkomen, compenseert het rijk de meerkosten. De extra uitgaven voor het rijk worden geraamd op tien tot twintig miljoen gulden per jaar. Een eventueel voordeel dat gemeenten behalen, dienen zij - uiterlijk in het volgende jaar - in te zetten voor extra
reïntegratie-inspanningen.

Het werkdeel van het Fonds Werk en Inkomen zal bestaan uit de gelden voor de Wet inschakeling werkzoekenden, de gemeentelijke middelen voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapten en voor de sluitende aanpak (het beleid om nieuwe werklozen binnen een jaar een aanbod te doen voor werk, werkervaring of scholing). Het kabinet is van plan om binnen het gemeentelijk werkfonds te komen tot stroomlijning en vereenvoudiging. Nog voor de zomer zal de Tweede Kamer hierover nader worden geïnformeerd.


14 apr 00 16:17

MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

MINSZW: Fonds Werk en Inkomen voor gemeenten

Dit is een origineel persbericht.
Niet het ANP, maar de afzender van dit bericht is verantwoordelijk voor de inhoud.

Nr. 00/064

14 april 2000

Gemeenten krijgen beschikking over Fonds Werk en Inkomen

De gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2001 de beschikking over een Fonds Werk en Inkomen. Hierin worden de middelen voor de bijstandsuitkeringen en de inschakeling van werkzoekenden gebundeld. Het gemeentelijk aandeel in de uitkeringslasten van de Algemene Bijstandswet wordt verhoogd van 10% naar 25%. Geld dat gemeenten overhouden in het uitkeringsdeel (door bijvoorbeeld succesvol uitstroombeleid uit de bijstand) moet worden ingezet om werkzoekenden aan een baan te helpen. Door meer evenwicht aan te brengen tussen de beleids- en financiële verantwoordelijkheid van gemeenten zal de uitvoering van de Bijstandswet effciënter worden. Daarnaast kunnen de kansen op werk voor mensen die in de bijstand zitten, worden vergroot.

Dit blijkt uit het wetsvoorstel Financiering Abw, IOAW en IOAZ dat minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag heeft ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is een uitwerking van het regeerakkoord.

Voor het gemeentelijk aandeel in de bijstandslasten (25%) zullen gemeenten een budget ontvangen. De 10% van de bijstandsuitgaven die gemeenten nu nog voor hun rekening nemen, wordt betaald uit het gemeentefonds. Bij de invoering van het FWI zal de vergoeding aan de gemeenten niet langer uit het gemeentefonds, maar uit de begroting van het ministerie van SZW worden verstrekt. Deze vergoeding vindt voor 75% op declaratiebasis plaats.

De uitkeringslasten die ten laste komen van het budget worden vooraf geraamd. Eventuele meevallers ten opzichte van het totale budget hoeven de gemeenten niet terug te betalen. Tegenvallers, bijvoorbeeld als gevolg van de economische ontwikkeling, komen voor rekening van het Rijk. Hierdoor worden gemeenten geprikkeld de bijstandswet effectief en efficiënt uit te voeren.

Het Fonds Werk en Inkomen wordt naar verwachting gevoed met ruim tien miljard gulden per jaar (ruim acht miljard voor het inkomensdeel en ruim twee miljard
gulden voor het werkdeel). Het fonds kan in de toekomst verder worden uitgebouwd. In 2002 wordt de eerste stap geëvalueerd. Met de gemeenten is afgesproken dat op basis van de evaluatie in 2003 wordt bekeken hoe een volgende stap kan worden gezet.

Gemeenten krijgen in mei een eerste indicatie van de omvang van het uitkeringsbudget in het jaar daarop. In september volgt de definitieve toekenning daarvan. Bij wijze van .ingroei. in een nieuw systeem wordt in het begin aangesloten bij de lasten in het verleden. Daarna wordt geleidelijk (binnen drie jaar) overgeschakeld op een verdeling op grond van objectieve factoren, zoals demografische ontwikkelingen en specifieke arbeidsmarktkenmerken.

Voor die gemeenten die individueel financieel nadeel ondervinden van het systeem kiest het kabinet ervoor om dit risico te beperken tot 15% van het toebedeelde budget. Voor gemeenten met een hoge bijstandsdichtheid wordt het eigen risico begrensd tot een bedrag van
15 gulden per inwoner. Als de uitgaven boven deze grenzen uitkomen, compenseert het rijk de meerkosten. De extra uitgaven voor het rijk worden geraamd op tien tot twintig miljoen gulden per jaar. Een eventueel voordeel dat gemeenten behalen, dienen zij - uiterlijk in het volgende jaar - in te zetten voor extra
reïntegratie-inspanningen.

Het werkdeel van het Fonds Werk en Inkomen zal bestaan uit de gelden voor de Wet inschakeling werkzoekenden, de gemeentelijke middelen voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapten en voor de sluitende aanpak (het beleid om nieuwe werklozen binnen een jaar een aanbod te doen voor werk, werkervaring of scholing). Het kabinet is van plan om binnen het gemeentelijk werkfonds te komen tot stroomlijning en vereenvoudiging. Nog voor de zomer zal de Tweede Kamer hierover nader worden geïnformeerd.

ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

Dit is een origineel persbericht.
Niet het ANP, maar de afzender van dit bericht is verantwoordelijk voor de inhoud.

Nr. 00/064

14 april 2000

Gemeenten krijgen beschikking over Fonds Werk en Inkomen

De gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2001 de beschikking over een Fonds Werk en Inkomen. Hierin worden de middelen voor de bijstandsuitkeringen en de inschakeling van werkzoekenden gebundeld. Het gemeentelijk aandeel in de uitkeringslasten van de Algemene Bijstandswet wordt verhoogd van 10% naar 25%. Geld dat gemeenten overhouden in het uitkeringsdeel (door bijvoorbeeld succesvol uitstroombeleid uit de bijstand) moet worden ingezet om werkzoekenden aan een baan te helpen. Door meer evenwicht aan te brengen tussen de beleids- en financiële verantwoordelijkheid van gemeenten zal de uitvoering van de Bijstandswet effciënter worden. Daarnaast kunnen de kansen op werk voor mensen die in de bijstand zitten, worden vergroot.

Dit blijkt uit het wetsvoorstel Financiering Abw, IOAW en IOAZ dat minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag heeft ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is een uitwerking van het regeerakkoord.

Voor het gemeentelijk aandeel in de bijstandslasten (25%) zullen gemeenten een budget ontvangen. De 10% van de bijstandsuitgaven die gemeenten nu nog voor hun rekening nemen, wordt betaald uit het gemeentefonds. Bij de invoering van het FWI zal de vergoeding aan de gemeenten niet langer uit het gemeentefonds, maar uit de begroting van het ministerie van SZW worden verstrekt. Deze vergoeding vindt voor 75% op declaratiebasis plaats.

De uitkeringslasten die ten laste komen van het budget worden vooraf geraamd. Eventuele meevallers ten opzichte van het totale budget hoeven de gemeenten niet terug te betalen. Tegenvallers, bijvoorbeeld als gevolg van de economische ontwikkeling, komen voor rekening van het Rijk. Hierdoor worden gemeenten geprikkeld de bijstandswet effectief en efficiënt uit te voeren.

Het Fonds Werk en Inkomen wordt naar verwachting gevoed met ruim tien miljard gulden per jaar (ruim acht miljard voor het inkomensdeel en ruim twee miljard
gulden voor het werkdeel). Het fonds kan in de toekomst verder worden uitgebouwd. In 2002 wordt de eerste stap geëvalueerd. Met de gemeenten is afgesproken dat op basis van de evaluatie in 2003 wordt bekeken hoe een volgende stap kan worden gezet.

Gemeenten krijgen in mei een eerste indicatie van de omvang van het uitkeringsbudget in het jaar daarop. In september volgt de definitieve toekenning daarvan. Bij wijze van .ingroei. in een nieuw systeem wordt in het begin aangesloten bij de lasten in het verleden. Daarna wordt geleidelijk (binnen drie jaar) overgeschakeld op een verdeling op grond van objectieve factoren, zoals demografische ontwikkelingen en specifieke arbeidsmarktkenmerken.

Voor die gemeenten die individueel financieel nadeel ondervinden van het systeem kiest het kabinet ervoor om dit risico te beperken tot 15% van het toebedeelde budget. Voor gemeenten met een hoge bijstandsdichtheid wordt het eigen risico begrensd tot een bedrag van
15 gulden per inwoner. Als de uitgaven boven deze grenzen uitkomen, compenseert het rijk de meerkosten. De extra uitgaven voor het rijk worden geraamd op tien tot twintig miljoen gulden per jaar. Een eventueel voordeel dat gemeenten behalen, dienen zij - uiterlijk in het volgende jaar - in te zetten voor extra
reïntegratie-inspanningen.

Het werkdeel van het Fonds Werk en Inkomen zal bestaan uit de gelden voor de Wet inschakeling werkzoekenden, de gemeentelijke middelen voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapten en voor de sluitende aanpak (het beleid om nieuwe werklozen binnen een jaar een aanbod te doen voor werk, werkervaring of scholing). Het kabinet is van plan om binnen het gemeentelijk werkfonds te komen tot stroomlijning en vereenvoudiging. Nog voor de zomer zal de Tweede Kamer hierover nader worden geïnformeerd.

ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.


14 apr 00 16:17

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie