Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overijssel doet oproep aan Eerste Kamer herindeling Twente

Datum nieuwsfeit: 14-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Overijssel

Actueel Persberichten 2000

Zwolle, 14 april 2000

Dinsdag behandeling wetsvoorstel herindeling Twente

GS OVERIJSSEL DOEN LAATSTE OPROEP AAN EERSTE KAMER

Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel staat onverkort achter het wetsvoorstel gemeentelijke herindeling Twente. In een laatste brief roepen GS de fractievoorzitters uit de Eerste Kamer op om het wetsvoorstel te aanvaarden. Aanstaande dinsdag behandelt de Senaat het wetsvoorstel. Het meest in het oog springende onderdeel van het wetsvoorstel is de samenvoeging van de gemeenten Enschede, Hengelo en Borne tot Twentestad. In de brief schrijft het dagelijks bestuur van de provincie Overijssel dat aan het indienen van het wetsvoorstel een uitgebreide procedure is voorafgegaan. "Tal van alternatieven zijn tegen elkaar afgewogen. Na jaren van voorbereiding en intensieve discussie over de bestuurlijke toekomst van Twente kan de uitkomst van het debat een beslissende stap in het proces van bestuurlijke vernieuwing in Twente betekenen", aldus GS in de brief.

GS wijzen de Eerste Kamerleden er in de brief op dat aan het door Provinciale Staten van Overijssel breed ondersteunde voorstel onlosmakelijk verbonden was met de aanwijzing door het Rijk van Enschede en Hengelo tot stedelijk knooppunt. "Deze gemeenschappelijke taakstelling bracht Enschede en Hengelo tot het concept van de Dubbelstad. Mede vanwege de ruimtenood van Hengelo-Enschede is dit concept uitgebreid met Borne, resulterend in Twentestad. Dit concept verwierf ook de instemming van twee van de drie betrokken gemeenten, te weten Borne en Enschede". GS erkennen dat het draagvlak voor het concept van de Dubbelstad in de loop der jaren in Hengelo is komen te vervallen. "Naar onze mening heeft dit in belangrijke mate te maken met het niet op voorhand financieel ondersteunen van deze bestuurlijke keuze", zo schrijven GS.

Sterke sturing door lokale overheid

GS schrijven de Eerste Kamer dat Provinciale Staten gekozen hebben voor een sterkere sturing door de lokale overheid van allerlei processen in een gebied dat onderling een sterke verwevenheid kent en vraagt om een eenduidige en krachtige regie. "Wij zijn nog steeds van mening dat met de keuze voor deze decentrale oplossing de beste waarborgen worden geschapen voor een adequaat beleid in het belang van de inwoners van Twentestad, maar ook van de andere inwoners van Twente. Alle andere modellen leidden en leiden noodgedwongen tot centralisatie naar het regionale c.q. provinciale niveau. Wij dringen er bij u op aan een groot gewicht toe te kennen aan bovenstaande overwegingen en het wetsontwerp te aanvaarden". In de brief wijst Overijssel de Eerste Kamerleden ook op het onlangs door de Tweede Kamer aanvaarde wetsvoorstel tot gemeentelijke herindeling in West-Overijssel. "Tezamen met het voorstel voor Twente is daarmee een voor geheel Overijssel herziene gemeentelijke indeling aan de orde. Om reden van het bestuurlijke evenwicht in de gehele provincie Overijssel is het van belang dat voor beide gebiedsdelen spoedig tot besluitvorming wordt gekomen"

Verlammende uitwerking

De onzekerheid waarin de gemeenten in Overijssel reeds langdurig verkeren (de herindelingsprocedures zijn in 1996 gestart), heeft niet alleen een verlammende uitwerking op de bestuurskracht van de gemeenten, maar heeft inmiddels ook vele miljoenen guldens gekost. Overigens is alleen bij het doorgaan van de herindeling de regeling van toepassing die tegemoetkoming in deze frictiekosten geeft". Mocht uw Kamer onverhoopt een andere afweging maken en het onderdeel Twentestad van het wetsontwerp niet kunnen aanvaarden, dan achten wij het van groot belang dat hoe dan ook een spoedige voorziening wordt getroffen om de herindeling van de andere Twentse gemeenten per
1 januari 2001 doorgang te laten vinden.

Nadere informatie:
Toon Schuiling, team Communicatie provincie Overijssel, telefoon 038
425 23 12 of 06 53 37 58 92

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie