Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ruim f 22 miljoen extra voor sociaal plan gemeente Den Haag

Datum nieuwsfeit: 14-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Haag


Persberichten >> Ruim f 22 miljoen extra voor bevordering sociale integratie, veiligheid en sociaal leefklimaat

14 april 2000

Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de raad een aantal voorstellen gedaan voor de inzet van ruim f 22 miljoen in 2000 voor projecten op het gebied van sociale integratie, veiligheid en sociaal leefklimaat. De projecten worden uitgevoerd als onderdeel van het gemeentelijke sociaal-educatief masterplan 'Mensenwerk'. Het masterplan 'Mensenwerk' vormt de uitwerking van de sociale pijler van het lokale grote stedenbeleid.

Sociale integratie en veiligheid

Voor de bevordering van sociale integratie en veiligheid in de stad is voor 2000 een bedrag beschikbaar van f 22.665.000,-. Het college stelt de raad voor om deze middelen als volgt in te zetten:
* voor het onderdeel 'Jeugd en Veiligheid' f 8.714.000,-
* voor de aanpak van het voortijdig schoolverlaten op basis van de nota `Scholenwerk' f 5.578.000,-

* voor de volwasseneneducatie t.b.v. onder meer de inburgering van oudkomers f 2.658.000,-

* voor de sluitende structuur van de 24-uursopvang voor mensen die structureel overlast veroorzaken f 1.480.000,-
* voor het onderdeel leefbaarheid f 4.235.000,-
Sociaal leefklimaat

Voor de stimulering van een sociaal leefklimaat (sociale leefbaarheid) in de stad is voor 2000 een bedrag beschikbaar van f 4.235.000,-. Het college stelt de raad voor om deze middelen als volgt in te zetten:
* voor het project 'Wonen en Wijkveiligheid' (met aandacht voor de beveiliging van ouderencomplexen en maatregelen in het groen) f 990.000,-

* voor de uitvoering van het programma 'Kind en Buurt' (voor het beheer, het onderhoud, het toezicht en de activiteiten op sportvelden en speelvoorzieningen in de gebieden Centrum, Laak, Duindorp en Escamp) f 600.000,-

* voor de aanpak van de vervuiling via de inzet van buurtbeheerbedrijven f 600.000,-

* voor de uitvoering van de projecten 'Maatwerk', 'Breder Bewonersoverleg' en `Afvalkringloopproject' in het kader van het project 'De Karavaan' (waarbij het gaat om het sluiten van overeenkomsten met ondernemers en bewoners over het beheer in de straat) f 500.000,-

* voor serviceploegen (inclusief de aanpak hondenpoep) f 250.000,-
* voor het tegengaan van overlast door het realiseren van decentrale methadonverstrekking in de gebieden waar het project 'Tyfoon' wordt uitgevoerd f 200.000,-

* voor communicatie en monitoring, o.a. met de leefbaarheidsmonitor f 95.000,-

* voor de aanpak van de vervuiling in de stad f 1.000.000,-
Masterplan 'Mensenwerk'

Het gemeentelijke masterplan 'Mensenwerk' is gericht op de versterking van de sociale en educatieve infrastructuur van Den Haag. Het gaat daarbij om investeren in mensen. Het plan vormt samen met de drie andere gemeentelijke masterplannen ('Hoog Hage', 'Stadseconomie' en 'Herstructurering') de basis voor het lokale grote stedenbeleid ('De Kracht van Den Haag'). De doelstellingen van 'Mensenwerk' zijn samengevat in vier slagzinnen:

* Meer Hagenaars beter opgeleid.

* Meer Hagenaars uit de uitkering aan de slag.
* Alle Hagenaars doen mee.

* Den Haag laat niemand los.

Het plan is tot stand gekomen in een interactief proces tussen gemeente en externe partijen.

De recente voorstellen van het college worden behandeld in een gecombineerde commissievergadering op 20 april.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie