Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaams premier Dewael wil correcte inning van belastingen

Datum nieuwsfeit: 14-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER PATRICK DEWAEL

VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN, BEGROTING, BUITENLANDS

BELEID EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN

14 april 2000

Dewael wil correctere en efficiëntere inning van belastingen

Vlaams minister-president Patrick Dewael wil dat er op korte termijn een evaluatie gemaakt wordt over de belastingen die de Vlaamse overheid zelf int. De onroerende voorheffing en het Kijk- en Luistergeld zijn er twee voorbeelden van. Hij stelt vast dat er behoorlijk wat klachten zijn over de manier waarop Vlaanderen deze belastingen int. Wat we zelf doen, doen we niet noodzakelijk beter. Deze belastingen en de wijze waarop ze geïnd worden moeten kritisch onderzocht worden.

Dewael gaf daarom deze week, als Vlaams minister van financiën, aan de betrokken administratie de opdracht om zo'n evaluatie te maken. Hij wil voor het parlementair verlof al conclusies trekken uit deze evaluatie. In het najaar zal hij deze conclusies in een nota aan het Vlaams parlement overmaken. De nota zal dan de basis zijn voor een fundamenteel debat in het parlement.

In zijn beleidsnota beklemtoont Dewael alvast twee grote doelstellingen: meer fiscale autonomie en een betere aanvaarding bij de burger van het fiscale beleid. De dienstverlening naar de burger is cruciaal om het fiscale beleid aanvaardbaar te maken. Een correctere inning van belastingen is een basisvoorwaarde om de vooropgestelde doelstellingen te halen. Het ganse proces van inkohiering tot inning en invordering van belastingen moet efficiënt en klantvriendelijk gebeuren. De administratie moet vanuit dit oogpunt georganiseerd zijn. Volgens Dewael is dit momenteel onvoldoende het geval.

De vorige maanden hebben ons geleerd dat er inderdaad nog werk aan de winkel is. De onroerende voorheffing heeft een zeer moeilijke start gekend. Aan de administratie werd opdracht gegeven om de afhandeling van de bezwaren 1999 voor het einde van augustus 2000 klaar te hebben. Intussen werd met het federale ministerie van Financiën een protocol afgesloten voor een vlotte overdracht van de gegevens die nodig zijn voor de automatische inning van deze belasting. Daardoor zou de inning vlotter en correcter moeten geschieden.

De heffing voor de leegstand van woningen en bedrijfsgebouwen roept op dit ogenblik veel tegenstand op. De vraag is of de oorspronkelijke doelstellingen ook effectief gerealiseerd worden. Dewael betwijfelt dit sterk. Daarenboven verwacht hij ook een antwoord op de vraag op welk niveau deze belasting het best geïnd wordt. Ook de procedures worden gecontesteerd. Op termijn moet voor alle belastingen een gelijkaardige en begrijpbare procedure uitgetekend worden.

Patrick Dewael benadrukt dat de Vlaamse overheid de huidige fiscale bevoegdheden zo goed mogelijk moet aanwenden en uitvoeren. Hij ziet dit als een noodzakelijke voorbereiding op de uitbreiding van de fiscale autonomie van gemeenschappen en gewesten.

info : Herman Knapen, woordvoerder van
minister Dewael - tel. (02) 553 29 11
e-mail: (persdienst.dewael@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie