Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nota gemeente Deventer over ontwikkeling veiligheid

Datum nieuwsfeit: 14-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Deventer

PERSBERICHT

Week 15, 14 april 2000

VOORTZETTING POSITIEVE ONTWIKKELING VEILIGHEID VEREIST MEER SAMENWERKING

In zijn vergadering van 10 april heeft het college van burgemeester en wethouders de nota 'Naar een meer participerend veiligheidsbeleid' vastgesteld. Bij burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen dringt steeds meer het besef door dat veiligheid een gezamenlijke aanpak vereist.

De aankomende jaren wordt geïnvesteerd om dit besef om te zetten door de deelname van burgers, bedrijven en andere instellingen verder te vergroten. Mogelijkheden tot uitbreiding van publiek-private samenwerkingsverbanden worden onderzocht. Het is de bedoeling dat er een overleg tot stand komt tussen een vertegenwoordiging van onder andere winkeliers en bedrijven met politie en openbaar ministerie over samenwerking, veiligheidsproblemen waar het bedrijfsleven mee wordt geconfronteerd en gezamenlijke projecten (zoals bestrijding winkelcriminaliteit).

Eenzelfde overleg kan worden ingevoerd ten aanzien van de bevolking over alle zaken die de veiligheid van burgers raken. Het ligt in de bedoeling dat de afvaardiging van de burgers een afspiegeling van de bevolking is (een senior, een jeugdige en een vertegenwoordiger uit de allochtoonse gemeenschap). Bij deze gesprekken kan onder meer gebruik worden gemaakt van de politiemonitor voor Deventer. Uit deze monitor blijkt dat de onveiligheid en de
onveiligheidsgevoelens in Deventer weliswaar relatief gunstig afsteken ten opzichte van vergelijkbare gemeenten maar dat op diverse terreinen sprake is van een
hardnekkige situatie. Met name woninginbraken, overlast, te hard rijden in woonwijken en rommel op straat roepen gevoelens van onveiligheid op.

Volgens de nota veiligheid is het college verder van plan een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om de bevoegdheden van stadswachten uit te breiden en om hen meer in te zetten op de terreinen waar volgens de politiemonitor behoefte aan bestaat (verkeerstoezicht). Hoewel het aantal woninginbraken is gedaald (van ruim zevenhonderd in 1998 naar 619 is 1999) wordt een
voortzetting van intensieve bestrijding van woninginbraken van groot belang geacht. Hierbij worden zowel preventieve (politiekeurmerk) als repressieve (voorrang geven aan mensen die zich herhaaldelijk schuldig maken aan inbraken) middelen ingezet. Ook het voorkomen van auto-inbraken staat hoog op de lijst van zaken die moeten worden aangepakt. Als aan een aantal essentiële voorwaarden wordt voldaan is het college er voorstander van om particuliere beveiligingsbedrijven toe te laten in openbare ruimten. Bij de beveiliging van de bedrijventerreinen worden daar nu eerste ervaringen mee opgedaan. Ook cameratoezicht wordt niet langer uitgesloten. Dit punt zal onderwerp van gesprek zijn voor een met de horeca af te sluiten convenant ter bestrijding van uitgaansgeweld. Daarbij staan ook discriminatie en drankgebruik centraal omdat uit onderzoek is gebleken dat beide vaak oorzaak zijn van geweld. In 1999 zijn 375 aangiften van geweld gedaan. Er worden initiatieven ontplooid om de overlast door rommel en graffiti aan te pakken. Verder wordt onder meer extra aandacht voor de situatie van alleenstaande minderjarige asielzoekers die in zelfstandige wooneenheden leven gevraagd. Omdat zij niet mogen werken en geen leerplicht hebben (boven de achttien jaar) dreigen zij af te glijden naar het criminele milieu. Ook ligt de vraag voor of bestaande projecten moeten worden gehandhaafd en/of worden uitgebreid. Voorbeelden zijn het project bestrijding winkelcriminaliteit en diverse projecten op het gebied van verkeersveiligheid.

Om de betrokkenheid van de gemeenteraad op het
veiligheidsbeleid te vergroten vraagt het college de raadscommissie algemeen bestuurlijke zaken aan te geven welke onderwerpen van het veiligheidsbeleid de grootste prioriteit genieten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie