Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak minister Vermeend voor honderdjarige CNV bond

Datum nieuwsfeit: 15-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

Toespraak minister Vermeend bij jubileum Hout- en Bouwbond CNV

Nr. 2000/62

14 april 2000

Embargo:

15 april tot

12.30 uur

Minister Vermeend: bouw moet ouderen vasthouden.

De bouwsector kan knelpunten in de personeelsvoorziening oplossen door ouderen langer vast te houden in de bedrijfstak. Ook zou de sector moeten onderzoeken waarom allochtonen de bouw vaak de rug toekeren. En tenslotte zou de bouw moeten proberen zijn aantrekkelijkheid voor vrouwelijke werknemers te verhogen. 'De bouw is toch wel erg een mannenwereld,' zei minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op zaterdag 15 april bij de viering van het honderdjarig bestaan van de Hout- en Bouwbond CNV in Utrecht.

Toespraak door minister W.A. Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de viering van het honderdjarig jubileum van de Hout- en Bouwbond CNV op 15 april 2000 in Utrecht.

Allereerst wil ik u natuurlijk van harte gelukwensen met uw honderdjarig bestaan. Honderd jaar streven naar een betere samenleving. Honderd jaar ijveren voor een beter bestaan van zelfbewuste en weerbare werknemers. Zonodig strijdvaardig. Want u hebt de confrontatie niet geschuwd als andere wegen onbegaanbaar bleken.

Maar waar mogelijk hebt u als Hout- en Bouwbond CNV via overleg en onderhandelen uw doel willen bereiken. Het harmoniemodel was u altijd op het lijf geschreven. Ook toen dat nog veel minder vanzelfsprekend was dan de laatste jaren. Lang voordat we in Nederland van het poldermodel spraken.

Dat ik u vandaag geluk kan wensen met dit eeuwfeest als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en niet als één van uw collega.s, is vooral te wijten aan het toeval. Want ik ben opgegroeid in een houtbedrijf. Ik kom uit een gezin dat leefde van hout. Mijn vader was modelmaker. In mijn jeugd heb ik dan ook veel in de modelmakerij van mijn vader gewerkt. Ik heb leren schaven, beitelen, zagen en schuren.

Dat u een mooi vak hebt, staat voor mij vast. Letterlijk een opbouwend vak. U maakt dingen die er zijn mogen, die gezien mogen worden. Dat mag wel eens gezegd worden in deze tijd, waarin we de mond vol hebben van informatietechnologie, de virtuele samenleving en de electronische snelweg. Het is allemaal mooi en nuttig. Maar zonder mensen zoals u, die dagelijks in werkplaatsen, op bouwplaatsen, aan de wegen of op het water aan het werk zijn, kunnen we het in dit land echt niet stellen.

Heel even terug naar het verleden, naar de Christelijke Bond van Timmerlieden, die in 1900 het begin markeerde van de huidige Hout- en Bouwbond CNV. De timmerlieden - eigenzinnige mensen weet ik uit ervaring - hebben zich toen verenigd in een vakbond. Dat was hard nodig om verbetering te kunnen brengen in de vaak ellendige omstandigheden waaronder de mensen een eeuw geleden hun werk moesten doen.

Die inzet voor mensen die het moeilijk hebben, hebt u in de afgelopen eeuw vastgehouden. Net als het besef dat er méér dingen zijn om je druk over te maken dan een behoorlijk loon, al telt dat natuurlijk ook.

Dat blijkt bijvoorbeeld uit de oprichting van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid in 1952. Het fonds werd belast met de uitvoering van verschillende bedrijfstaksregelingen, zoals pensioen- en wachtgeldregelingen, maar ook van vorstverlet. Het blijkt ook uit uw inzet om een goede vut-regeling tot stand te brengen. Dat was in 1977. En uit het invoeren van een kortere werkweek voor de bouw in 1985.

Met die laatste twee regelingen hebt u uit volle overtuiging uw bijdrage geleverd aan het voorkomen van jeugdwerkloosheid. U hebt van harte meegewerkt aan het succesvolle beleid van een verantwoorde loonontwikkeling in ruil voor lastenverlichting. Het beleid waarmee overheid en sociale partners er sinds het Akkoord van Wassenaar in zijn geslaagd de economie weer op het goede spoor te krijgen en de werkloosheid krachtig terug te dringen.

Dat waren de klussen van de afgelopen jaren. Die hebben we samen geklaard, overheid en het bedrijfsleven, meestal in goede harmonie. Maar de tijden veranderen. Nu staan we voor nieuwe, heel andere uitdagingen.

We moeten de komende jaren rekenen met een tekort aan werknemers. Die krapte op de arbeidsmarkt is niet tijdelijk. Ook als het economisch even minder goed gaat, houden we die krappe arbeidsmarkt. Want het aantal schoolverlaters neemt af en het aantal ouderen neemt toe. Dat is zeker.

Is dat een probleem?

Dat kan het zijn, maar het hoeft niet. Niet als we van de nood een deugd maken. En dat kunnen we door minder slordig gebruik te maken van het potentieel aan arbeidskracht dat we in Nederland nog steeds in ruime mate beschikbaar hebben.

Want u weet het: tweederde van de mensen boven de 55 werkt niet of niet meer. En dan gaat het in de meeste gevallen niet om mensen die welverdiend van hun vut-uitkering genieten. De meeste mensen houden vervroegd op met werken via de WW of de WAO. Dat is helemaal niet zo.n plezierige, welverdiende uittredingsroute.

Daarom vind ik het voorbeeldig dat u in een aantal cao.s hebt opgenomen dat mensen van boven de 55 vier dagen kunnen werken. Dat kan eraan bijdragen dat mensen langer door kunnen blijven werken.

Als het zou lukken de mensen die nu voor hun zestigste ophouden met werken langer actief te houden, zouden in één klap de knelpunten op de arbeidsmarkt verdwenen zijn. Geen tekorten meer. Uw sector, de bouw, geeft het goede voorbeeld. Jarenlang bent u de onbetwiste kampioen geweest bij de WAO. Dat is niet meer zo. De laatste jaren is het aantal van uw collega.s dat arbeidsongeschikt wordt sterk afgenomen.

Maar het kan natuurlijk altijd beter. Daar werkt u ook aan. Een paar weken geleden heeft staatssecretaris Hoogervorst afspraken met u gemaakt over een convenant voor de bouw. U gaat nog eens goed kijken waar de schoen wringt. En vervolgens goede maatregelen treffen om te voorkomen dat mensen arbeidsongeschikt worden.

Zo moet het lukken nog meer mensen prettig werkend de eindstreep te laten halen. Wat mij betreft is dat niet in de eerste plaats een economisch belang. Dat is allereerst van betekenis omdat ook u er recht op hebt in goede gezondheid uw werkzame loopbaan af te sluiten.

Een goed ouderenbeleid omvat meer dan het voorkomen van arbeidsongeschiktheid. Het is ook nodig omdat we moeten investeren in mensen. Omdat we ervoor moeten zorgen dat mensen in hun vak bij de tijd blijven. Zodat ze om kunnen gaan met nieuwe technieken en nieuwe gereedschappen. Daardoor blijven mensen beter mobiel op de arbeidsmarkt. Daardoor worden mensen weerbaar. En dat is een van uw doelstellingen als vakbeweging.

U doet in de bouw al veel aan vakopleiding van mensen die kiezen voor een beroep in de bouw. Maar we moeten ons realiseren dat een vakopleiding aan het begin van een loopbaan lang niet altijd meer betekent dat je daar je hele verdere werkzame leven mee toe kunt. Her- en bijscholing zijn in steeds meer beroepen nodig om bij de tijd te blijven. Daarbij moeten we de oudere werknemers niet over het hoofd zien. Laten we vooral zo snel mogelijk korte metten maken met het dwaze vooroordeel dat je ouderen niets nieuws meer kunt leren.

Als ik het heb over het oplossen van de knelpunten op de arbeidsmarkt, denk ik ook aan allochtonen. De werkloosheid is onder etnische minderheden vier keer zo hoog als onder autochtonen. Veel knelpunten kunnen dus worden opgelost door het inschakelen van meer allochtone Nederlanders. Maar in de bouw zijn de allochtonen nog sterk ondervertegenwoordigd.

Eigenlijk is dat merkwaardig. Want de bouwsector spant zich voorbeeldig in om allochtonen aan te stellen. De laatste tijd gaan er een kleine vijfduizend allochtonen per jaar aan de slag in de bouw. Volgens het minderhedenakkoord uit 1993 moet de bouw drieduizend allochtonen per jaar in dienst nemen. Met die vijfduizend allochtonen lijkt de sector bouw dus prima te scoren.

Helaas valt dat toch tegen. Want de meeste allochtonen blijken het niet lang vol te houden in de bouw. Waar dat aan ligt, weten we niet precies. Ik denk dat het goed is als u daar onderzoek naar gaat doen. Zeker nu de bouwsector zit te springen om personeel, is het jammer dat u er maar zo mondjesmaat in slaagt deze categorie mensen vast te houden.

Een groep werknemers die in de bouw ook maar heel moeizaam een voet aan de grond krijgt, zijn de vrouwen. De bouw is toch wel erg een mannenwereld. Toch kan ik me heel goed voorstellen dat lang niet alle vrouwen op voorhand wars zijn van werken in de bouw. Er komen geleidelijk wat meer bouwvaksters. Gelukkig, want die voldoen prima in hun vak. Het zou nuttig kunnen zijn eens te kijken of bijvoorbeeld op bouwplaatsen nog knelpunten met de voorzieningen voor vrouwen op te lossen zijn die nu het werken van vrouwen nog in de weg staan.

Daarmee werkt u dan meteen aan een beter beeld van de bouwsector. Mij hoeft u er niet meer van te overtuigen dat werken in de hout- en bouwsector interessant is en dat er een behoorlijke vergoeding tegenover staat. Maar de naam van een moderne sector heeft de bouw bij de buitenwacht in het algemeen nog niet.

Dat is niet terecht, op één uitzondering na. Als het gaat om flexibele arbeidstijden, om een open oog voor de problemen van de moderne werknemer - man of vrouw - die het werk wil combineren met zorgtaken, dan loopt het grootste deel van de bouwsector nog niet voorop.

Ouderen behouden voor de bouw en kijken hoe u nieuwe werknemers kunt winnen voor uw bedrijfstak. Dat zijn naar mijn idee de opgaven waarvoor u, ook als vakbeweging, de komende jaren staat.

Aan het begin van de jaren tachtig hebt u zich als Hout- en Bouwbond niet onbetuigd gelaten. U hebt uw verantwoordelijkheid genomen bij het bestrijden van de crisis. In deze tijd doen we weer een beroep op u om uw verantwoordelijkheid te nemen nu het gaat om het oplossen van maatschappelijke problemen.

Nu gaat het om integratie van allochtonen. Om verbetering van arbeidsomstandigheden zodat mensen langer gezond blijven werken. Om een gelijkwaardige rol van vrouwen in het arbeidsproces. Ik ben er zeker van dat deze honderdjarige die oproep zal verstaan. En dat deze eeuweling de uitdagingen van het begin van de 21e eeuw met verve oppakt.


15 apr 00 12:30

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...