Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Sittard

Datum nieuwsfeit: 17-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Sittard

Openbare bekendmakingen week 16 2000

Vestiging Voorkeursrecht
Wet Voorkeursrecht Gemeenten
Kadastrale percelen gelegen in de gebieden begrensd door:
1.
Walramstraat-Overhovenerstraat-Steenweg-Bergstraat-Stationsplein-Stati onsstraat-Heinseweg

2. Rijksweg Noord-Overhovenerstraat-Steenweg
3. Rijksweg Noord-Voorstad-Brandstraat-Begijnenhofwal-Deken Tijssenstraat-Haspelsestraat-Linde
aan te wijzen als gronden waarop voorkeursrechten moeten worden gevestigd. Het voorstel houdt in dat de eigenaren en beperkt gerechtigden van de aangewezen percelen, wanneer deze die percelen, respectievelijk erop gevestigde beperkte zakelijke rechten wensen te vervreemden, eerst aan de gemeente Sittard te koop moeten aanbieden. Stukken liggen vanaf 17 april ter inzage
Bezwaar : Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van zes weken, bezwaar maken tegen voormeld genomen besluit, dat wil zeggen vanaf
17-04-2000 t/m 02-06-2000

Parkeerverbod voor deel Parallelweg
Wegenverkeerswet
B&W zijn voornemens voor de rechterzijde van de Parallelweg (gedeelte gelegen tussen de Limpensstraat en de Elisabeth van Barstraat, gezien vanuit het Stationsplein) voor een lengte van 15 meter een parkeerverbod in te stellen. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht wordt een openbare voorbereidingsprocedure gevolgd. Stukken liggen van
20-04-2000 t/m 18-05-2000 ter inzage bij afd. Civiele Techniek/werkeenheid verkeer (kamer 511).
Eenieder kan gedurende deze termijn zijn zienswijze hierover naar voren brengen.

Aanvraag bouwvergunning


dossiernr. 99864 Veranderen entree en berging woning aan het Elzasplein 24


dossiernr. 00220 Bouwen dakkapel en het veranderen van tuindeuren Ringweg 34a


dossiernr. 00218 Veranderen raam in voorgevel woning Smidsenkamp 16

dossiernr. 00187 Vergroten stallingsruimte/berging Hemelsley 236

dossiernr. 00222 Bouwen woonwagen/woonchalet Ritterberg 11

dossiernr. 00221 Aanbrengen tuinmuur Nusterweg 59

dossiernr. 00093 Uitbreiden woonhuis Marijkelaan 5

dossiernr. 00193 Verbouwen keuken Steegstraat 10

dossiernr. 00118 Uitbreiden woonhuis Vrienden-kringstraat 10

dossiernr. 00225 Bouwen serre/garage aan Ophoven 88

dossiernr. 00114 Aanbrengen lichtbak Molenbeekstraat 7

dossiernr. 99905 Verbouwen kelder en de begane grond Markt 7-10

dossiernr. 99933 Uitbreiden woonhuis aan Aan het Broek 55

dossiernr. 00231 Aanbrengen van reclames aan lichtmasten Bergerweg

dossiernr. 00158 Uitbreiden woning Gelrestraat 2

dossiernr. 99629 Bouwen woning in het bestemmings-plangebied Hoogveld, Germanenstraat, kavel F13


dossiernr. 99883 Revitaliseren van 336 appartementen Eisenhowerstraat


dossiernr. 00217 Plaatsen van tijdelijke kantoor-units Nijverheidsstraat 5


dossiernr. 00143 Bouwen stallingsruimte Burg. Smeetsstraat 43

dossiernr. 00154 Verfraaien van dakkapellen (bestaand) Hoeferlaan 33

dossiernr. 00236 Bouwen werkplaats ontsluitingsweg aan het BKP Philipsterrein, kavel 5


dossiernr. 00238 Aanbrengen van gevelreclame Steenweg 76-78

dossiernr. 99316A Veranderen woning Steegstraat 50 te Sittard

dossiernr. 99517 Bouwen van 107 appartementen en commerciële ruimte en parkeergarage Brugstraat/Stadswegske


dossiernr. 00210 Bekleden gevel Bloemenhof 1

dossiernr. 99662A Veranderen garage/berging Broeksittarderweg 141

dossiernr. 00245 Uitbreiden woning Marsstraat 6

dossiernr. 00244 Aanbouwen berging Concordiastraat 59 Tegen deze bouwaanvragen kunnen GEEN bezwaarschriften in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht worden ingediend

Antennemast
Wet op de Ruimtelijke Ordening
B&W zijn voornemens bouwvergunning te verlenen voor bouwen antennemast (37,5 m.) t.b.v. mobiele telefoonnet aan de Rijksweg Zuid 206. Stukken liggen met ingang van 20-04-2000 gedurende vier weken ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen in de hal van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn zienswijze kenbaar maken.
Aangevraagde kapvergunningen

* Gemeente Sittard voor het rooien van één boom aan de Rijksweg-Noord ter hoogte van de Heijersteeg i.v.m. aanleg oversteekplaats en voor het rooien van één boom aan de Tuddernderweg (hoek Jan Steenstraat) i.v.m aanleg riool.
* Focus Stichting Katholiek Onderwijs voor het rooien van 6 bomen op het plein van de school in de Romeinenstraat i.v.m. de uitbreiding van de school en de herinrichting van het schoolplein
* C.L.P. Krijgsman voor het rooien van 24 bomen op de kavel Groenstraat 20 te Munstergeleen i.v.m. de ouderdom van de bomen en de korte afstand tot de bebouwing.

Voor nadere informatie kunt U zich wenden tot de afdeling Groen, Natuur en Landschap

Gemeenschappelijk regeling Millenerpoort
De gemeenteraad heeft besloten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Millenerpoort. Het betreft hier een toevoeging aan lid 3 van artikel 32 Opheffing en liquidatie(plan). Gelijkluidende besluiten tot wijziging zijn genomen door de raden van de gemeenten Born en Susteren in de vergaderingen van 31 januari 2000 respectievelijk 14 oktober
1999.
De regeling ligt ter inzage bij de afdeling Bestuursondersteuning, kamer 214, tel. 046-4596671

Onttrekking openbaar verkeer
B&W zijn voornemens:

aan de gemeenteraad een voorstel te doen tot onttrekking aan het openbaar verkeer van de spoorwegovergang aan de Dalstraat te Limbricht;

op basis van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan om vanaf de Dalstraat, parallel aan de spoorlijn Sittard-Limbricht, een ingevolge de Wegenwet nieuwe, openbare ontsluitingsweg richting de Allee te kunnen aanleggen. Ter vermindering van de parkeerproblematiek nabij de Platz en omgeving wordt door het college overwogen om aan de nieuw aan te leggen weg een aantal parkeervoorzieningen te realiseren. De onttrekking van de spoorwegovergang aan de Dalstraat wordt in het kader van het veiligheidsbeleid van de Nederlandse Spoorwegen nv noodzakelijk geacht.
Er wordt een openbare voorbereidingsprocedure gevolgd. Stukken liggen van 20-04-2000 t/m 18-05-2000 ter inzage bij de afd. Civiele Techniek/werkeenheid verkeer (kamer 511).
Tevens kunt u donderdag 27 april 2000 om 19.00 uur in het gemeentehuis op- of aanmerkingen naar voren te brengen© Gemeente Sittard
Hoewel we de uiterste zorgvuldigheid hebben betracht bij het maken van de teksten op deze site, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie