Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord vragen export schepen bestemd voor sloop

Datum nieuwsfeit: 17-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

export van schepen bestemd voor de sloop

Gemaakt: 17-4-2000 tijd: 13:16


3


26 800 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2000
Nr. Lijst van vragen en antwoorden

Vastgesteld .......2000

De vaste commissies voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1) en voor Verkeer en Waterstaat 2) hebben de navolgende vragen over de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot de export van schepen bestemd voor de sloop van 21 februari 2000 aan de regering voorgelegd.

De regering heeft deze vragen beantwoord bij brief van ...

De vragen en antwoorden zijn hieronder afgedrukt.

De voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Reitsma

De voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat,

Blaauw

De griffier van de de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

De Gier

Hoever is de ontwikkeling van technische richtlijnen voor het slopen van zeeschepen gevorderd en op welke termijn is de ontwikkeling van deze richtlijnen afgerond? (blz 1).

Wat was de uitkomst van de behandeling van de door de minister van Verkeer en Waterstaat ingediende documenten op de bijeenkomst van Marine Environment Protection Committee (MEPC) in maart? (blz 1).

Welke aanbevelingen uit het door de minister van Verkeer en Waterstaat ingeleverde document «The financial aspects of dismantling ships» zijn overgenomen om verder te worden uitgewerkt? (blz 1).

Wat moet worden verstaan onder richtlijnen voor slopen `die aansluiten bij behoefte in de bestaande praktijk'? Waarom wordt niet gezocht naar richtlijnen die bijvoorbeeld `alle bestaande problemen voor de arbeiders en het milieu duurzaam oplossen'? (blz. 2).

Is het juist dat de ontwikkeling van preventieve maatregelen op lange termijn kan helpen, maar geen betekenis heeft voor de actuele problematiek? (blz. 2).

Welk toekomstbeeld staat voor ogen bij de `verbetering sloopfaciliteiten ter plaatse (derde oplossingsrichting)? In welke mate wil de Nederlandse regering de sloopfaciliteiten verbeteren? Hoe zal het slopen van schepen er dan uitzien en hoe wil de regering dit bereiken? Welke instantie zal hierbij welke rol spelen? Op welke termijn moet dat doel worden bereikt? (blz. 2).

Welke zijn de mogelijkheden en wat is de noodzaak van een financieel instrumentarium? Verwacht de regering dat er op korte termijn geld beschikbaar komt om sloopfaciliteiten te verbeteren? Zijn marktpartijen bereid hieraan bij te dragen? (blz. 2).

Heeft de regering de indruk dat er niet aan oplossingen wordt gewerkt die op korte termijn de problemen oplossen? (blz. 2).

Heeft de regering de indruk dat er tot nu toe geen oplossingen zijn aangedragen die de verantwoordelijkheid legt bij diegenen die de problemen veroorzaken? (blz. 2).

Welke initiatieven zijn er tot op dit moment van marktpartijen om te komen tot milieuvriendelijkere slooptechnieken en - omstandigheden? (blz. 2).

Is het de regering bekend dat het aantal sloopschepen de volgende jaren sterk zal toenemen? (blz.2).

Wat zijn de uitkomsten van de op nationaal niveau gehouden overleggen en op welke manier worden deze geïntegreerd op internationaal niveau? (blz. 2).

Wat zijn de andere actuele agendapunten die op de agenda staan van de IMO Marine Environment? (blz. 5, bijlage 1).

De documenten die door Nederland zijn ingeleverd ter behandeling bij de MEPC van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) zijn vooral technisch van aard. Zijn juridische, regelgevende, en sanctiebepalingen in internationaal verband besproken of zijn werkgroepen daarover nog in gesprek? Wanneer zijn de resultaten daarvan te verwachten en wanneer kunnen deze op de agenda van MEPC worden geplaatst? (blz. 1, bijlage 2).

Welke suggesties en aanbevelingen zijn gedaan op de conferentie «Ship Recycling Summit»? Worden op dit moment enkele van deze suggesties dan wel aanbevelingen verder uitgewerkt? (blz. 1, bijlage 2).

Welke voorstellen, zoals beschreven in het verslag «Recycling of Ships» worden op dit moment uitgewerkt? (blz. 4 , bijlage 2).

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie