Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen over sponsoring van ziekenhuizen

Datum nieuwsfeit: 17-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vragenformulier 17 april 2000


2990009890

Vragen van het lid Kant (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over sponsoring van ziekenhuizen. (Ingezonden 17 april 2000)


1

Herinnert u zich uw antwoord op Kamervragen over sponsoring van dotteroperaties waarin u stelde dat u, gezien de bestaande spelregels, de oprichting van `het instituut voor sponsoring en fondsenwerving in de gezondheidszorg', de plannen voor het tot stand brengen van een code en de beperkte omvang van de sponsoring, het risico dat de sponsor invloed gaat uitoefenen op het beleid van een ziekenhuis heel klein acht en dat u de instellingen vooralsnog op dit terrein vrij wilt laten? (1) Zo ja, op welk moment acht u ingrijpen wel noodzakelijk?


2

Acht u de inhoud van de richtlijnen en adviezen voor verantwoorde sponsoring in de Gedragscode Fondsenwerving Zorgsector die op 14 juni
1999 is gepresenteerd, voldoende waarborg bieden om ongewenste ontwikkelingen en ongewenste effecten van sponsoring tegen te gaan?

3

Vindt u het acceptabel dat Pfizer als tegenprestatie betrokken is bij nascholingscursussen van artsen? (2) Zo ja, is het niet beter het onderzoek naar sponsoring van en nascholing door de industrie af te wachten? Wanneer is dit gereed? (3)


4

Is het waar dat ziekenhuispersoneel in toenemende mate inspeelt op de concurrentie tussen leveranciers, om zo geld voor bijvoorbeeld congressen, uitstapjes en afstudeerscripties bij elkaar te bedelen? Zo ja, vindt u dat een gewenst effect van uw beleid? (4)


5

Vindt u het acceptabel dat met sponsorgeld van de farmaceutische industrie t.b.v. longartsen behandelprotocollen worden opgesteld voor ziekten als astma en longkanker? Deelt u mening dat u deze ontwikkeling in de hand werkt door onvoldoende geld beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van dergelijke richtlijnen? 5)


6

Herinnert u zich uw antwoord op Kamervragen over sponsoring van de GGZ-instelling Mediant van de Twentse marathon, waarin u stelde dat de gedragscode in deze omgekeerde sponsoring niet voorziet, en dat u deze kwestie in overleg met de zorginstellingen aan de orde zou stellen? (6) Zo ja, wat is de uitkomst van dit overleg?


7

Heeft u een volledig inzicht in wat zich in de praktijk binnen zorginstellingen aan sponsoring voordoet, zowel wat betreft de omvang, de sponsors en de geleverde tegenprestaties? Zo ja kunt u hiervan de Kamer in kennis stellen? Zo neen, bent u bereid hier grondig onderzoek naar te doen?


8

Erkent u dat de industrie voor geneesmiddelen, hulpmiddelen en medische apparatuur bereid is tot sponsoring omdat zij daar een mogelijkheid ziet haar aandeel in de markt te vergroten? Zo ja, is om deze reden sponsoring van deze kant sowieso niet ongewenst?


9

Erkent u de risico's dat de zorginstellingen door toenemende sponsoring door de industrie mede afhankelijk en beïnvloed worden door de industrie, en dat er een tweedeling kan ontstaan omdat sommige zorginstellingen wel en andere niet hun budget op deze manier (kunnen) aanvullen? Zo ja, acht u dit een gewenste ontwikkelingen? Bent u bereid de aanpassing van de CTG-beleidsregel die aanvullende inkomsten via sponsoring mogelijk maakt, ongedaan te maken?

(1) Aanhangsel Handelingen nr. 640, Vergaderjaar 1996-1997.

Algemeen Dagblad 8 april jl.

Toezegging tijdens behandeling begroting 1999 begroting VWS

Algemeen Dagblad 11 april jl.

Algemeen Dagblad 12 april jl.

Aanhangsel Handelingen nr. 1549, Vergaderjaar 1998-1999.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie