Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rapport: Jongerenbeleid vraagt om meer gerichte aanpak

Datum nieuwsfeit: 17-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Advies ROB: Jongerenbeleid vraagt om meer gerichte aanpak

Een persbericht bij het onderwerp Arbeidsmarkt

17 april 2000

De wijze waarop de overheid jongeren benadert heeft tot gevolg dat de overheid zich ten onrechte bevestigd ziet in het gangbare beeld van 'een ongeïnteresseerde jeugd'. Jongeren zien zich daardoor tegelijkertijd bevestigd in de beeldvorming dat de overheid niet werkelijk in hen is geïnteresseerd. Deze verkeerde beeldvorming kan door de overheid worden doorbroken door te kiezen voor een interactieve en persoonlijke aanpak. Dit stelt de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in zijn advies 'Staat van de jeugd?', dat vandaag voorafgaande aan het Nationaal Jeugddebat is aangeboden staatssecretaris Vliegenthart van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en drs. M.J. van Rijn, directeur-generaal Management en Personeelsbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
De Rob heeft geconstateerd dat jongeren zich sterk betrokken voelen bij maatschappelijke problemen en zich ook graag voor de oplossing daarvan willen inzetten. In de praktijk worden jongeren door de overheid echter teleurgesteld doordat de mogelijkheden om betrokken te worden vaak ontbreken of onvoldoende effectief zijn. Volgens de Raad is de oorzaak van het tekortschietende beleid vooral gelegen in de 'neiging tot bekering' van de overheid in haar benaderingswijze van jongeren.
Vastgesteld wordt dat de overheid het jongerenbeleid inmiddels hoog op de agenda heeft gezet. Wil het overheidsbeleid succesvol zijn dan dient volgens de Rob wel te worden gekozen voor een meer persoonlijke en interactieve benadering. Dit betekent niet dat de overheid zich uitsluitend dient te richten op moderne communicatiemiddelen als het internet. Een persoonlijke benadering dient daarbij te allen tijde centraal te staan met een gedegen inbreng van de jongeren zelf. Bovendien dient beter op de leefwereld van jongeren te worden aangesloten, bijvoorbeeld door niet uitsluitend die organisaties erbij te betrekken die zich toch al traditioneel met deze doelgroep bezighouden. Het onvoldoende aansluiten van het overheidsbeleid op de belevingswereld van jongeren heeft ook gevolgen voor het werkgeverschap van de overheid. Jongeren hebben vaak geen idee wat voor werk men bij de overheid doet, terwijl diezelfde overheid - door de krappe arbeidsmarkt en de vergrijzing van het eigen personeelsbestand - juist alle belang heeft bij de instroom van jong personeel. Willen overheidsorganisaties een aantrekkelijker imago krijgen als werkgever voor jongeren dan zullen ze allereerst een helderder beeld over zichzelf over het voetlicht moeten brengen. Daarnaast dienen ook de mogelijkheden om jongeren te werven beter te worden benut. Niet alleen wordt nog teveel vertrouwd op de formele en veelal achterhaalde wervingsprocedures, maar ook wordt nog te weinig gedaan aan het verbeteren van die baankenmerken (arbeid en zorg, carrièreperspectief) die jongeren belangrijk vinden, oordeelt de Rob. Het bieden van een carrièreperspectief aan jongeren binnen de overheid wordt bovendien bemoeilijkt door de wens van diezelfde overheid om ouderen langer te laten doorwerken.

Relevante links:
Site Raad voor het openbaar bestuur
Staat van de jeugd

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie