Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kritiek VluchtelingenWerk en Amnesty op Vreemdelingenwet

Datum nieuwsfeit: 17-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Vluchtelingenwerk Nederland

'Drie jaar onzekerheid is het maximum'

Kritiek VluchtelingenWerk en Amnesty International op nieuwe Vreemdelingenwet

17 april 2000

Op 17 april voert staatssecretaris Cohen voor het eerst mondeling overleg met de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Vreemdelingenwet 2000. Dan wordt duidelijk hoe groot het politiek draagvlak is voor de wet. VluchtelingenWerk Nederland en Amnesty International staan achter de doelstelling van de nieuwe Vreemdelingenwet: het verkorten van de asielprocedure. Maar de langdurige onzekerheid voor asielzoekers en de werkdruk van de IND zullen niet verminderen met het huidige wetsvoorstel. Voornaamste kritiek van beide organisaties: met de nieuwe wet weten asielzoekers pas na 4 tot 5 jaar of ze in Nederland mogen blijven.

Onzekerheid
Volgens de plannen van Cohen moet binnen een half jaar, eventueel verlengd met nog een half jaar, worden beslist over een asielverzoek. Bij toewijzing van het asielverzoek krijgen alle asielzoekers dezelfde status voor bepaalde tijd. Deze status is gedurende drie jaar intrekbaar. Vervolgens wordt opnieuw binnen zes of twaalf maanden beoordeeld of de asielzoeker een permanente status (of status voor onbepaalde tijd) krijgt. Het kan dus vier jaar duren voor een asielzoeker weet of hij in Nederland mag blijven. VluchtelingenWerk en Amnesty International vinden dat de intrekbare status zonder een nieuwe aanvraag moet overgaan in de permanente status. Immers waarom zou de IND opnieuw een beoordelingsperiode nemen voor een asielaanvraag als er in drie jaar geen reden is geweest om de status in te trekken? Voordeel van een automatische overgang naar een status voor onbepaalde tijd is vermindering van de duur van onzekerheid voor asielzoekers. Voor beide organisaties is drie jaar onzekerheid het maximaal aanvaardbare. Bovendien wordt zo de administratie van de IND ontzien, die toch al te kampen heeft met forse werkachterstanden.

Besluitmoratorium
De wet kent nog een mogelijkheid om de beslissing op een asielverzoek uit te stellen: het besluitmoratorium. Amnesty International en VluchtelingenWerk zijn hier faliekant tegen. De IND krijgt in drie situaties de mogelijkheid om de behandeling van een asielverzoek met maximaal een jaar te verlengen. Bijvoorbeeld wanneer de slechte situatie in een land voor korte duur is, of als naar verwachting de situatie in een land snel zal verbeteren. Maar ook wanneer de IND in korte tijd heel veel asielaanvragen uit een bepaald land krijgt, mag het besluitmoratorium worden gebruikt.

Onacceptabel
Beide mensenrechtenorganisaties vinden het besluitmoratorium onacceptabel, onlogisch en onnodig. Onacceptabel, omdat groepen asielzoekers nog langer moet wachten op een beslissing op hun asielverzoek en in die wachtperiode zeer weinig rechten hebben. Onlogisch, omdat uitstel geen oplossing is voor een snelle beslissing op grote aantallen asielverzoeken uit een bepaald land. In zo'n situatie zou de IND zich juist extra moeten inspannen. Onnodig, omdat de status drie jaar lang intrekbaar is als er geen reden meer bestaat om de asielzoeker bescherming te bieden. Bovendien weten we uit ervaring - denk aan Bosnië - dat de duur van conflicten waarin mensenrechtenschendingen aan de orde zijn zich nauwelijks laat voorspellen. Voor een asielzoeker die te maken krijgt met het besluitmoratorium geldt bovendien dat zijn onzekerheid nog eens extra wordt verlengd doordat zijn verblijfsvergunning een latere ingangsdatum kent. Dit kan ertoe leiden dat hij pas na 5 jaar zekerheid krijgt over zijn permanente verblijf in Nederland!
Termijnen
In de wet ontbreken garanties voor het realiseren van een snellere asielprocedure. De IND kan beslistermijnen voor een asielverzoek namelijk zonder directe gevolgen overschrijden. Gezien de enorme werkachterstanden bij de IND, ligt termijnoverschrijding op de loer. De wet moet die termijnoverschrijding juist tegengaan, menen VluchtelingenWerk en Amnesty International.

De goede doelstelling van de wet - het verkorten van de asielprocedure
- kan alleen worden gerealiseerd als staatssecretaris Cohen bovengenoemde obstakels wegneemt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie