Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ministerie EZ: impuls voor scholingstrajecten op maat

Datum nieuwsfeit: 17-04-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie EZ

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Persbericht
Nummer: 068
Datum: 17-04-2000

IMPULS VOOR SCHOLINGSTRAJECTEN OP MAAT

Met een incidentele scholingsimpuls wil minister Jorritsma van Economische Zaken scholing op maat door werkgevers en werknemers bevorderen. Het gaat daarbij om innovatieve scholingstrajecten waarin bedrijven en aanbieders van scholing samenwerken. Doel is om per scholingstraject minstens vijftig mensen via maatwerk naar een beroepsgroep te geleiden waar een structureel tekort voor dreigt of bestaat. Nog dit jaar zal met dit nieuwe initiatief worden begonnen. Voor 2000 heeft minister Jorritsma hiervoor f 5 miljoen gereserveerd. De middelen voor de komende drie jaar worden nog in overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vastgesteld.

Deze aankondiging doet minister Jorritsma in een voortgangsrapportage over activiteiten van het ministerie van Economische Zaken op het gebied van arbeid en onderwijs. Om het aanpassingsvermogen van de Nederlandse economie op peil te houden, worden investeringen in scholing en employability van werkenden van steeds groter belang. Vanuit dit vertrekpunt is de minister samen met sociale partners gestart met een aantal praktische initiatieven ter vermindering van knelpunten op de arbeidsmarkt. De acties van Economische Zaken richten zich op de volgende terreinen:

- meer instroom richting beta en technische studies;

- strategisch personeelsbeleid in ondernemingen;

- scholing van de beroepsbevolking;

- wegwerken van tekorten aan ICT-personeel en

- bevorderen van integrale aanpak van knelpunten op de arbeidsmarkt
Meer instroom beta en technische studies
Hardnekkige misverstanden over het saaie imago en slechte arbeidsvoorwaarden binnen deze beroepsgroepen wil minister Jorritsma met kracht bestrijden. De Stichting AXIS cofinanciert onorthodoxe projecten om meer studenten een technisch of beta-vak te laten kiezen. Daarnaast wil de minister voor een soepele samenwerking tussen aanbieders van scholing en het bedrijfsleven kansrijke "koploper-initiatieven" ondersteunen zoals die bijvoorbeeld in de metalektro-sector zijn ontwikkeld.

Strategisch personeelsbeleid in ondernemingen
In september van dit jaar zal een Nederlandse stichting voor Investors in People zijn opgericht. Een proefproject in de regio's Leiden en Rotterdam met dit keurmerk is aanleiding geweest om dit initiatief landelijk te gaan invoeren.
Meer dan vijftig zogenoemde employability-adviseurs worden opgeleid om ondernemers te kunnen helpen bij het vormgeven van hun personeelsbeleid. In de tweede helft van dit jaar zullen ze, via Syntens en branche-organisaties, naar kleine en middelgrote ondernemingen worden gestuurd.
In overleg met OCenW , SZW en de sociale partners werkt minister Jorritsma aan de totstandkoming van een landelijke systematiek voor elders verworven competenties (EVC). Het gaat daarbij om een periodieke, formele erkenning van wat werknemers kunnen en weten. Dit verhoogt de doorzichtigheid van het arbeidsaanbod en bevordert de carrieremogelijkheden van het individu. Een eerste proefproject (bij Frico Cheese) heeft goed uitgepakt. Er zullen nieuwe pilots worden gestart en de mogelijkheden voor opzet van een landelijk EVC-instituut worden in kaart gebracht.

Scholing van de beroepsbevolking
Minister Jorritsma gaat in overleg met de Belastingdienst na hoe de fiscale scholingsfaciliteit, een extra belastingaftrek voor bedrijven voor investeringen in scholing, tot dusver wordt gebruikt en of deze faciliteit inderdaad leidt tot extra investeringen. Later dit jaar zal zij aangeven of de faciliteit moet worden aangepast en/of uitgebreid. Bovendien wil zij onderzoeken of de aftrekmogelijkheden voor individuele werknemers via de inkomstenbelasting voldoende mogelijkheden bieden voor eigen investeringen in hun employability. Daarbij staat de minister ook voor ogen de sectoroverstijgende mobiliteit te bevorderen. Zij zal er ook bij de sociale partners op aandringen belemmerende schotten tussen sectoren weg te nemen door een optimale en flexibele inzet van middelen uit scholingsfondsen.
Een ander initiatief in dit verband is de aan het begin van dit bericht genoemde impuls voor een aantal innovatieve scholingstrajecten, waarin bedrijven en aanbieders van scholing samenwerken.

Wegwerken van de tekorten aan ICT-personeel
Volgende maand zal het kabinet de Tweede Kamer een reactie geven op de inhoud van de projectvoorstellen die zijn voortgevloeid uit de aanbevelingen van de ICT Task Force onder leiding van de heer Risseeuw. Daarbij wordt ook aangegeven welke projecten voor cofinanciering door de overheid in aanmerking komen.

Bevorderen van integrale aanpak voor het wegwerken van knelpunten Voor dit doel is het instrument van de Arbeidsradars vormgegeven. Een Arbeidsradar geeft een diagnose van de exacte aard van de knelpunten op de arbeidsmarkt en heeft als doel de ondernemer de helpende hand te bieden bij het wegnemen van tekorten aan personeel. De eerste drie Arbeidsradars worden in mei afgerond en richten zich op de beroepsgroepen van lassers, bouwkundige en civiele ingenieurs en docenten techniek. Jaarlijks zullen drie Arbeidsradars worden verricht. Ook wordt een database beschikbaar gesteld met voorbeelden van elders gerealiseerde oplossingen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie